Hoppa till innehållet

Annons
Denna text publiceras i samarbete med Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan.
Helsingborgs DagbladSydsvenskan

Eolus vill bygga ny vindkraftpark i Öresund

Eolus vill anlägga en vindkraftpark med 15-25 turbiner vid Sjollengrundet mellan Malmö och Saltholm. Grundområdet är sedan länge utpekat som intressant för vindkraft. Produktionen kan bli mer än tre gånger större än på Lillgrund. Men en mångårig prövning av konflikter med sjötrafik och naturintressen återstår.

Vindkraftsparken Lillgrund i Öresund.
Vindkraftsparken Lillgrund i Öresund.Foto: TT

För att den långsamma ökningen av lokalt producerad, förnybar el ska få fart välkomnar Malmös politiker en vindkraftsutbyggnad i och vid Öresund. Enligt den översiktsplan som anger strategin för stadens utveckling och tillväxt ska staden verka för att ”havets potential för energiproduktion tillvaratas” genom bland annat vindkraft.

För havsbaserad vindkraft pekas Sjollengrundet ut, vid sidan av en möjlig utbyggnad av den befintliga vindkraftparken på Lillgrund och flera platser vid Norra hamnen.

Detta har Hässleholmsbolaget Eolus tagit fasta på och vill nu inleda den omfattande prövningsprocess som en satsning på en ny vindkraftpark kräver.

”Vi är redo att i närtid inleda en formell samrådsprocess med länsstyrelsen”, säger projektledaren Daniel Bergvall.

Företagets plan är att bygga 15-25 turbiner som bedöms ge en årlig elproduktion på upp till 1.300 gigawattimmar. Det är mer än tre gånger så mycket som produktionen från Lillgrunds 48 turbiner som byggdes 2007, säger Daniel Bergvall.

”Den tekniska utvecklingen har gått snabbt framåt”, säger Daniel Bergvall och hänvisar till att nya vindkraftverk ger betydligt större produktion än de som byggdes för tio år sedan.

Eolus vind bedömer investeringskostnaden till ungefär sex miljarder kronor. Samtidigt ser företaget en rad goda förutsättningar som gör att kostnaderna kan hållas nere: Elkonsumtionen kan ske på nära håll, elnäten är väl utbyggda i området och det finns hamnar som underlättar såväl driften som installationen. Vattendjupet är inte heller särskilt stort.

Dessutom finns det pågående planer på en vindkraftsetablering på den danska sidan av Öresund, något som Eolus ser som en stor fördel.

Men det finns flera potentiella konflikter som ska prövas innan myndigheterna, i samråd med berörda kommuner, kan ge klartecken för en etablering. Sjötrafiken i Flintrännan är intensiv, Öresund har ett rikt växt- och djurliv, konsekvenserna för havet behöver genomlysas.

Skånes båtförbund med 11.200 medlemmar protesterade mot en vindkraftsutbyggnad på Sjollen i samband de danska initiativen. Ordföranden Kjell Holst tänker inte bara på att anläggningarna minskar utrymmet för fartyg och fritidsbåtar.

”Vi är oroliga för att en vindkraftpark påverkar grundområdet vid Saltholmen och stör bottenvegetationen, vilket också påverkar fisken.”

”Det är viktigt att inte strömmarna genom Öresund hindras, speciellt med tanke på de stora utsläppen från reningsverken på både dansk och svensk sida. Och Saltholm har ett omfattande fågelliv som kommer att störas av vindkraftverken”, säger han.

Nyhetsbrevet Toppnyheter

Måndag – söndag, 1–3 utskick om dagen

I nyhetsbrevet Toppnyheter får du de absolut viktigaste och senaste näringslivsnyheterna när de händer – direkt i din inkorg. Brevet skickas 1-3 gånger om dagen, alla dagar i veckan.

Genom att skicka din e-postadress godkänner du vår behandling av dina personuppgifter.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera