1515
Annons

Enorma investeringsbehov – vattenpriset kan dubblas

Framöver kommer dropparna ur kranen att bli betydligt dyrare – vattenpriset i Sverige kommer att fördubblas inom 20 år, enligt branschorganisationen Svenskt Vatten.

Foto:Anders Wiklund/TT, Anders Wiklund

Våra svenska VA-anläggningar står inför enorma investeringsbehov, berättar Ulf Thysell, tillförordnad vd på Svenskt Vatten.

"Våra svenska anläggningar behöver byggas om. Dels för att de börjar bli gamla, dels för att vi byggt så mycket nya hus i Sverige. Dessutom har det kommit nya krav på avlopp och rening", säger han.

Nu investeras runt 12 miljarder kronor per år i reningsverk och ledningar, men på 20 års sikt kommer det behöva vara ungefär 16,5 miljarder per år, berättar han. Det gör att priset på vattnet kommer att raka i höjden.

"Om en liter kostar fyra öre i genomsnitt nu så kommer priset att vara 8 öre exklusive inflationen om 20 år."

Fast priserna varierar förstås väldigt mycket mellan olika kommuner, förklarar han.

"Det är lika dyrt att driva en VA-anläggning av samma storlek i en liten kommun som en stor, men skillnaden är att det finns färre invånare att slå ut kostnaden på."

Men nu går det inte att väja för investeringsbehoven längre. Det har exempelvis den varma sommaren bevisat. Då hade många svenska kommuner bevattningsförbud, och medborgarna uppmanades att spara på vattnet.

"På en del håll tog vattnet slut i vattentäkterna när det var torka, men i många kommuner kunde anläggningarna inte producera tillräckligt mycket rent dricksvatten snabbt nog", förklarar han.

Så var det exempelvis i norra Stockholm, berättar Johanna Lindgren, vd för kommunalförbundet Norrvatten som förser 14 kommuner i norra Stockholms län med vatten. Där infördes aldrig ett totalt bevattningsförbud, men däremot vädjade man till kommuninvånarna att spara på vattnet på grund av kapacitetsbrist i anläggningen i somras.

"Vi tar vårt vatten från Mälaren, så tillgången till råvatten är inte något problem. Men vi märkte i våras att förbrukningen steg ovanligt mycket när det blev varmt i maj. Förbrukningen brukar alltid stiga när det blir varmt, det som var speciellt i år var att den steg så mycket och under så lång tid."

Förbrukningen har en stark koppling till utetemperaturen, förklarar hon.

"Det är bevattning, men också alla pooler som fylls."

Norrvattens anläggning behöver nu byggas ut inom några år, precis som så många andra VA-anläggningar runtom i landet.

"Vi har inte gjort några större investeringar sedan 60-talet, men det har byggts väldigt mycket nya bostäder i våra områden. Vi räknar med en befolkningstillväxt på 2 procent per år."

Då, på 60-talet, tog man i ordentligt beträffande kapaciteten, berättar hon.

"Då trodde man att det skulle behövas så mycket mer vatten. Men så har den tekniska utvecklingen gjort att behoven inte vuxit lika mycket som man trodde då, med exempelvis snålspolande toaletter. Det är inte förrän nu som det blir nödvändigt att bygga ut", säger Johanna Lindgren.

Så ser det ut på flera håll i landet. Nu kommer räkningen för alla åren utan investeringar.

"Många av våra VA-anläggningar byggdes på 60- och 70-talen, med statsbidrag som finansiering. De fick inget värde då, och är avskrivna nu. Det var också mycket billigare att bygga anläggningarna på den tiden", säger Ulf Thysell.

Alla nyinvesteringar som behövs nu blir därför till direkta kostnader, som kommunerna måste låna upp pengar för att täcka. Notan hamnar hos vattenkunderna, som kommer få betydligt högre vattennotor inom en 20-årsperiod, förklarar han.

Fast de stora behoven gör också att det uppstår flaskhalsar. I flera kommuner finns både pengar och planer redo, men dåligt med folk för att göra jobbet.

"Vi har en resursbrist för genomförandet. Det är inte så häftigt att bli VA-ingenjör, vi saknar folk med rätt kompetens i hela linjen från projektering och utbyggnad", säger Ulf Thysell.

Innehåll från Transfer GroupAnnons

Experten: Säkerhet allt viktigare för företag

Skjutningar och sprängdåd är vanligt förekommande i Sverige, visar statistik från bland andra Brottsförebyggande rådet och Polismyndigheten. 

Det har fått många verksamheter att se över sin säkerhet.

– Många av de som i dag efterfrågar våra tjänster har ingen egen hotbild mot sig – de har bara fel grannar, säger säkerhetsexperten Magnus Ahde från Altum Security AB.   

 

Läs mer om hur sectech tar säkerhetslösningar till nästa nivå

En studie från Brottsförebyggande rådet, Brå, konstaterar att Sverige är det värst drabbade landet i Europa när det gäller dödligt skjutvåld. I studien har svenska dödsskjutningar jämförts med 22 andra europeiska länder under perioden 2000 till 2019.

Även sprängdåd har varit vanligt förekommande under de senare åren, visar statistik från polismyndigheten. 2021 anmäldes 79 stycken i Sverige.

Ökad efterfrågan på säkerhet

En konsekvens har blivit att efterfrågan på fysisk säkerhet har ökat. Det berättar Magnus Ahde, som har arbetat över 20 år i säkerhetsbranschen och i dag är säljare på Altum Security AB.

– Eftersom det är svårt att rikta bomber mot en speciell mottagare riskerar alla inom en viss area att bli drabbade vid en explosion. Man behöver alltså inte ha en hotbild mot sig för att drabbas. Och det betyder att allt fler inser att de behöver skydda sig mot den typen av händelser, säger han.

Snyggt – och farligt

Från att tidigare framför allt haft ambassader och myndigheter som kunder så märker Magnus Ahde och hans kollegor, som är experter inom säkerhetskonsultation och skalskyddslösningar, att även andra typer av verksamheter efterfrågar deras tjänster.  

– Exempelvis kan en sådan sak som att ha en glasfasad på sitt huvudkontor idag utgöra en stor säkerhetsrisk. Det är snyggt – men väldigt farligt om det skulle ske en explosion.

Kombinationslösningar

Altum Security är en del av säkerhetskoncernen Transfer Group AB som förutom skalskyddslösningar erbjuder allt inom fysisk säkerhet; från bevakning och säkerhetskontroller till larm, och mjukvarulösningar som förenklar och effektiviserar helhetserbjudandet. 

– Vår styrka är att våra bolag täcker olika delar av fysisk säkerhet och att vi därför kan erbjuda olika typer av kombinationslösningar, förklarar Transfer Groups vd Pernilla Jennesäter.

– Vi gjorde exempelvis nyligen en kombinationslösning på en ambassad tillsammans med vårt systerbolag Sensec AB för att skydda både byggnaden och inpassering. Sensec stod för röntgen och metalldetektion, och Altum för beskjutnings- och explosionsskydd, berättar Magnus Ahde. 

Unika inom högsäkerhet

Magnus Ahde menar att det finns få andra bolag i branschen som jobbar så heltäckande med skalskyddlösningar som Altum Security. 

– Många fokuserar på en specifik produkt eller lösning, medan vi kan leverera en mängd olika produkter inom högsäkerhet, allt från skottsäkra fönster och dörrar till panic rooms. På så sätt sticker vi ut, säger han. 

 Läs mer om hur sectech tar säkerhetslösningar till nästa nivå 

 

 

 

Mer från Transfer Group

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Transfer Group och ej en artikel av Dagens industri

Learning 2 Sleep genomför sparpaket – vd och grundare lämnar

Learning 2 Sleep, som har en plattform för behandling av sömnbesvär, genomför ett sparpaket som också innebär att nuvarande vd Micael Gustafsson och grundaren Peter Boye lämnar sina anställningar i bolaget den 31 augusti.

Nuvarande vd Micael Gustafsson och grundaren Peter Boye.
Nuvarande vd Micael Gustafsson och grundaren Peter Boye.Foto:Learning to sleep

Det framgår av ett pressmeddelande. 

Ny vd från den 1 september blir bolagets nuvarande operativa chef Lina Johansson.

Besparingspaket ska minska bolagets kostnadsmassa, med syfte att uppnå kassaflödesneutralitet så snart som möjligt. Besparingspaketet omfattar framför allt organisatoriska förändringar men även minskade externa kostnader inom ej nödvändig utveckling, konsulttjänster samt i viss mån marknadsföring. 

Utöver organisatoriska förändringarna medför sparpaketet också följande åtgärder: 

* Bolaget fokuserar framgent på en mer moderat tillväxt på den svenska marknaden med syfte att på sikt uppnå positivt kassaflöde samt lönsamhet.

* Större kostnadskrävande projekt pausas till dess bolaget har ett positivt kassaflöde.

* Bolaget kommer att fortsätta pågående samtal med eventuella nya partners/kanaler, förutsatt att dessa bedöms generera intäkter i det korta perspektivet.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera