ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Exalt spår extra allt

Exalt, som handlas på Aktietorget, ger normalt sett inga prognoser men efter avslutad avveckling av fiberverksamheten till bostäder är emellertid styrelsens bedömning att koncernen fortsatt ska visa positivt rörelseresultat och positivt kassaflöde under 2018.

Det framgår av delårsrapporten.

Exalts omsättning för det första kvartalet 2018 uppgick till 9,3 miljoner kronor. För 2017 uppgick den till 14,9 miljoner kronor, men då ingick del som avser fiberentreprenader till bostäder.

Ebitda-resultatet uppgick till 0,6 miljoner kronor (-14,0) och rörelseresultatet blev -0,1 miljoner kronor (-21,6). Resultatet har belastats med 0,7 miljoner kronor (1,3) avseende planenliga avskrivningar på goodwill hänförlig till förvärvet av Exalt-bolagen 2016. Förklaringen till resultatutfallet 2017 är att man under första kvartalet gjorde en reservering på totalt 15,1 miljoner kronor för avvecklingen av fiberentreprenader.

För Exalt Network uppgick omsättningen till 8,7 miljoner kronor (9,4) och ebitda-marginalen uppgick till cirka 5 procent (19%). 

"Detta ska ses i ljuset av två saker. För det första var det ett exceptionellt starkt kvartal 2017, med en kombination av något mer gynnsam mix av tjänster samt lägre kostnadsvolym. För det andra var inledningen av året trög med en avvaktan i marknaden som sedan förbättrats. Därtill har satsningar på marknadssidan inletts för att höja tillväxt och lönsamhet", skriver bolaget.

Avvecklingen av det sista projektet inom affärsområdet fiberentreprenader till bostäder har slutförts under kvartalet med ett positivt utfall.

Kassaflödet var under perioden närmare 0,9 miljoner kronor. En amortering av lån på 3,0 miljoner kronor som var tänkt att göras i slutet av kvartalet har gjorts i slutet av april.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies