ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Emission i Phase Holographic

Phase Holographic Imaging PHI har beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner som kan tillföra bolaget totalt högst cirka 64,6 miljoner kronor före emissionskostnader. 

Emissionen är på förhand skriftligen avtalad till cirka 62 procent av den initiala emissionsvolymen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med emissionen är att genom en utökad direktnärvaro på nyckelmarknader i kombination med främst digital marknadsföring nå positivt kassaflöde samt attrahera allt fler ledande branschaktörer, heter det.

Emissionsvolymen är högst 1.945.014 aktier och högst 648.338 teckningsoptioner. Teckningskurs är 71:40 kronor per unit, motsvarande 23:80 kronor per aktie. 

Styrelsen avser även att besluta om en övertilldelningsoption om ytterligare totalt högst cirka 14,7 miljoner kronor, att utnyttjas i den mån företrädesemissionen blir övertecknad. 

Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort. PHI meddelar även att datum för bolagets bokslutskommuniké kommer att tidigareläggas till den 12 juni 2018.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies