1515
Annons

En elektrifieringsvåg väntar USA med Biden vid ratten

Med Joe Biden som USA:s president väntar ett teknologiskt skifte utan motsvarighet det amerikanska transportsystemet. Storsatsningar på elektrifiering, laddinfrastruktur, kollektivtrafik och nya smarta teknologier ska bana vägen för ett klimatneutralt USA 2050. Di har listat åtgärderna som utlovats.

USA:s nya president Joe Biden
USA:s nya president Joe BidenFoto:Evan Vucci
Foto:Daniel Vasta

Under sin tid i Vita huset hann Donald Trump föra in USA på en helt annan väg än den som Barack Obama och Joe Biden tidigare styrt in landet på.  Över 100 av de miljöbestämmelser som de tillsammans infört drog Trump tillbaka eller försvagade. 

Bidens första vecka som president handlade därför mycket om ställa tillbaka kursen. Bland de första exekutiva beslut Biden skrev på var att med omedelbar verkan åter ansluta landet till Parisavtalet och WHO, stoppa murbygget mot Mexiko och återkalla licensen för oljeledningen Keystone XL. För att nämna några.

Den första vågen av exekutiva ordrar blir också kännbar för USA:s biltillverkare. Under Obama-administrationen togs beslut om att de skulle tvingas öka bränsleeffektivitet på sina flottor med 5 procent årligen mellan 2021 och 2026, vilket i princip bara är görbart genom att öka andelen elbilar och hybrider. Trump-administrationen sänkte dock detta krav till 1,5 procent årligen i mars 2020. Men nu är det alltså de gamla reglerna som gäller igen.

I Bidens plan för transportssektorn finns en rad stora satsningar som syftar till att föra in USA på den inslagna vägen som många andra länder och bilföretag redan befinner sig på:

Återköpsprogram för äldre bilar
Den federala skattelättnaden för elektriska fordon som gett konsumenterna upp till nästan 65.000 kronor i skattelättnader för att köpa en ny elbil har varit hotad under Donald Trumps presidentskap. Men den kommer definitivt att kvarstå under Joe Biden, spår experter. 

Biden kommer dessutom att införa direkta rabatter till konsumenter som byter ut sin fossilbil mot en eldriven bil. Detta kommer förmodligen ske via ett återköpsprogram. Man siktar på att byta ut 63 miljoner fossildrivna bilar mot elbilar de närmsta 10 åren. Konsumenter skulle få minst 3.000 dollar för sin gamla bil. 

Biden kommer att arbeta för att avlägsna dagens största hinder för deras (elbilarnas reds anm) användning, minska oron över kostnader, räckvidd och tillgång till laddstationer. Som president kommer han att återställa hela skattelättnaden för elfordon i syfte att uppmuntra amerikanska familjer att köpa elbilar för personligt bruk - och för att stimulera amerikanska företag gå över till elfordon, står det skrivet på Biden-kampanjens hemsida.

Förnyad skattereduktion för elbilsproducenter
Biltillverkare som General Motors och Tesla kommer sannolikt få förnyad skattereduktion för att sälja elbilar. Båda har nyligen slagit i taket vilket innebär att de inte fått skattelättnader efter 200.000 sålda bilar. Taket gäller också de amerikanska konsumenterna.

Inköp av el-fordon till myndigheter

På en presskonferens tidigare i veckan meddelade Biden att han kommer att utfärda en exekutiv order inom kort om att hela den federala fordonsflottan ska bytas ut mot elfordon. Sammanlagt rör det sig om 645.000 fordon. Förhoppningen är att detta ska uppmuntra amerikanska företag att också gå över till eldrivna fordon. I samma plan ingår också att konvertera en halv miljon skolbussar till eldrift före 2030. 

En halv miljon nya laddstolpar
En av de stora pusselbitarna för att få fart på elektrifieringen är utbyggnaden av landets laddningsinfrastruktur. Biden-administrationen har under sin kampanj utlovat 500.000 laddstationer för elfordon. Infrastrukturen ska göra det möjligt för alla amerikaner att resa vart som helst i USA med ett elfordon utan att riskera att bli stående utan el, skriver Biden-administrationen på sin kampanjsida. 

Hittills har infrastrukturutbyggnaden drivits av investeringar från företag, ibland understödda av biltillverkarna själva. Nu har elbilarna en tydlig vän i Biden-administrationen, vilket är avgörande för att både amerikanska biltillverkare och konsumenter på allvar ska våga satsa fullt ut på elbilar. 

USA:s transport- och energidepartement kommer att få i uppdrag att koordinera flera pilotprojekt, till exempel att testa nya sorters motorvägar där fordon kan laddas medan de kör. Departementen kommer att förse städer och counties som vill driva pilotprojekt inom exempelvis laddningsinfrastruktur med ekonomiskt stöd. 

Storsatsning på ny grön teknik
I Bidens ”Build Back Better”-plan investeras 400 miljarder dollar på forskning, utveckling och nya teknologier. Här nämns allt från elektriska fordon till lättviktsmaterial, 5G och Ai.  

5 miljarder dollar kommer dessutom att vikas för utveckling av batteriteknik och energiförvaring vilket ska leda till att öka räckvidden för elfordon och få ner priserna på desamma.

1 miljon nya jobb inom bilindustrin
Biden har gått ut med löftet att skapa 1 miljon nya jobb i den amerikanska bilindustrin. Då innefattas allt från underleverantörer till byggandet av infrastruktur för elbilsladdning. Biden vill också säkerställa att dessa jobb är välavlönade kvalitetsjobb genom att låta USA:s arbetsdepartement och fackrörelsen lägga fram en plan hur dessa jobb bör se ut. 

Kollektivtrafiken måste bli bättre
De flesta amerikaner har inte tillgång till kollektivtrafik. Därför är många beroende av bilen, skriver Biden på sin kampanjsida. Bidens plan är att förse varje amerikansk stad med fler än 100.000 invånare med kollektivtrafik med nollutsläpp. Det kan handla om allt från lätta tågnät till att förbättra befintliga transit- och busslinjer, men det kan också handla om att bygga bättre framkomlighet för exempelvis fotgängare och cyklister. Administrationen ska också säkra att nybyggda bostadsområden får medel för att bygga en hållbar kollektivtrafik från start. 

Smartare städer
Medborgare kommer att gynnas om städer kan anpassa sig till nya tekniker och tjänster, menar Biden-administrationen. I strategin för att komma framåt här nämns bland annat bildelning, ride-hailing, el-scootrar men också självkörande fordon. Vikten av att knyta samman kollektivtrafiken med attraktiva ”last mile”-lösningar betonas i strategin.  Som president kommer Biden också att bygga vidare på transportdepartementets ”Smart City Challenge” genom att lansera ett nytt årligt konkurrensbidragsprogram på 1 miljard dollar för att hjälpa städer att testa nya tekniker och strategier som sedan kan fungera som modeller för landet. 

”Den andra järnvägsrevolutionen”
Bien har höga ambitioner vad gäller den spårbundna trafiken. Planen är att USA ska få det renaste, säkraste och snabbaste tågsystemet i världen – för både passagerare och gods – och knyta samman mindre orter med storstäder. Detta mål ska uppnås genom federala bidrags- och låneprogram. Biden-administrationen kommer också att samarbeta med Amtrak och andra privata tågoperatörer för att utöka elektrifieringen av tåget.

Renare flyg och sjöfart
Som en del av Bidens plan att investera 400 miljarder dollar på forskning och innovation kommer hans administration att utveckla ett federalt forskningsprogram som fokuserar på att ytterligare minska kostnaderna för biodrivmedel och öka deras energitäthet samt utveckla effektivare motorer som kan driva lastbilar, flygplan och fartyg på resan mot nollutsläpp 2050. Dessutom kommer administrationen att arbeta med International Civil Aviation Organization och International Maritime Organisation för att dela dessa tekniker med andra nationer.

Bygger infrastruktur för delad elbilsladdning: ”Folk är faktiskt ärliga”

Start up-bolaget Chargenode satsar på delad elbilsladdning. En central laddenhet kan serva många uttag.

Bilarna laddas växelvis i ett kösystem beroende på avresetid som bilägaren angett.

”Folk är faktiskt ärliga”, säger vd:n Kristian Sandahl.

Chargenode med vd Kristian Sandahl utvecklar och bygger digital infrastruktur för laddning av elbilar.
Chargenode med vd Kristian Sandahl utvecklar och bygger digital infrastruktur för laddning av elbilar.Foto:Björn Larsson Rosvall

Med ökad försäljning av laddbara bilar stiger behovet av smarta laddlösningar. 

”Många bilar står parkerade längre tid än de behöver ladda. Det behövs inte en laddbox vid varje parkeringsplats om man istället kan dela på laddningen”, säger Kristian Sandahl som fick idén efter att själv ha stått i kö vid publika laddstationer.

Bolaget bildades 2018 och laddsystemet lanserades 2020. Omsättningen har mer än fördubblats från cirka 25 Mkr till 55 Mkr i fjol. Målet i år är 110 Mkr.

”Vi siktar på att fördubbla omsättningen varje år de närmaste fyra åren och någon gång mot slutet av nästa år tror vi på lönsamhet”, säger Kristian Sandahl.

Tekniken bygger på ett centralt laddskåp som kan kopplas ihop med upp till 54 ladduttag. Varje uttag kan ge 22 kW. Mjukvara övervakar och styr via en molntjänst så att laddningen flyttas runt mellan bilarna. 

”Bilföraren scannar in en QR-kod på ladduttaget och skriver in vilken tid man planerar att åka iväg så ser systemet till att bilen är laddad då”, säger marknadsansvarige Joakim Blomquist och visar appen på sin mobiltelefon.

”Via appen sköts också all betalning så det blir enkelt både för den som äger laddplatsen och bilägaren”, fortsätter han.

Bland de första att installera Chargenodes system var Hills golfklubb i Mölndal med drygt 130 ladduttag som sitter i belysningspelare. Strax intill ligger nybyggda Hills Villastad med flera olika bostadsrättsföreningar. Där har Chargenode monterat sitt laddsystem genom en balk som ser ut som ett prydligt staket.

”Systemet kan enkelt skalas upp och passar väldigt bra för alla platser där man vanligen står parkerad några timmar som vid arbetsplatser, hotell, golfbanor, bostadsrättsföreningar och flygplatser”, säger Kristian Sandahl.

”Vår teknik gör att alla bilar laddas efter behov istället för att alla får mindre effekt när det är många som ska ladda samtidigt.” 

Med vetskapen om när bilägarna vill ha sin bil startklar kan systemet också utnyttja lägre energipriser på natten. 

Bolaget har installerat cirka 6 000 ladduttag på olika platser i Sverige och har i år även börjat sälja i Norge.

I slutet av förra året blev det klart att Stena-arvtagarnas investmentbolaget Formica Capital satsar 115 Mkr i Chargenode. 

”Utan det kapitalet hade vi inte kunnat växa så snabbt”, säger Kristian Sandahl som ihop med flera i personalen äger 81 procent medan Formica och övriga investerare äger 19 procent. 

Han tar emot i bolagets nya lokaler i Mölndal som görs i ordning för inflyttning. Ett större lager är välkommet.

”Komponentbristen är kännbar, men vi har ändå klarat det ganska bra eftersom vi använder standardkomponenter och har kunnat leta ersättningar”, säger Kristian Sandahl.

I våras köpte Chargenode laddoperatören Opigo som har en mjukvara för att hantera storskaliga laddsystem för bostadsrättsföreningar och företag. Planen är att ta fram en gemensam mjukvara och laddtjänst i år. Tillsammans räknar man med att omsätta cirka 200 Mkr i år.

Vad är den största invändningen ni får höra?
”Det är att användarna behöver göra ett moment till förutom att sätta i sladden. Långsiktigt kommer det att kunna automatiseras ännu mer med artificiell intelligens”, säger Kristian Sandahl.

Investeringen är dyrare än för vissa laddboxar på marknaden, runt 15.000-20.000 kronor plus moms per laddplats.

”Men eftersom vi har samlat alla känsliga och avancerade komponenter i en central enhet är det lättare att serva och det är mindre underhåll än vanliga laddboxar. Vårt system har längre livslängd”, säger Kristian Sandahl. 

Om många elbilar ska ladda samtidigt blir frågan om lastbalansering ännu viktigare. Strömmen ska räcka både till laddning och till fastigheten. 

”Man behöver tänka smartare kring det. Mot slutet av arbetsdagen är det kanske viktigare att ladda bilarna än att värma kontoret till exempel. Företagen kan själva bestämma hur de vill prioritera. Har man vissa yrkesgrupper som alltid måste få laddat före de andra, om de reser mycket, kan man ställa in det”, säger Kristian Sandahl.

Kan det kännas orättvist med kösystemet om någon i en bostadsrättsförening garderar och alltid vill ha laddning direkt?
”Det är ju som med en gemensam tvättstuga. Man bokar inte in den hela veckan även om man kan”, säger Kristian Sandahl.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera