ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 22 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Energi

Elförslag möts av hård kritik

  • HISTORISK. Ibrahim Baylan (S), energiminister, lyckades ena fem partier.

En förlängning av el- certifikatsystemet ska ge 18 terawattimmar mer förnybar el samtidigt som kärnkraften får bättre villkor. Men förslagen från partierna bakom energiöverenskommelsen får både ris och ros.

”Detta förslag är exceptionellt viktigt. Vi tar ett nytt stort steg och gör verkstad av den ramöverenskommelse som fem av riksdagens partier nådde i juni i fjol och ger bland annat viktig långsiktighet för marknadens aktörer”, säger energiminister Ibrahim Baylan.

På onsdagen presenterade regeringen och övriga partier bakom den blocköverskridande överenskommelsen om energipolitiken bland annat förslaget om att elcertifikatsystemet, som ger stöd till producenter av förnybar el, förlängs till 2045 och utvidgas. Ett nytt mål om ytterligare 18 TWh förnybar el till 2030 sätts.

”Det är utan tvekan den största utbyggnaden av förnybar el som Sveriges riksdag haft att ta ställning till”, säger Ibrahim Baylan.

Miljöpartiets Lise Nordin påpekar att det innebär en tidigareläggning av storsatsningarna på förnybar el jämfört med myndigheternas förslag, något partiet ska ha drivit på för.

Men reaktionerna är blandade, och omgående hördes både applåder liksom stark kritik.

”Det är samhällsekonomiskt slöseri som kommer att bidra till att bland annat vattenkraftverk blir olönsamma och fler reaktorer riskerar att stängas i förtid. Förslaget innebär en stor risk för vår framtida elförsörjning”, säger Maria Weimer, energipolitisk talesperson på Liberalerna, som hoppade av energiförhandlingarna just på grund av elcertfikaten.

Konkurrensutsätt bankerna – hitta marknadens billigaste företagslån (extern tjänst)

Regeringen meddelar att den återkommer med ett förslag senare i vår om ändrade villkor för Kärnavfallsfonden. Bland annat ska fonden få placera i aktier, vilket förväntas kunna ge bättre avkastning.

Tyck till