ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Tema: Bank

EU föreslår åtgärdspaket mot dåliga lån

EU-kommissionen lade på onsdagen fram ett åtgärdspaket för att minska andelen dåliga lån i banksektorn.

Åtgärderna är på fyra områden:

Banker ska avsätta tillräckliga reserver för låneförluster.

Säkerheter ska kunna krävas in utan att gå via domstol.

Andrahandsmarknader ska skapas för dåliga lån.

Och EU-länder får hjälp att starta dåliga banker som tar över lånen.

"Europa måste ta tillfället i akt och snabba på minskningen av dåliga lån. Med färre dåliga lån på balansräkningen kan banker låna ut mer till hushåll och företag", sade kommissionens vice ordförande för finansmarknaden Valdis Dombrovskis i ett uttalande.

För att banker ska göra tillräckliga avsättningar vill kommissionen ändra EU:s kapitalkravsförordning (CRR) så att minimikrav införs för täckningsgraden av nya lån. Om gränsen understigs görs avdrag från bankens egna medel.

För att det ska gå snabbare att kräva in säkerheter ska banker och låntagare i förväg kunna komma överens om att inte gå via domstol i så fall. Detta gäller bara företag, inte konsumenter.

För att skapa andrahandsmarknader vill kommissionen harmonisera kraven i EU för hur banklån överförs till tredje part. Tillståndsgivning till kreditupplysningstjänster och övervakning av dem ska få gemensamma regler. Tredje part som köper banklån måste anmäla detta och använda auktoriserade kreditupplysare.

För att hjälpa EU-länder att skapa nationella dåliga banker (förvaltningsbolag) lade kommissionen fram riktlinjer, som dock inte är bindande. Riktlinjerna klargör under vilka förutsättningar dåliga banker får ta emot statliga stöd.

Problemet med dåliga lån är ojämnt fördelat inom EU. Det är huvudsakligen koncentrerat till sydliga länder som drabbades hårt av finanskrisen.

Från 2016 till 2017 sjönk andelen dåliga lån avsevärt i alla drabbade länder utom Grekland.

Andelen minskade mest i Italien, med 24,9 procent till 12,1 procent från tredje kvartalet 2016 till tredje kvartalet 2017, uppgav EU-kommissionen.

I Slovenien minskade de dåliga lånen nästan lika mycket, med 24,8 procent till 10,8 procent under samma period.

Därefter föjde Irland, ned 22,5 procent till 12,1 procent, Spanien ned 19,7 procent till 4,7 procent, Portugal ned 17,3 procent till 14,6 procent, samt Cypern ned 12,7 procent till 32,1 procent.

Däremot minskade Greklands andel bara med 1,5 procent till 46,7 procent.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies