Annons

Elvägs-uppstickarens nya giv: Automatiskt ladda bilen på 10 minuter

Målet: Att automatiskt ladda en lastbil på 10 minuter under tiden den lastas. Cleantechbolaget Evias ska tillsammans med budfirman Budpartner och elfordonstillverkaren Maxus testa en ny form av snabbladdning med start nästa år.

Evias, med vd Josephine Adorelle, ska tillsammans med budbolaget Budpartner och elfordonstillverkaren Maxus, testa automatisk snabbladdning vid lastning.
Evias, med vd Josephine Adorelle, ska tillsammans med budbolaget Budpartner och elfordonstillverkaren Maxus, testa automatisk snabbladdning vid lastning.

Evias, som ägs av Nevs grundare och tidigare vd Kai Johan Jiang, har utvecklat en så kallad konduktiv teknik för elvägar, där en elskena i vägbanan både driver och laddar fordonen under resans gång. Nu ska man testa tekniken även för att ladda fordon stationärt.

”Det här kommer att göra lastkajen till en naturlig plats för snabbladdning. Eftersom laddningen sker helt automatiskt behöver inte föraren tänka på att koppla in en kabel utan kan lasta på och av precis som vanligt”, säger Josephine Adorelle, vd på Evias, till Dagens industri.

I ett pilotprojekt i Örebro som inleds innan sommaren 2022 ska Evias jobba ihop med den lokala budfirman Budpartner som i dag har en flotta på cirka 90 fordon.

I korthet kommer projektet resultera i att Budpartners lastbilar automatiskt kommer att kunna laddas utan handpåläggning vid lastkajer. För att göra det möjligt måste en strömavtagare monteras under själva fordonen, som i det här fallet tillverkas av elfordonstillverkaren Maxus. På platser för av- och pålastning måste dessutom en en skena i marken som för över el till fordonet installeras. Strömavtagaren som sitter under fordonet åker upp automatiskt när fordonet lämnar lastkajen.

Och målsättningen är att det på sikt ska gå att ladda riktigt riktigt snabbt.

”Vi hade som målsättning att komma upp till 800 kW, men klarade 960 kW. Nästa år ska vi komma upp i megawattladdning.  I dagsläget kan ju ingen lastbil ta emot det, men det betyder att vi är framtidssäkra. Målet nu är att kunna ladda 80 procent av ett mindre lastbilsbatteri på under 10 minuter”, säger Adorelle.

Budpartner har stora förhoppningar på projektet och ser att hela deras flotta på sikt kan bli elektrifierad utan att det påverkar verksamheten märkbart.

”Om det här pilotprojektet faller väl ut kan vi med väldigt enkla medel få en stor effekt i minskade koldioxidutsläpp, samtligt som vi inte behöver ändra på våra körmönster eller rutter. Vi tror att lastkajen är den perfekta laddplatsen”, säger Martin Carlsson, vd på Budpartner, i ett pressmeddelande.

Innehåll från EKNAnnons

Ny EKN-undersökning om exporten: ”Trenden har vänt för små och medelstora företag”

Carl-Johan Karlsson är EKN:s affärsområdeschef för SME och Midcorp.
Carl-Johan Karlsson är EKN:s affärsområdeschef för SME och Midcorp.

Sedan svackan i början av pandemin har små och medelstora företag kraftigt ökat sin export.

Nu visar Exportkreditnämndens senaste undersökning att trenden vänder tillsammans med framtidsförväntningarna.

Läs mer om hur du kan säkra exportfinansiering i tuffa tider

Under tiden som följt efter Covid 19-pandemin har svensk export studsat tillbaka med råge. I EKN:s återkommande Demoskopundersökning om små och medelstora exportföretags utveckling och framtidsförväntningar såg man i februari 2022 att hela 45 procent av bolagen hade ökat sin export jämfört med samma kvartal året innan.

I den senaste undersökningen har trenden dock vänt och motsvarande andel har sjunkit till 34 procent. Samtidigt har 19 procent minskat sin export jämfört med samma period förra år – i februari var motsvarande andel bara nio procent.

– Efter pandemin var exportökningen brant för små och medelstora företag, men nu ser vi en försiktighet från företagen. De här bolagen är enormt duktiga på att känna av marknaden. De har hela tiden örat mot marknaden och kan nästa lukta sig till en marknadsförändring. Nu är de avvaktande, säger Carl-Johan Karlsson, EKN:s affärsområdeschef för SME och Midcorp.

Högre kostnader påverkar

En bidragande faktor till exportbolagens ökade försiktighet är högre kostnader. Priset på insatsvaror har ökat med 20 procent och fyra av tio tillfrågade bolag anser att de höga energipriserna påverkar verksamheten i mycket eller ganska hög grad.

Även bolagens framtidsförväntningar på exporten har vänt nedåt i EKN:s senaste undersökning. 29 procent förväntar sig nu att deras export kommer att öka det närmaste kvartalet och 44 procent väntar sig en ökning de kommande 12 månaderna. Motsvarande andelar i februari var 47 respektive 63 procent.

Trots den nedåtgående kurvan vill dock Carl-Johan Karlsson inte dra på för stora växlar.

– Vi verkar befinna oss i lejonets gap och än vet vi inte om lejonet ska svälja oss hela eller spotta ut oss, säger han och fortsätter:

– Visst kan det gå fort när det väl går nedför, men undersökningen visar tydligt att vi inte är där nu. Som jämförelse kan vi titta på februari 2020 – då var bolagens förväntningar på exportökningar lägre än förväntningarna på exportminskningar. Vi är långt därifrån idag.

Dollarn som stötdämpare

Något annat som blir tydligt i den senaste undersökningen är enligt Carl-Johan Karlsson att små och medelstora exportföretag i större utsträckning har kunnat kompensera för sina ökade kostnader än bolag som inte exporterar.

– Sedan årsskiftet har värdet på dollarn stigit med 25 procent. Med en sådan valutautveckling kan du sälja mindre men ändå öka dina exportintäkter – bara det visar vikten av att finnas på exportmarknaden.

Så här kan EKN stötta din satsning som direkt eller indirekt är kopplad till export 

Mer från EKN

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EKN och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera