Expert spår ökning trots hinder

Andelen exporterande Gasellföretag har nästan halverats genom åren. Hot om ökade handelshinder efter brexit och med Donald Trump i Vita huset lär inte bromsa trenden.
Ändå spås årets ökning av Gasellföretag hålla i sig tack vare stark inhemsk efterfrågan och Gasellföretagarnas affärsmannaskap.

LISTA: På sidan 15 i Bilagan kan du läsa resultatet av gaselltävlingen

”Trots ökade risker i omvärlden är det viktigt att poängtera att Gasellföretagarna är en unik samling företagare som har bevisat att de har kompetens och affärsmannaskap att driva framgångsrika företag som skapar jobb både i motvind och medvind”, säger Per Weidenman, chefsanalytiker på beslutsstödsföretaget Bisnode som är Gaselltävlingens analyspartner.

För många av årets Gasellvinnare har tillväxten skapats genom enträget arbete, gedigen branschkunskap och med ett nätverk man har lyckats bygga upp genom åren. Erfarenhet har gett utdelning.

”Många av Gasellföretagarna har också bevisat att det fortfarande går att skapa tillväxtföretag i mer traditionella branscher som bygg- och entreprenadbranschen. Denna kompetenspool som Gasellföretagarna utgör borde Sverige försöka bli bättre på att dra nytta av”, säger Per Weidenman.

I år klarade fler än 900 bolag kraven i Di:s Gasellundersökning, att av egen kraft ha dubblat sin omsättning mellan 2012 och 2015 till en omsättning på minst 10 miljoner kronor och minst tio anställda och samtidigt vara lönsamt.

Den här gruppen av företag är spjutspetsen bland tillväxtbolagen. Årets ökning av antalet Gasellföretag med 14 procent jämfört med förra året är ett trendbrott efter två år av minskningar.

Gasellföretagen har också en viktig roll som jobbskapare i den svenska ekonomin. Årets Gaseller har stått för mer än 17 500 nya arbetstillfällen i sina företag. Men det kunde ha blivit fler då många Gasellföretagare vittnar om att kompetensbrist nu bromsar tillväxttakten.

Under Gaselltävlingens 17-åriga historia har omkring 10 500 Gasellföretag skapat fler än 215.000 nya jobb.

”Flera positiva faktorer som stark orderingång tyder på att svensk ekonomi fortsätter att gå starkt och därför borde antalet Gasellföretag även kunna öka nästa år trots problem med kompetensbrist”, säger Per Weidenman.

Men hot om ökade handelshinder från två av Sveriges största handelspartner Storbritannien och USA, efter brexit och att Donald Trump blir USA:s nästa president, kan ge smolk i glädjebägaren.

”Sverige är en liten öppen ekonomi beroende av frihandel med omvärlden. Mer protektionistiska tongångar och finanspolitiska stimulanser från USA kan påverka både ränteläget och kronkursen negativt och det kan då även slå mot den svenska hemmamarknaden, som exempelvis byggbranschen.”

Per Weidenman har analyserat hur globaliseringen påverkat Gasellföretagen sedan tävlingens början för 17 år sedan. Andelen Gasellföretag som exporterar till utlandet var då 38 procent. I dag är andelen nere på 22 procent. Medan andelen Gasellföretag som impor-terar har legat stadigt på 43 procent genom åren.

”Sveriges mest växande företag är inte längre i den utsträckning som tidigare exporterande företag. Utvecklingen är inte förvånande utan visar tydligt hur sammanlänkade Gasellföretagen är med den globala makroekonomiska trenden.”

Konsekvenserna av globaliseringen, bland annat i form av hårdare internationell konkurrens och flytt av tillverkning till lågkostnadsländer, fortsätter att ge avtryck på svenskt näringsliv. Det senaste exemplet är nedläggning av produktion och personalnedskärning hos telekomjätten Ericsson.

”Det är svårt att säga om detta är dåligt eller bra på lång sikt. I globaliseringens skugga har nämligen andra branscher utvecklats på hemmamarknaden med Gasellföretag som skapar jobb. Bygg-, it- och konsultföretag har ökat mest i Gasellundersökningen genom åren, medan tillverknings- och handelsföretagen har minskat mest.”

I årets undersökning är vinnarbranscherna bygg och entreprenad och it-företag, men också lite oväntat handelsföretagen.

”För handelsföretagen är detta ett trendbrott efter att de har minskat i många år. En stark inhemsk konsumtion har hjälpt till och nya konsumtionsmönster har gjort att fler e-handlare blir Gasellföretag. Ska den positiva trenden hålla i sig behöver det finnas en balans mellan mer traditionell handel och digital handel.”

Bland vinnarbranscherna i år finns även företagstjänster. Här återfinns årets Supergasell, Sveriges snabbast växande Gasellföretag, Radix Kompetens i Malmö grundat 2011 av Martin Sjöström.

Bolaget har växt med över 5.000 procent och omsatte 90 miljoner kronor i fjol. I dag har man 280 anställda. Det som fick fart på omsättningen är att företaget har vunnit flera upphandlingar och fått ramavtal med Arbetsförmedlingen. Uppdraget är att hjälpa nyanlända in i det svenska samhället genom utbildning i arbetsmarknadskunskap och svenska samt att få ut arbetssökande i arbete.

”Svenska företag har varit duktiga på att fokusera på kärnverksamheten och det gör att man köper in mer företagstjänster externt”, säger Per Weidenman.

”Och även om läget har lugnat ned sig kommer förra årets extrema flyktingström att göra avtryck en lång tid framöver i form av bland annat ökad efterfrågan på gode män, tolkar, utbildning, sjukvård, boende och att få folk i arbete. Det är tjänster som många privata företag kan vara med och hjälpa till med.”

Välfärdsföretagens andel av Gasellföretagen har tidigare år ökat. Men i år minskade antalet företag inom vård- och omsorgsbranschen för första gången och andelen har krympt med 2 procentenheter till 6 procent. Enligt Per Weidenman är det ett hack i kurvan som kan bero på osäkerhet inför den välfärdsutredning som Ilmar Reepalu presenterade tidigare i höst med förslag om ett vinsttak på 7 procent.

”Om samhället ska klara sina åtaganden i framtiden så behöver man hjälp av privata aktörer, så framtidens vinnare finns inom vård och omsorg för efterfrågan på deras tjänster kommer bara att öka. Även utbildningsföretagen har framtiden för sig”, säger Per Weidenman.


Innehåll från Moderna FörsäkringarAnnons

Med tillgänglighet och kompetens i första rummet

Moderna Försäkringar har under många år utmärkt sig genom exceptionell service och tillgänglighet i kombination med kompetens inom skadehantering. Nu har kvittot kommit på att det hårda arbetet har gett resultat: bolaget tog hem topplaceringar i Svenska försäkringsförmedlares förenings senaste branschundersökning. 

Moderna Försäkringar knep första- respektive andraplatsen i de två undersökningskategorierna. För Kajsa Peedu, affärsområdeschef Företag och Industri, är det goda resultatet en välkommen bekräftelse på att bolagets strategi lönar sig. 

– Eftersom vi inte har några egna säljare utan enbart sysslar med förmedlade affärer är det kritiskt att ha en god relation med förmedlarna. Medan vi förvisso alltid har fått väldigt positiv feedback är det väldigt roligt att vi placerade oss så bra i branschundersökningen. Det ger oss ett kvitto på att vi gör rätt. 

Kräver gott samarbete

I undersökningen fick försäkringsförmedlarna också uppge vilka faktorer de ansåg vara avgörande för att ett försäkringsbolag ska vara framgångsrikt och ett förstahandsval. I slutänden utkristalliserades tre ord: skadehantering, tillgänglighet och kompetens, varav alla tre har varit ledord hos Moderna Försäkringar sedan många år. 

– Skadehantering är något som alla försäkringsbolag sysslar med, men det är när skadan faktiskt inträffar som bolagen skiljer sig åt – våra allra nöjdaste kunder är de som faktiskt har råkat ut för skador. Det är när skadan inträffar som vår viktigaste leverans sker.

För att leverera en bra lösning till slutkunderna behövs dock ett gott samarbete mellan de som hanterar skadorna och de som säljer och prissätter försäkringarna, det vill säga underwriters.

– Tillgänglighet och kompetens hänger ihop. Idag är förväntningarna på tillgänglighet oerhört stora och för att kunna möta kundernas och förmedlarnas krav arbetar vi ständigt på att öka vår redan höga kompetensnivå.

Handplockad expertis

Under de senaste tio åren har Företag & Industri växt från noll till 75 personer, var och en handplockad för sin expertis och sitt engagemang. Detta har lagt grunden för just det nära och personliga arbetssätt som kännetecknar Moderna Försäkringar. 

– Vi är måna om alla som sitter hos oss och det finns en daglig kontakt mellan förmedlarna, kunderna och oss. Förmedlarna känner oss vid namn och vet att var och en av våra medarbetare har både kompetens och mandat att fatta egna beslut och rätt att teckna försäkring. Du som förmedlare ska veta vem du ska prata med och vi ska vara enkla att komma i kontakt med. Direktkontakten mellan förmedlaren och våra underwriters är extremt viktig för oss. Vi är verksamma i en förtroendebransch där man gör affärer med de man litar på och därför har vi valt att vara det personliga alternativet, avslutar hon.

Läs mer om Moderna Försäkringar här

FAKTA OM MODERNA FÖRSÄKRINGAR

Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden och erbjuder topprankade försäkringar för det moderna företaget och individen. Moderna i Sverige har idag drygt 470 anställda, med en organisation som är indelad i affärsområdena; Privat, Företag & Industri, Affinity, Operations, Garanti, Djur, Bilsport & Mc samt Atlantica. 

 

Mer från Moderna Försäkringar

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Moderna Försäkringar och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?