ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

ECB: Handelsspänningar slår mot tillväxten

Trenden mot ökad frihandel har kommit av sig, och än mer ökade handelsspänningar kan leda till dämpad global aktivitet och ökad instabilitet.    

Det skriver ECB i ett delkapitel ur månadsrapporten, som publicerades på måndagen.

ECB konstaterar att perioden före finanskrisen karaktäriserades av en kraftigt ökad frihandel, med 500 nya avtal under perioden 1990-2010.

Historiska samband pekar mot att 1 procentenhets ökad handelsfrihet leder till att de reala inkomsterna per invånare ökar med 3-5 procent på lång sikt, även om effekten har avtagit efter finanskrisen.

Den samlade takten i handelsliberalisering har dock minskat under senare år, medan policyagerande som minskar handeln har ökat. Antalet nya handelsavtal har minskat kraftigt det senaste decenniet, även om avtalen haft bredare täckning vad gäller länder och sektorer. 

Samtidigt har nedgången i tullnivåer som sågs före finanskrisen stannat av, medan antalet andra handelsrestriktioner har ökat sedan 2012. 

Antidumpingåtgärder och importtullar har varit de vanligaste åtgärderna, och stod för cirka 30 procent av alla åtgärder som infördes 2017. Andra åtgärder, som statligt stöd till exportföretag, har också ökat. 

Tidigare ECB-analys har visat att inbromsningen i handelsreformer halverat den globala importtillväxten, även om det inte gav samma tydliga avtryck i global tillväxt. 

Under de senaste ett och ett halvt åren har också den globala handeln visat en cyklisk uppgång. Global import ökade mer än 5 procent 2017, 1,5 procentenheter mer än snittet 2011-2016. Det cykliska uppsvinget i aktiviteten, särskilt i investeringarna, tycks ha bidragit till den senaste uppgången i världshandeln. 

De senaste veckorna har däremot riskerna för ökade handelsspänningar ökat i spåren av USA:s nya tullar på stål och aluminium och på tullar på varor för 50 miljarder dollar från Kina, åtgärder som mötts av motåtgärder från Kina.

De annonserade tullarna påverkar bara en liten del av USA:s handel eller världshandeln och inverkan väntas bli blygsam. De varor som påverkas utgör bara cirka 2 procent av USA:s import och Kinas export och mindre än 0,5 procent av världshandeln.  

"Isolerat sett kommer den direkta inverkan sannolikt inte att bli betydande. Men riskerna associerade med en eskalering av handelsspänningarna och en bredare vändning i globaliseringen har tydligt ökat. Detta kan påverka investeringsbesluten runt om i världen, och testa motståndskraften i den globala handelns momentum", skriver ECB.

ECB:s analyser visar att en betydande eskalering av handelsspänningarna och generellt sett ökade tullar kan äventyra den pågående uppgången i global handel och aktivitet. 

Det kan också höja företagens produktionskostnader och minska hushållens köpkraft, särskilt om importerade varor inte på ett lätt sätt kan ersättas av inhemska varor. 

"Detta kan påverka konsumtion, investeringar och sysselsättning. Dessutom skulle en eskalering av handelsspänningarna öka den ekonomiska osäkerheten och få konsumenterna att senarelägga utgifter och företag att skjuta på investeringar", skriver ECB. 

Finansiella investerare skulle även kunna minska exponeringen i aktier, minska kreditutbudet och kräva högre kompensation för risk. Det skulle i sin tur kunna leda till ökad volatilitet på finansmarknaderna. Dessutom kan det dra ned den potentiella tillväxten genom att hindra ökad produktivitet, skriver ECB.   

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies