ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Engångsposter tyngde Opus andra kvartalet

Bilbesiktningsbolaget Opus ebitda-resultat blev 8 procent bättre än väntat i SME Direkts prognossammanställning. Nettoresultatet var dock negativt och därmed väsentligt svagare än väntat.

”Finansnettot inkluderar valutakursdifferenser om -48 miljoner kronor (-8). Den övergripande delen av periodens valutakursförlust är hänförlig till den argentinska pesons värdeminskning gentemot dollarn”, uppger bolaget i delårsrapporten.

Nettoresultatet påverkades också negativt av engångsposter, bland annat avskrivningar av immateriella tillgångar från förvärvet av Gordon-Darby och finansiella kostnader i samband med refinansieringen av det obligationslån om 500 miljoner kronor som tagits upp, framgår det vidare.

Engångsposterna borträknat ser vd Lothar Geilen dock positivt på det gångna kvartalet.

”Det andra kvartalet 2018 visade en väsentlig tillväxt i båda divisionerna och stark operativ utveckling inom alla segment”, skriver han i vd-ordet, där den organiska tillväxten för bolagets uthyrningsprogram i Kalifornien och Pennsylvania får särskild uppmärksamhet.

För fordonsinspektionen i USA och Asien uppgick ebitda-marginalen till 26 procent, upp från 23 procent för ett år sedan, trots uppstartskostnader för projekten i Pakistan.

Vad gäller fordonsinspektionen i Europa beskriver Lothar Geilen resultatet som "stabilt" med en ökning av ebitda-resultatet om 14 procent.

Den argentinska valutakrisen slog alltså hårt på resultatet, men den underliggande verksamheten uppges ändå prestera enligt plan.

”I enlighet med våra koncessionsavtal i Argentina har Opus rätt till en årlig avgiftsökning som följer den lokala inflationen. På lån sikt ser vi fortsatt god potential i Argentina med en växande fordonsflotta och förbättrad efterlevnadsgrad”, påminner vd:n.

Opus redovisar ett ebitda-resultat om 142 miljoner kronor för det andra kvartalet. Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning ett ebitda-resultat om 131 miljoner kronor. Ebitda-marginalen blev 21,9 procent. Här väntades 20,1 procent. Resultat efter skatt uppgick -15,7 miljoner kronor. Väntat var en vinst om 34 miljoner. 

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies