1515
Annons

Experten: Så använder vi kontoren efter pandemin

Fler än två miljoner svenskar gick i fjol till sina jobb på kontoret. I dag jobbar den absoluta merparten av dessa hemma. 

Glest i kontorslandskapen. Många som nu jobbat hemma i flera månader kommer i olika grad att fortsätta med det även när pandemin är över.
Glest i kontorslandskapen. Många som nu jobbat hemma i flera månader kommer i olika grad att fortsätta med det även när pandemin är över.

Att arbeta på distans är dock inget nytt utan en trend som har varit mer eller mindre i ropet de senaste decennierna i takt med den digitala utvecklingen. Men med coronakrisen får nu distansarbetet sitt definitiva genombrott. 

För många av alla som nu jobbat hemma i flera månader kommer att fortsätta med det även när pandemin är över, om inte på heltid så åtminstone i betydligt högre utsträckning än tidigare.

Det finns en rad bolag som redan för länge sedan anammat distansarbete till fullo. Amerikanska Automattic som ligger bakom verktyget Wordpress som driver en tredjedel av världens webbsidor, jobbar helt distribuerat, det vill säga har inga fysiska kontor. Svenskgrundade it-bolaget Lookback, har visserligen ett litet försäljningskontor i Silicon Valley i dag, men arbetar annars helt och hållet med medarbetare på distans.

Under våren har dessutom allt fler börjat följa efter. Nationwide, ett av USA:s största försäkringsbolag beslutade nyligen att man på fem av bolagets nio orter runt om i USA går över till att all personal permanent jobbar hemifrån och att bolaget därmed helt lämnar sina kontorsbyggnader. Och Twitters vd Jack Dorsey meddelade nyligen alla it-bolagets anställda att de kan fortsätta jobba hemifrån för all framtid, om de vill.

En färsk studie från investmentbanken JP Morgan visar också att 79 procent av de tillfrågade hade fått en mer positiv inställning till att arbeta hemma efter vårens erfarenheter av detta.

En annan studie från Deutsche Bank visar att hälften av alla tillfrågade som jobbar hemma under pandemin räknar med att också fortsätta göra så minst en dag i veckan även när allt återgår till det normala igen.

Hela 74 procent av företagen som analysföretag Gartner frågade redan i april i år svarade att de räknar med att en del av dess personal kommer att arbeta permanent på distans i framtiden.

Svenska kontorsarbetare var redan innan coronakrisen de som i en internationell jämförelse jobbade hemifrån i störst utsträckning. Med den högsta andelen kontorsarbetare i relation till en likaså hög urbaniseringsgrad i landet bedöms också Sverige höra till dem som kommer att öka den andelen mest, enligt en färsk analys från storbanken HSBC.

Med ökad andel distansarbete kan därmed också finansiellt pressade företag i coronakrisens och lågkonjunkturens spår reducera sina hyreskostnader, vilket många föredra framför den andra huvudsakliga lösningen att skära kostnader, nämligen att göra sig av med personal. 

Samtidigt finns den motsatta trenden som kan komma att ta ut eventuella lokalbesparingar, åtminstone på kort sikt, nämligen att dagens kontor med öppna landskap kan behöva glesas ut och små konferensrum byggas om och ut för att minska smittspridningen.

Det finns också miljövinster att kamma hem med nya arbetssätt. Nyttjandegraden för dagens kontorslokaler är inte mer än 10 procent enligt en uppskattning från Sveriges största fastighetsbolag, Vasakronan. Så det finns enorma resursbesparingar att göra på morgondagens arbetsplats.

Vi kommer säkert också få se mer av decentraliserade kontor, som inte nödvändigtvis behöver ligga i de större städernas citykärnor utan snarare utanför. Antingen i företagens egen regi eller i form av så kallade coworking spaces. 

Kontoren som blir kvar kommer naturligtvis också att förändras. På kort sikt som sagt genom en rad åtgärder med ökad distansering för att minska smittspridning. Och säkert digitala kliv som ökad användning av röststyrning a la Amazon Alexa och Google Home som får mer av genombrott även på våra arbetsplatser.

När vi ändå beger oss in till framtidens kontor så blir det inte i första hand för att sitta vid våra skrivbord.

”Det kommer bli tydligare att kontoret är en mötesplats. Det är där vi ska träffa människor och det är där vi samarbetar och har kreativa möten”, menar Lena Lid Falkman, ledarskapsforskare på Handelshögskolan i Stockholm.

Lena Lid Falkman.
Lena Lid Falkman.

”Det finns redan tecken på att vi åter kommer att ändra hur vi använder kontoren. Microsoft och Vasakronan flyttar nu från sina numer mycket kända aktivitetsbaserade kontor till betydligt mindre lokaler där fokus ligger på ytor som är till för att möta andra människor, och bägge företagen gör det tillsammans med andra i form av coworking”, säger hon

Det kommer dock att dröja innan trenden med aktivitetsbaserade kontor klingar av helt, tror Lena Lid Falkman.

”Faktum är att aktivitetsbaserade kontor också är bättre ur hälsosynpunkt än att ha en fast plats i ett öppet landskap, det visar en rad studier. Både ur stress- och smittskyddssynpunkt.”

När våra hem nu blivit allt mer av kontor kommer också våra kontor bli allt mer som våra hem, som våra vardagsrum. Trivsel och mysighet blir en lika viktig konkurrensfördel för företagen och kontoren som det blivit för hotellen menar Erik Nissen Johanssen, grundare av arkitekt- och designbyrån Stylt.

Erik Nissen Johanssen.
Erik Nissen Johanssen.

”En tredjedel av din tid ska du tillbringa på din arbetsplats så för allt fler betyder det allt mer var den ligger, attityden där, hur den känns. Företagen inser mer och mer att det är en konkurrens om talanger och då måste man få folk att trivas helt enkelt. Men också att befolka kontoren med sitt varumärke, vad det är företaget vill stå för.” 

 

Proffset: Spola kursvinnarna – fyra aktier att köpa i stället

Sommarens kraftiga uppgång är ett svar på den extremt svaga starten på börsåret – men nu är det hög tid att plocka hem vinsten i fyra populära kursvinnare. Det anser Karl Hedberg på Carnegie Private Banking.

Samtidigt tipsar aktiechefen om fyra bolag att köpa i stället.

”Det kan trigga nya pengar in i den här aktien”, säger han om en favorit där budspekulationerna nyligen tagit fart.   

Karl Hedberg på Carnegie Private Banking.
Karl Hedberg på Carnegie Private Banking.Foto:Press.

Den 1 juli slog Stockholmsbörsen i botten efter att ha rasat över 30 procent från toppen som sattes vid årsskiftet.

Efter en rekordsvag inledning har de globala börserna svarat för en rejäl studs i och med sommarens rally. Stockholmsbörsen breda index OMXSPI har klättrat närmare 14 procent från botten men bland enskilda aktier går det att notera uppgångar på allt från 50 till 100 procent (se listan med sommarens största kursvinnare nedan).

”Studsen är en reaktion på att vi haft en extremt svag start på det här börsåret. Jag tror att vi är inne i ett björnmarknadsrally snarare än att vi har sett den absoluta botten i den här nedgången”, säger Karl Hedberg på Carnegie Private Banking.

Aktiechefen spår att Stockholmsbörsen kommer att gå in i en ny period av svaghet och att sannolikheten är mycket större för att nästa stora rörelse sker på nedsidan än på uppsidan.

”Jag tror att vi ska ned och testa botten från i våras. Det är vad jag siktar på under hösten”, säger han.

Det finns ett antal negativa faktorer som kommer att ge tuffa motvindar på marknaden, menar Karl Hedberg.

”Börsen har fått draghjälp av valutaeffekter som gjorde att rapportsäsongen för det andra kvartalet kom in rätt så hyggligt ändå. Försämringen som man befarade, som man var lite rädd för under våren och inledningen av sommaren, den tror jag kommer att komma under de kommande kvartalen”, säger han.

”Jag tror heller inte riktigt att bolagen har märkt av den här försiktigheten i ekonomin. Åtminstone inte fullt ut det som nu börjar synas hos konsumenterna.”

De höga inflationssiffrorna och en allt snabbare räntehöjningstakt i kombination med att centralbankerna planerar att minska sina balansräkningar innebär att likviditet kommer försvinna från marknaden. Det talar emot börsen, menar aktiechefen.

”Med den starka börsutvecklingen i ryggen, från juli och in i augusti, tror jag att potentialen för att vi ska orka vidare uppåt känns begränsad.”

För att Karl Hedberg ska bli mer positiv till börsen vill han främst se att inflationen mer tydligt börjar röra sig i riktning mot ”normala nivåer”.

”Att takten i nedgången är någorlunda rimlig och att inflationen inte biter sig kvar på de här nivåerna. Annars tror jag att centralbankerna kommer att behöva agera än hårdare. Man vill också se att efterfrågan hos företagen inte viker ned alltför kraftigt under de kommande kvartalen. Då blir det svårt att försvara lönsamhetsnivåerna.”

Pressade fastighetsbolag och tillväxtaktier har varit de stora vinnarna i sommarrallyt. Att långräntorna fallit tillbaka är den enskilt största förklaringen till lättnadsrallyt, menar Karl Hedberg som passar på att peka ut fyra aktier där det nu är läge att plocka hem vinsten.

”Om vi går in i en svagare börs är det högt värderade tillväxtbolag som sannolikt kommer att pressas mest igen.”

Därför pekar aktiechefen ut värmeteknikbolaget Nibe och vindkraftsbolaget OX2 som de första säljkandidaterna.

”Det är mycket pengar som letat sig in i förnybar energi i sommar. Värderingen reflekterar en väldigt bra utveckling men som också lämnar en begränsad uppsida för den närmsta framtiden.” 

”Nibe har fortfarande en väldigt hög värdering som jag tror kommer att vara svår att motivera på kort sikt om försäljningen börjar mattas av”, säger Karl Hedberg.

Två andra högt värderade tillväxtaktier som gått starkt i sommar är hjälmtillverkaren Mips och affärssystembolaget Fortnox. Även här anser aktieexperten att det är dags för vinsthemtagning.

”Jag tror att Mips återförsäljare sitter med dålig mix i sina lager med för mycket premiumhjälmar och för lite av de lägre prissatta hjälmarna. Om konsumenterna märker att priserna skenar iväg är det ett exempel på utgifter som man försöker dra ned på. Man köper nog helt enkelt en billigare hjälm.”

Carnegie har rekommendationen behåll för Nibe, OX2 och Mips men en köprekommendation för Fortnox.

”Fortnox är ett jättefint och intressant långsiktigt case, därav vår köprekommendation. Men aktien handlas till en värdering på 100 gånger vinsten ungefär och skulle man komma med ett kvartal där tillväxten inte lever upp till förväntningarna, då finns det risk att aktien kan handlas väldigt svagt en period. Därför tycker jag att man kan plocka hem lite vinst här.”

Karl Hedberg räknar med att börsen kommer bjuda på bättre köplägen senare i år men för den som vill köpa in sig i marknaden är hans bästa tips att hålla sig till defensiva bolag med låga värderingar.

Hans första köprekommendation är försvarskoncernen Saab

”Där finns ändå de långsiktiga drivkrafterna kvar. Jag tror att vi kommer att se en bra vinstutveckling för kommande år vilket kommer leda till att analytikerna måste revidera upp vinstestimaten”, spår aktiechefen.

Hygienkoncernen Essity är Karl Hedbergs andra köptips inför hösten. Aktien har inte alls hängt med i sommarens börsrally men experten tycker att Essity är rimligt värderad på de här nivåerna.

”Jag tror att vi kommer att se en bra vinstutveckling för kommande kvartal. Det är till stor del drivet av att pappersmassapriserna kommer att falla tillbaka här under det kommande året, vilket bör ge stöd till vinsterna.”

På det inslagna spåret med aktier att äga med defensiv karaktär tycker Karl Hedberg att läkemedelsjätten Astra Zeneca är fortsatt köpvärd. Aktien har rusat över 30 procent i år. 

”Astra Zeneca har en hel del nya intressanta produkter på gång i sin forskningspipeline som ger stöd för kommande års tillväxt till en rimlig värdering. Skulle vi se en svagare börs kommer pengarna att söka sig till den här typen av bolag”, säger han.

Karl Hedbergs fjärde och sista köprek inför hösten är tätskiktsbolaget Nordic Waterproofing. Aktien har rusat över 40 procent i sommar efter en stark rapportreaktion och efter att storägaren Kingspan ökat sitt innehav i bolaget.

Carnegie har köprekommendationer på samtliga av Karl Hedbergs köptips. Investmentbankens riktkurser pekar på uppsidor på runt 20 procent i Astra Zeneca, Essity och Saab.

”Spekulationerna om fler aktieköp eller ett bud kommer att ge både stöd och potential till Nordic Waterproofing i kortare tidsperspektiv. Aktien handlas nu till vår riktkurs men den analysen inkluderar inte ytterligare affärer eller budspekulationer. Som kortsiktigt case är det köpen som lockar och det kan trigga nya pengar in i den här aktien”, säger Karl Hedberg.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera