Hoppa till innehållet

Annons

Elektrifiering räcker inte – vi måste effektivisera våra transporter

DEBATTINLÄGG Elektrifieringen av transportsystemet är viktig och bra. Men det räcker inte. Vi behöver också jobba med transporteffektivitet. Och med den ökar också vår frihet, skriver Mobilitetsexperten Christer Ljungberg.

Kan transporteffektivitet vara nyckeln till frihet?
Kan transporteffektivitet vara nyckeln till frihet?

Nu har vi lämnat 2022 bakom oss. Ett av de mer märkliga år man upplevt. Ett fruktansvärt krig i Ukraina som gett höga energipriser, ökade priser på livsmedel och som resultat en mycket hög inflation. 

Och klimatförändringar som gett den varmaste vinter man haft i södra Europa. I Italien har 300 skidanläggningar tvingats stänga, och i Frankrike är hälften av de 7.500 skidorterna stängda på grund av snöbrist och mycket regn.

Så vi behöver verkligen arbeta hårt för att minska våra utsläpp. Och där är transporterna en väsentlig del.

Vår nya regering har tyvärr fattat flera beslut, till exempel reseavdrag och slopad reduktionsplikt, som ökar utsläppen i stället för att minska dem. För infrastrukturminister Andreas Carlsson (KD) är bilen det centrala färdmedlet, och han säger att det bör planeras för mer bilar i städerna i takt med att de blir utsläppsfria. 

Problemet är att den pågående elektrifieringen av bilarna inte räcker för att lösa transporternas utsläppsproblem. Idag är ca 3,5 procent av landets bilflotta elbilar. Och forskningen säger att det kommer att ta cirka 35 år innan all världens bilar är elektriska. Och den tiden att vänta har vi inte.

Under 2022 har både IPCC och den svenska Klimaträttsutredningen pekat på viktiga åtgärder inom transportområdet. 

Det intressanta är att båda utredningarna säger att det inte räcker med elektrifiering av transportsystemet för att nå klimatmålen, utan vi måste också jobba för transporteffektivitet. Vi måste planera för mindre trafik, och inte mer. Och detta har forskningen visat i mer än 10 år.

Det finns flera sätt att göra detta:

 Minskat antal resor genom att ersätta en del av arbetsresorna med distansarbete

 Minskad mängden godstransporter, bland annat genom färre returer vid e-handel

 Kortare resor och transporter genom att service finns närmare där du bor, och varor produceras närmare konsumenten

 Genom att ersätta bilresor med kollektivtrafik, gång och cykel.

 Flyg ersätts med tåg

 Lastbil ersätts med godstransporter på järnväg

Minskat trafikarbete genom samåkning och delad mobilitet

 Minskat transportarbete genom högre fyllnadsgrad i lastbilar

Hur får vi då detta att hända? Det krävs att våra beslutsfattare tar till sig det som forskningen visat i tiotals år: Det räcker inte med elektrifiering. 

Men vill vi verkligen skapa ett samhälle där vi begränsar folks resande? Nej, det handlar inte om att begränsa resandet och transporterna. Det handlar om att bygga samhället så smart att det behövs färre resor och transporter. Och det tjänar alla på!

Det är inte mobiliteten, rörligheten, som är det väsentliga. Utan det är tillgängligheten, det vill säga, att nå det mål man vill nå. Rörligheten, mobiliteten är bara ett medel och som kostar pengar.

Transporteffektivitet kan beskrivas som att sambandet mellan tillgänglighet och ökat transportarbete minskar och försvinner. I ett mer transporteffektivt samhälle kan tillgängligheten öka samtidigt som det trafikarbete som krävs för att uppnå motsvarande tillgänglighet kan minska.

En av de viktigaste åtgärderna är transporteffektiv samhällsplanering. Var vi placerar olika verksamheter kan betyda väldigt mycket för hur mycket transporter det blir. Ett exempel är placeringen av ett sjukhus, som är bland de verksamheter som genererar mest trafik. Placeras det centralt och nära bra kollektivtrafik, så kan det totala resandet som det genererar minska rejält.

Att arbeta med transporteffektivitet ser olika uti städer och på landsbygd. I städer finns oftast bra förutsättningar att flytta en del transporter från bil till kollektivtrafik och gång och cykel. På landsbygd och mindre orter är dock bilen ofta en förutsättning för att få god tillgänglighet till arbete, utbildning, service osv. Här behöver man utveckla nya former för transporteffektivitet, som anropsstyrd kollektivtrafik, samåkning osv.   

Det största dilemmat är att vi lever i en värld där bilen är norm. Men elbilens intåg tror många politiker att bilens problem med buller och utsläpp är lösta. Och det är nog det som gör att infrastrukturministern vill ge bilen mer utrymme i staden.

Men ser vi bredare på frågan så är det många städer världen över som tagit till sig Sorbonne-professorn Carlos Morenos idé om 15-minutersstaden. Tanken är att göra det möjligt att nå allt man behöver på femton minuter, med aktiv mobilitet – dvs gång och cykel. 

Så skall vi klara klimatet, så måste våra beslutsfattare klara att hålla mer än en tanke i huvudet samtidigt. Elektrifieringen av transportsystemet är viktig och bra. Men den räcker tyvärr inte.

Vi behöver också jobba med transporteffektivitet. Som kommer att öka vår frihet – inte minska den.

Christer Ljungberg är grundare och senior advisor för konsultbolaget Trivector. Han har arbetat med strategiska transportfrågor i över 30 år. Åsikterna som uttrycks i artikeln är författarens egna.

Innehåll från RCO SecurityAnnons

Olika säkerhetsnivåer i samma byggnad – så löser offentlig sektor utmaningen

Stor geografisk spridning och många olika behov under samma tak. Det är några av utmaningarna när sjukhus, kommuner och myndigheter bygger sina larm- och passersystem. Därför är det viktigt att kunna anpassa säkerhetssystemen efter varje unik verksamhet. Och att skapa en bra balans mellan trygghet och tillgänglighet.

Extern länk: RCO Security AB erbjuder smarta och säkra lösningar för en trygg och smidig vardag – läs mer här

– Med ett flexibelt och skalbart passersystem kan du hantera alla tänkbara situationer och objektsstorlekar i en anläggning. Du kan även enkelt styra vilka som ska ha behörighet – i olika delar av fastigheten och vid olika tider på dygnet, säger Robert Lindgren som är försäljningschef på RCO Security.

Företaget utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passer- och säkerhetssystem och har i dag ett av marknadens mest integrerade och flexibla system.

– Det är många som efterfrågar den flexibiliteten, framför allt myndigheter och offentliga verksamheter som ofta vill ha helt öppet i en del av fastigheten, medan de också vill ha helt låst på andra ställen.

Funktionalitet kopplat till kommuner

Det är med andra ord ingen slump att många kommuner, och även myndigheter och sjukhus, har valt RCO:s lösningar.

– Till exempel har kommuner utmaningar i och med att hotbilden mot politiker har ökat, vilket skapat en förhöjd säkerhetsrisk. Då måste delar av kommunhuset ha en mycket hög säkerhetsnivå, medan andra delar kan vara mer tillgängliga för att besökare ska kunna röra sig fritt där.

Robert Lindgren, försäljningschef på RCO Security.
Robert Lindgren, försäljningschef på RCO Security.

Båda säkerhetsnivåerna måste alltså kunna samsas under samma tak.

– Mycket av funktionaliteten i våra system är dessutom kopplad till just kommuners krav. Det är logiskt eftersom vi är ett svenskt företag och har anpassat våra system efter svenska behov.

Rätt personer vid rätt tillfälle

Behoven inom vården varierar också stort. Ett sjukhus som har öppet dygnet runt har helt andra krav än ett mindre äldreboende där besökare bara kan hälsa på dagtid.

– Sjukhusen har stora utmaningar eftersom de har en mängd olika rum och tusentals besökare och patienter som ska ha tillgång till olika ytor vid olika tillfällen. Då är det viktigt att kunna anpassa säkerheten efter varje verksamhets unika behov. Det kan vi göra tack vare att våra passersystem är skalbara och flexibla.

Samma sak gäller många myndigheter.

– Det handlar om att öppna upp myndigheter för rätt personer vid rätt tillfälle. Det vill säga att göra det möjligt att röra sig fritt och samtidigt få den trygghet som behövs genom att säkra upp för eventuella hotbilder.

– Tack vare vår systemuppbyggnad kan myndigheter och andra offentliga verksamheter med verksamhet på flera olika geografiska platser dessutom sköta all administration centralt.

Driver utvecklingen framåt

En annan fördel med RCO:s system är att de håller högsta säkerhetsklass samtidigt som de är lätta att installera, använda och anpassa. Genom att larm- och passersystemen kopplas samman är det dessutom enkelt för vanliga användare utan större kunskap att förstå vad som händer i byggnaden.

Visuella larmpaneler ger en fullständig översikt och styrning av larmanläggningen, inklusive inbrottslarm, driftslarm, dörrmiljöer och specifika larmområden. Det gör det möjligt att både öppna och blockera dörrar samt tidsinställa öppettider för dörrar i olika sektioner av byggnaden.

– Vi har generellt höga krav på säkerhet i Sverige och ligger långt framme utveckling globalt sett. Det ska vi fortsätta att göra och den utvecklingen vill vi vara med och driva, säger Robert Lindgren.

Extern länk: RCO Security AB erbjuder smarta och säkra lösningar för en trygg och smidig vardag – läs mer här

 

Mer från RCO Security

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med RCO Security och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera