1515
Annons

Ericsson och Nokia förlikas – en fråga fortsatt obesvarad

Ericsson ska betala 800 miljoner kronor, i tre omgångar, till Nokia i en förlikning.

Processen har sin grund i Ericssons uppgörelse med amerikanska myndigheter, där den svenska telekomjätten tog ansvar för ett stort antal överträdelser av antikorruptionslagstiftning.

Foto:TT/Vesa Moilanen

På onsdagsmorgonen offentliggjorde Ericsson ERIC B -0,54% Dagens utveckling att bolaget förlikats med Nokia NOKIA SEK +0,89% Dagens utveckling , och går med på att betala 800 Mkr till den finländska konkurrenten. Det officiella skälet är ”påstådda skadeståndsanspråk”.

Ericsson bekräftar att förlikningen ”hänför sig till omständigheter” som omfattas av uppgörelsen med USA:s justitiedepartement DoJ och finansinspektionen SEC i december 2019.

Då medgav Ericsson, efter att ha utretts i flera år, att den svenska telekomkoncernen i ett stort antal länder överträtt den amerikanska antikorruptionslagstiftningen FCPA.

I ett fall, i Djibouti, erkände Ericsson faktiskt mutbrott.

Den händelsen är en av tre delar i den utredning som Riksenheten mot korruption fortfarande bedriver.

Förlikningsbeloppet ska betalas i delbetalningar under de tre kommande åren, men belastar vinsten före skatt, av- och nedskrivningar redan under det innevarande andra kvartalet.

Beloppet kommer att redovisas under segmentet Emerging Business and Other.

Varken Ericsson eller Nokia ger några kommentarer om uppgörelsen utöver Ericssons pressmeddelande.

En obesvarad fråga är om förlikningen är ett resultat av att Nokia hotat Ericsson med en stämning för att ha gått miste om de affärer Ericsson tagit med otillåtna medel, eller om de amerikanska myndigheterna krävde att Ericsson skulle kompensera sina konkurrenter.

”Det jag kan säga är att det är inget annat företag hittills som vi har haft några sådana diskussioner med, det är ingen som har kommit fram med några sådana här anspråk”, säger Ericssons presschef Peter Olofsson till Dagens industri.

Friande Djibouti-dom överklagas

Den friande domen för fyra tidigare Ericsson-medarbetare åtalade för mutbrott i Djibouti överklagas.

Åklagaren anser det ”praktiskt taget uteslutet” att mottagaren av mutor inte ska ha haft inflytande över den order som Ericsson tog – vilket Solna tingsrätt hävdade.

Foto:Johan Jeppsson www.photographer.se +46702666319, Johan Jeppsson

Samtliga fyra som åtalades för de mutor Ericsson betalade för att vinna ett 3g-kontrakt i Djibouti 2011 frikändes den 21 juni av Solna tingsrätt.

Rätten gjorde bedömningen att de två åklagarna på Riksenheten mot korruption inte hade kunnat bevisa att de personer som tagit emot pengar haft sådan tydlig koppling till den vunna affären för att grundrekvisitet för mutbrott ska kunna vara uppfyllt.

Den centrala mottagaren var Djama Suleyman, justitiekansler i Djibouti.

Det var hans hustrus bolag som fick ett lukrativt agentkontrakt med Ericsson, i vilket parterna förteg det uppenbara jävsförhållandet.

Men enligt rätten gick det inte att fastslå att Djama Suleyman – eller Djiboutis president till vilken han rapporterade – hade tillräckligt inflytande över den statliga teleoperatören Djibouti Telecom.

Det här håller Mats Jansson, vice chefsåklagare på Riksenheten mot korruption inte alls med om.

”Det framstår som praktiskt taget uteslutet att en privat lobbyist skulle ha den tillgången till offentliga beslutsfattare som Suleyman haft”, skriver åklagaren.

I överklagan, som lämnades in till tingsrätten på måndagen, skriver åklagaren utförligt om varför rätten ska ha gjort en felaktig bedömning.

Enligt Mats Jansson behöver inte den gynnande åtgärden omfattas av mutmottagarens formella behörighet. Det räcker, enligt åklagaren, att personen alls har möjlighet att påverka.

2019 träffade Ericsson en uppgörelse med USA:s justitiedepartement och finansinspektion. I den erkände telekomleverantören att den betalat mutor för att vinna kontraktet.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera