ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Eyeonid kommer inte nå sina mål för 2018

NGM-noterade Eyeonid kommer inte att nå sina mål för 2018.

Dessa var att stänga 25 kundavtal, ha avtal med kunder i 10 olika länder, driftsätta någon av bolagets produkter/tjänster i minst tre kontinenter, finnas representerade med kontor och personal i minst tre länder samt nå en underliggande lönsamhet från fjärde kvartalet.

"Vi kommer nå dessa mål men tyvärr inte innan årsskiftet", skriver vd Daniel Söderberg.

Det beror delvis på att ledtiderna är betydligt längre än beräknat för att sluta avtal med aktörer av den storlek Eyeonid riktar sig till. Vidare har Eyeonid legat i en större förvärvsförhandling sedan i våras, men som nyligen konstaterades inte blir av. Förvärvet skulle medfört att Eyeonid tog över en del av en koncern vilket i sin tur skulle inneburit att Eyeonid mer än dubblerat sin storlek samt fått in ett 15-tal nya partners i flertalet länder. 

"Mitt mål om 25 avtal kvarstår och det stora kundintresset och våra långt gångna dialoger gör mig mer än trygg i detta, men målet kommer tyvärr inte kunna uppnås förrän en bit in i 2019", skriver vd Daniel Söderberg. 

Under det tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 718.000 kronor (98.000) och periodens resultat blev -6,7 miljoner kronor (-3,7).

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies