1515
Annons

Expert: Omöjligt att stoppa ryska propagandan

Efter EU:s blockering av ryska statsmedier har innehållet i stället börjat spridas via en rad andra sajter och konton. Att helt stoppa den ryska krigspropagandan i Europa är omöjligt, konstaterar en expert.

Vladimir Putin.
Vladimir Putin.Foto:Mikhail Klimentyev/AP

Ett åtgärd som ”saknar motstycke”.

Så beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen beslutet i mars att strypa tillgången till de statskontrollerade ryska medierna RT och Sputnik i unionen. Syftet var att hindra Kremls mediemaskineri från att ”sprida lögner för att rättfärdiga Putins krig i Ukraina och så split” i Europa.

Det exceptionella förbudet gäller alla former av kanaler, såväl tv-sändningar som nätsajter och sociala medier.

Beslutet har minskat de ryska statsmediernas räckvidd i medlemsländerna när sändningstillstånd rivits, webbsidor försvunnit från sökresultaten och plattformar som Facebook, Twitter och Youtube blockerat konton. Men kort efter det att förbudet trädde i kraft uppstod kopior av RT:s stoppade sajter på nya adresser. 

Och flera sådana har fortsatt kunnat nås inom EU. Den London-baserade tankesmedjan Institute for Strategic Dialogue upptäckte i en studie i juli tolv tillgängliga sajter som var exakta kopior av RT:s tyskspråkiga eller spanskspråkiga sajter – och vars ip-adresser eller annan data visade på direkta kopplingar till medieorganisationen. Ytterligare fem sådana spegelsajter som låg på servrar utan koppling till Moskva upptäcktes.

Därtill hittade man över hundra sajter med aggregerat nyhetsinnehåll hämtat bland annat från de ryska statsmedierna.

På sociala medier har RT-innehåll också kunnat fortsätta spridas från andra konton, och videomaterial har gått att återpublicera via andra användare efter att RT-märkningen tagits bort.

”Man har nog förstått från EU:s sida att det inte kommer att gå att helt få bort det här innehållet. Men det har blivit svårare att nå det, och förbudet har en symbolisk tyngd”, säger Ola Svenonius, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

”Men visst, de som vill hitta alternativa källor kommer att hitta dem ändå”. 

Samtidigt finns en flora av andra typer av sajter som sprider vilseledande information om kriget i Ukraina. Det New York-baserade företaget Newsguard, som kartlägger desinformation på nätet, har i en färsk rapport identifierat 250 sådana sajter. Ungefär hälften är engelskspråkiga och resten på andra stora europeiska språk. Vissa av dem framställer sig som oberoende tankesmedjor eller nyhetssajter.

Många av dem har dykt upp under de senaste månaderna. I en del fall tycks det röra sig om så kallade vilande sajter, som tidigare byggt upp följare med hjälp av helt annan typ av innehåll för att sedan när kriget bröt ut plötsligt börja föra ut Moskvas narrativ.

Ola Svenonius påpekar dock att det ryska desinformationsarbetet pågått under lång tid och att Kreml troligen inte gjort någon större extrasatsning på att nå en bredare publik i Europa efter EU-förbudet.

”Den ryska säkerhetsapparaten är ansträngd just nu på flera olika sätt”.

”Det finns en kostnadskalkyl här. Skulle detta arbete vara helt ineffektivt skulle det inte ske. Men om man skulle lägga full energi skulle vi nog få se mer än det här.” 

EU:s förbud har också väckt debatt om mediefrihet.

Beslutet stödjer sig på slutsatsen att RT och Sputnik är statliga verktyg som används för att förvränga sanningen och som hotar den allmänna ordningen och säkerheten i EU.

Bland kritikerna finns det europeiska journalistförbundet European Federation of Journalists (EJF). ”Att bekämpa desinformation med censur är ett misstag”, skrev förbundet i ett uttalande i mars. En bättre strategi för att slå undan benen för dem som vill manipulera är att stödja oberoende journalistik, främja ett pluralistiskt och professionellt medielandskap och sprida kunskap om källkritik, enligt EJF.

Ola Svenonius anser att det är viktigt att debatten fortsätter.

”Det är problematiskt att förbjuda medieföretag.”

”Rent krasst används dock de här kanalerna som ett led i en sorts krigföring både mot Ukraina men också mot Europa som en helhet”, säger han.

Innehåll från Nevel ABAnnons

Nevel möjliggör ökad produktionskraft och minskade utsläpp

Stefan Johnsson, försäljningsdirektör på Nevel. En av Nevels produktionsanläggningar.
Stefan Johnsson, försäljningsdirektör på Nevel. En av Nevels produktionsanläggningar.

Volatila priser, fossila utsläpp och osäkerhet kring framtida kostnader och energiförsörjning får allt fler energiintensiva företag att söka lösningar i cirkulära energi- och ekonomisystem. Det är i linje med en hållbar utveckling där övergången från fossila bränslen till förnybar energi möjliggörs.

Energikris, miljölagstiftning och nya krav driver företag i riktning mot att bli koldioxidneutrala. Ett effektivt sätt att nå det målet är att överlåta energiproduktionen till en partner med expertkunskaper. På så sätt kan energiintensiva företag frigöra kapital, fokusera på kärnverksamheten och bli mer konkurrenskraftiga. Men Sverige ligger fortfarande långt efter andra länder när det gäller att outsourca sin energiproduktion.

– Här ser vi en stor tillväxtpotential. Industrins intresse för att välja bort olja och gas har ökat enormt i samband med energikrisen och klimatdebatten, säger Stefan Johnsson, försäljningsdirektör på Nevel. 

Nevel hjälper kunderna att bli energieffektiva och konkurrenskraftiga genom att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar byggda på cirkulär ekonomi. Nevel tar samtliga kostnader för investeringar samt drift och underhåll. Bolaget administrerar även ansökningar för investeringsstöd och alla nödvändiga tillstånd. Resultatet blir en effektiv och pålitlig energileverans.

– Vi kan antingen förvärva och uppdatera kundens befintliga anläggning eller bygga en helt ny. Sedan levererar vi energi i den omfattning som behövs och när den behövs, säger Stefan Johnsson.

Nevels svenska industrikunder får för närvarande fossilfri energi till ett stabilt och förutsägbart pris. Svängningar i olje- och gaspriser påverkar inte leveransen alls. Nevel strävar efter en lokal bränsleförsörjning i så hög grad som möjligt. 

– Utöver att enbart leverera energi försöker vi hela tiden utnyttja spillvärme och andra restprodukter som uppstår i kundens egen produktion. Vi strävar alltid efter att bygga ett så hållbart och cirkulärt energisystem som möjligt. 

Nevel erbjuder även den mest sofistikerade digitala plattformen i branschen, där data från olika anläggningar sammanställs och jämförs. Utifrån detta tas beslut om exempelvis mängden bränsle, blandningen och syrgasnivån vilket också påverkar kostnader och utsläpp.

– I stället för att ha lokal övervakning på mindre anläggningar så kan vi styra och övervaka dem centralt.

Energins andel av de totala kostnaderna har för många industrier inte varit särskilt betydande tidigare. I dag har situationen förändrats radikalt och vissa företag måste antingen höja priserna eller minska produktionen. 

– Därför är det smart att dra nytta av de synergieffekter som uppstår tack vare de energianläggningar och nät vi driver. Företag bör betala för energin som en tjänst. Det är oftast billigare och definitivt smidigare.

Att ställa om till hållbarare produktion gynnar inte bara miljön utan också affärerna.

– Forskningen är tydlig. Hållbara företag har lojalare kunder och bättre företagskultur.

 

Om Nevel:

Nevel är ett infrastrukturföretag som erbjuder framtidssäkra industriella och kommunala lösningar. Nevel driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar samt över 40 fjärrvärmenät. Företagets årliga omsättning är 100 miljoner euro. Nevel sysselsätter 150 experter i Sverige, Finland och Estland. Nevel ägs av Ardian, ett världsledande privatägt investeringshus med tillgångar på 100 miljarder USD under förvaltning eller rådgivning i Europa, Amerika och Asien.

 

Läs mer om Nevel och deras industriella infrastrukturlösningar! 

Läs mer om Nevel här!

 

Mer från Nevel AB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nevel AB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera