Annons

Efter krisen: Storbolagen ser fara med global handel

Coronapandemin har visat på sårbarheten i globaliseringen. Men handeln över gränserna har redan minskat de senaste åren och de svenska storbolagen har varit väl förberedda.

Industriarbetare.
Industriarbetare.Foto:TT

Redan innan coronakrisen låg frågan om ett alltför starkt beroende av vissa länder för varuförsörjningen på många företags styrelsebord, men även hos den politiska makten i flertalet västländer.  

När viruset sedan spreds över världen med nedstängningar av stora delar av industrin som följd blev effekten för varuflödet förödande för såväl företag som länder. 

Resultatet blev att frågan nu prioriterats upp och beroendet, inte bara av Kina, diskuteras livligt. 

”Covid-19 kommer sannolikt att påskynda regionaliseringen av leverantörskedjorna, som började med handelskriget, och driva på behovet av automatisering inom tillverkningen och resultera i högre industriella investeringar men en långsammare BNP-tillväxt och högre inflation”, konstaterar investmentbanken JP Morgan i en analys av den europeiska verkstadssektorn.

En undersökning bland industriföretag i Nordamerika, Thomas Industrial Survey, från april i år visar att 64 procent funderade på att ta hem produktionen och 20 procent angav att det var mycket troligt. 

De svenska industriföretagen verkar ha varit bättre förberedda. Det visar en rundringning som Di genomfört bland tio av Stockholmsbörsens large cap-bolag. Flera av bolagen hade redan innan coronakrisen arbetat med en decentraliserad organisation där i många fall produktion och försäljning sker på samma lokala marknad.

ABB ABB -2,27% Dagens utveckling har under det senaste året jobbat intensivt med att decentralisera organisationen som i dag bygger på fyra affärsområden med 18 självständiga divisioner. Med en decentraliserad modell ligger vi också närmare våra kunder och leverantörer och detta har verkligen hjälpt oss under krisen. Tittar vi exempelvis på Kina så producerar vi 81 procent av det vi säljer där”, säger Christine Gunnarsson, presschef på ABB Sverige. 

Lastbilstillverkaren Volvo har ingen uttalad onshoringstrategi men hade redan innan krisen börjat se över hur bolagets regionala leverantörsupplägg kunde optimeras för att minska risken, kostnaderna och inte minst den totala miljöpåverkan. 

”Vår leverantörskedja har visat sig vara effektiv och robust under krisen men vi utvärderar ständigt vad vi ska utveckla och tillverka inom bolaget, vad vi ska köpa in och var dessa inköp ska göras geografiskt”, säger Anna Abenius, assisterande presschef på Volvo. 

Liknande upplägg med lokal såväl försäljning som produktion har även Husqvarna HUSQ B -3,77% Dagens utveckling .

Hexagon HEXA B -1,28% Dagens utveckling har i dag egen produktion i Asien, Europa och Nordamerika, med inköp av komponenter från flera olika leverantörer och regioner. 

”Med egen produktion samt leverantörer spridda över flera regioner minskar vi risken för störningar i distributionen vilket hittills har fungerat väl under coronakrisen. I nuläget har vi inte planerat några större förändringar i leverantörskedjan”, säger Felix von Stedingk på Hexagons press- och kommunikationsavdelning.

Inte heller Assa Abloy ASSA B -3,69% Dagens utveckling eller Electrolux ELUX B -1,84% Dagens utveckling har några större behov av förändringar i sina leverantörskedjor till följd av coronakrisen.

Vad som dock håller på att förändras är synen på delar av råvaruförsörjningen. EU har ett initiativ på gång, en råmaterialallians, där syftet är att jobba med strategiskt viktiga värdekedjor för att säkra Europas tillgång till viktiga metaller och mineraler. 

”Jag tror att vi nu kommer att få ett ökat fokus på Europas självförsörjningsgrad när det gäller till exempel sällsynta jordartsmetaller där i dag Kina har 100 procent av marknaden”, säger Maria Sunér Fleming, vd för den svenska gruvindustrins branschorganisation SveMin.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera