1515
Annons

Farliga brister när staten handlar it

Mångmiljardprojekt utan ansvarig, stora förseningar och andra oacceptabla brister präglar statens it-inköp.

Det anser regeringen som tillsätter en expertgrupp för att öka effektiviteten och lyfta digitaliseringen där Sverige halkat efter.

 

FALLGROP. Om poliser på fältet saknar ett bra it-stöd kan de inte utföra sitt arbete på bästa sätt, påpekar regeringen.
FALLGROP. Om poliser på fältet saknar ett bra it-stöd kan de inte utföra sitt arbete på bästa sätt, påpekar regeringen.Bild:TT

”Staten lägger oerhört stora belopp, uppemot 30 miljarder kronor varje år, på it-kostnader. Men tyvärr finns stora brister som behöver åtgärdas och dessutom en enorm outnyttjad potential där den offentliga sektorn måste bli bättre på att anpassa sig och ta till vara den allt snabbare digitala utvecklingen”, säger civilminister Ardalan Shekarabi (s), med ansvar för de offentliga inköpen.

Som Di nyligen rapporterat slösas enligt expertbedömningar tiotals miljarder kronor av skattebetalarnas pengar bort genom ineffektiva upphandlingar varje år.

Enligt beslutet som fattades i förra veckan ska en särskild expertgrupp för digitala investeringar inrättas.

”Det blir en tillfällig organisation där vi samlar stjärnkompetensen inom projektstyrning på området. Vi har bland annat hämtat inspiration från länder som Danmark och Holland, där det finns goda erfarenheter. En viktig framgångsfaktor är att blanda erfarenheter och kompetens från näringsliv, akademi och offentlig sektor”, säger Ardalan Shekarabi.

Den nya gruppen ska bestå av tio ledamöter och ha stöd från ett kansli. Rekryteringen har inletts och ordförande blir Kristina Alsér, tidigare landshövding i Kronobergs län.

Statliga myndigheter ska ta råd från expertgruppen i samband med större it-relaterade investeringar.

De 20 myndigheter som omfattas, som Arbetsförmedlingen, Trafikverket och Polisen, står för 75–80 procent av de sammanlagda it-investeringarna i staten.

Vilka brister behöver rättas till?
”Till exempel saknar statliga it-projekt för sammanlagt 6,9 miljarder kronor någon person med uttalat ansvar för projektens resultat. Det är oacceptabelt och vi skulle inte tolerera att så stora summor hanteras så lättvindigt på andra områden”, säger Ardalan Shekarabi.

Ett annat mål är att snabba på genomförandet.

”I dag är snittiden 31 månader men det finns projekt som tagit sju år. Vi måste skynda på digitaliseringen av det offentliga Sverige, där vi ser att Sverige tappar i internationella mätningar.”

Enligt regeringen kan dåligt genomförda it-projekt också vara en direkt samhällsfara.

Ett exempel är misslyckandet inom Polismyndigheten med projektet Pust som innebar att enskilda poliser på fältet under lång tid saknade ett bra it-stöd.

”Målet med regeringens nya expertgrupp är att bryta trenden med långa, kostsamma projekt som inte lyckas och att få mycket bättre effekt och lägre kostnader på statens stora investeringar. Offentlig sektor måste också bli bättre på att utveckla smarta och intuitiva tjänster som underlättar vardagen för medarbetare, medborgare och företagare”, säger Ardalan Shekarabi.

Det finns ingen brist på uppdrag. För närvarande pågår 157 strategiska it-projekt inom staten med en total budget på 11 miljarder kronor.

Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

Modeskaparen Issey Miyake död

Den japanske modeskaparen Issey Miyake har avlidit, 84 år gammal. Hans internationella karriär sträckte sig över mer än 50 år.

Issey Miyake, modeskaparen bakom Steve Jobs svarta polotröjor, är död.
Issey Miyake, modeskaparen bakom Steve Jobs svarta polotröjor, är död.

Issey Miyake var en av flera unga japanska designers som nådde framgång i Paris från mitten av 1970-talet. Han blev främst känd för klädmärket som bär hans namn.

Modelegendaren avled den 5 augusti, meddelar en av hans medarbetare. Enligt hans egen önskan ska han redan ha begravts med endast anhöriga närvarande. Det ska inte finnas några planer på en större ceremoni.

Issey Miyake stod bakom bekväma kläder i avant garde-stil. Bland annat gjorde han kläder med veck som var permanenta och som inte skrynklade.

Han gjorde även över 100 svarta polotröjor till den legendariske Apple-chefen Steve Jobs.

Issey Miyake föddes i Hiroshima 1938 och överlevde atombomben som fälldes där 1945. Han talade sällan om händelsen, men i en artikel om nedrustning han skrev i The New York Times 2009 bröt han tystnaden.

”När jag blundar kan jag fortfarande se saker som ingen någonsin borde uppleva: ett starkt rött ljus, det svarta molnet kort därefter, människor som springer åt alla håll och desperat försöker fly”, skrev han.

”Jag har aldrig valt att dela mina minnen eller tankar om den dagen. Jag har försökt, men utan framgång, att lägga dem bakom mig och har föredragit att tänka på saker som kan skapas, inte förstöras, och som bringar skönhet och glädje.”

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera