1515

Enkät: Två partier säger blankt nej till snabbtåg

Det råder stora menings­skiljaktigheter mellan riksdagspartierna om vilken som är den rätta vägen framåt för Sveriges infrastruktur.

Moderaterna och Liberalerna säger blankt nej till höghastighetsjärnvägen.

Bild:AP

Majoriteten av riksdagspartierna vill i någon form bygga en ny höghastighetsjärnväg. De rödgröna partierna, Centerpartiet, Krist­demokraterna och Sverigedemokraterna är positiva till att bygga de nya stambanorna för antingen 250 eller 320 kilometer i timmen.

Men det råder delade meningar om hur projektet, som beräknas kosta minst 230 miljarder kronor, ska finansieras.

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth (S) har hittills inte tagit ställning, medan regeringskollegerna i MP vill låna för att möjliggöra en snabbare utbyggnad för högsta hastighet.

Även V och C är positiva till att staten ska ta lån, medan KD och SD tycker att de nya stambanorna ska bekostas inom den ordinarie budgeten.

För att kunna finansiera hög­hastighetsjärnvägen utanför budgeten krävs ett majoritets­beslut i riksdagen, men något sådant finns det inte stöd för i dagsläget, visar Di:s sammanställning.

Den stora kritiken mot den kommande infrastrukturplanen riktas mot underhållet av vägar för rullande transporter. Alliansen hävdar att vägunderhållet är kraftigt underfinansierat i nuvarande plan, vilket riskerar att slå mot såväl landsbygdens tillväxt som mot industrins konkurrenskraft.

Remisstiden för infrastrukturplanen för 2018–2029, på totalt 712 miljarder kronor, löper ut den 30 november. Regeringen väntas presentera sin slutplan i mars 2018.

ENKÄT:  
Vad är er ståndpunkt när det gäller höghastighetsbanorna och hur ska de finansieras om ni vill bygga dem?

Foto:TT

TOMAS ENEROTH, infrastrukturminister, Socialdemokraterna:
”Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer. Utbyggnaden ska ske på ett sammanvägt och kostnadseffektivt sätt, i en takt som ekonomin tillåter.”

Foto:TT

KARIN SVENSSON SMITH, Miljöpartiet:
”Självklart ska vi bygga dem och för 320 kilo­meter i timmen. Det behövs både för att flytta transporter från flyget och för att ge den övriga tågtrafiken utrymme. Vi tycker att de ska finansieras utanför den nationella planen och med en längre av­­skriv­ningstid för att ge plats åt andra investeringar.”

EMMA WALLRUP, Vänsterpartiet:
”Vi är positiva till höghastighetsbanorna, men anser inte att det får ske på bekostnad av andra nödvändiga investeringar utanför storstäderna. Eftersom nya järnvägar är en viktig investering för både kommande generationer och miljön tycker vi att det motiverar en lånefinansiering.”

Foto:TT

JESSICA ROSENCRANTZ, Moderaterna:
 ”Vi kan inte säga ja till ett projekt som är omgärdat av så stora risker och kostar minst 230 miljarder kronor. Om det finansieras via statliga anslag riskerar det att tränga ut andra viktiga investeringar. Man ska också vara medveten om att lånefinansiering inte är gratis, utan betalas av skattebetalarna.”

ANDERS ÅKESSON, Centerpartiet:
" ”Vi vill bygga en ny hög­hastighetsjärnväg som en del av en grön och modern transport­infrastuktur. Vi föredrar 320 framför 250 kilometer i timmen för att avlasta inrikesflyget. Projektet ska lånefinansieras genom ett offentligägt bolag som använder staten som garant, precis som vid bygget av Öresundsbron.”

Foto:TT

NINA LUNDSTRÖM, Liberalerna:
"”Det är en alldeles för stor investering som gröper ur utrymmet för andra insatser. Vi är inte heller villiga att bryta ut höghastighetsbanorna ur statsbudgeten som Miljö­partiet föreslår. Långsiktigt skulle även det gröpa ur utrymmet för andra investeringar.”

Foto:TT

ROBERT HALEF, Kristdemokraterna:
”Vi vill bygga höghastighetsjärnvägen för 320 kilometer i timmen. Än så länge står vi fast vid att de ska anslagsfinansieras inom den befintliga ramen. Höghastighetstågen kommer att knyta ihop arbetsmarknadsregioner genom kortare pendlingstider och bidra till högre tillväxt och ökat bostads­byggande.”

PER KLARBERG, Sverigedemokraterna:
"”Vi anser att Trafikverket har valt en förnuftig väg i och med beskedet att bygga den för 250 kilometer i timmen. Läget hade sett annorlunda ut om man kunnat bygga höghastighets­järnvägen på bara fem år och till en betydligt lägre kostnad, men nu är det ekonomiskt oförsvarbart.”


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?