1515

Dubbelt upp för solceller

Det har börjat hetta till på marknaden för solceller igen.
Efterfrågan på solceller har mer än fördubblats under det gångna halvåret, visar statistik från Eon, en av Sveriges största elnätsoperatörer.

Ökningen av antalet föranmälningar om installation av solceller i Eons nät låg under perioden september-januari på 108 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Det är betydligt högre än vad Eon hade räknat med och innebär ett kraftigt lyft efter flera år med en tillväxttakt på lite drygt hälften av denna nivå.

Ökat statligt investeringsstöd och vissa regelförenklingar, som slopat krav på momsdeklaration för mindre anläggningar, pekas ut som två av flera drivkrafter bakom trenden. Därtill kommer aktiva återförsäljare, grannar som inspirerar varandra och det låga ränteläget, antar Peter Andersson, ansvarig för solcellsanslutningar i Eons elnät.

"Efter sommaren 2016 ser vi en förändring. Från september skjuter utvecklingen plötsligt iväg", säger han.

På kundsidan noterar Eon att allt fler företag, kommuner, organisationer, lantbruk och bostadsrättsföreningar har börjat intressera sig för sol som energikälla.

"Det är rent. Det är tyst. Det är hållbart. Och jag tror många företag ser det som en fördel att varumärket förknippas med hållbara lösningar", säger Andersson.

Siffrorna presenteras bara några veckor efter det att regeringen färdigställt ett förslag om sänkt skatt på solel. Förslaget är riktat till producenter med anläggningar med en sammanlagd produktion på 255 kilowatt eller mer. Dessa ska enligt förslaget få sin skatt på elförbrukningen från den egna anläggningen sänkt från 29,5 öre till 0,5 öre per kilowattimme.

Sedan tidigare är mindre anläggningar skattebefriade och ambitionen är enligt klimatminister Isabella Lövin (MP) att stegvis helt ta bort skatten på den solel producenten själv förbrukar - förutom för de allra största anläggningarna.

Förslaget är nu på väg till lagrådet och siktet är inställt på att regelverket ska träda i kraft i sommar.

I oktober presenterade Energimyndigheten dessutom en ny nationell solstrategi där det föreslås ytterligare förenklingar av subventionssystemet, så att det anpassas bättre till enskilda hushåll. Bland annat förslås ett rotavdrag på 50 procent för solcellsinstallationer, en höjning från dagens 30-procentiga avdrag.

"Mycket handlar om att man ska plocka bort krångel. Det finns ju redan nu ganska mycket pengar i systemet till solel", säger enhetschefen Gustav Ebenå.


Innehåll från TorkAnnons

VR-spelet som kan göra skillnad i vården

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är den vanligaste vårdskadan på svenska sjukhus. För att färre patienter ska drabbas är arbetet med en förbättrad vårdhygien och framför allt handhygien en avgörande faktor. Därför har Tork, ett varumärke från Essity, tagit fram en unik handhygienutbildning för sjukvårdspersonal; ett interaktivt spel i virtual reality. 

En vårdrelaterad infektion är en infektion som uppstår inom vården. Den kan uppstå till följd av bakterier eller virus som patienten får med sig från sjukhusmiljön. Därför är god handhygien av extremt vikt för att minska risken för en VRI.  

– Cirka 1 500 patienter dör varje år i Sverige som en direkt eller indirekt följd av VRI. Det här vill vi bidra till att ändra på, säger Jenny Logenius, Global Brand Manager på Essity som varit med och tagit fram utbildningen Tork VR Clean Hands Training and Education.  

– Som ett globalt hygien- och hälsoföretag med ledande varumärket Tork som förser vården med hygienartiklar, ville vi skapa en kompletterade tjänst med den här utbildningen. Man kan tro att handhygien är en självklarhet, men det är lätt hänt att man missar något av WHO:s fem moment, under stress eller press, säger Malin Herrmann, Regional Brand Manager på Tork, Essity.  

WHO:s fem moment för handhygien är:  

1. Före patientkontakt.
2. Före rent/aseptiskt arbete.
3. Efter orent arbete.
4. Efter patientkontakt.
5. Efter kontakt med patientens närmiljö.  

Ett interaktivt och roligt sätt att lära sig på 

I startprocessen av projektet genomförde man en undersökning för att se vad vårdpersonal tyckte om de nuvarande utbildningarna. Resultatet visade att man ansåg att de var alltför teoretiska, tråkiga och passiva. Därför skapade Essity ett interaktivt spel med VR som hjälpmedel. Spelet utvecklades tillsammans med världsledande expert, beteendevetare och universitetssjukhus, bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Västra Götaland.    

– Utbildning och träning i handhygien är något vi arbetar med kontinuerligt. Vad som är annorlunda och nytt med den här träningen i virtual reality som vi varit delaktiga i att validera, är att man får direkt feedback på hur man presterar. För oss är det viktigt att handhygienträningen speglar verkligheten, men samtidigt är roligt att genomföra. Det ger ett bättre resultat, säger Maria Segertoft och Ulrika Engstrand, undersköterskor vid urologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Västra Götaland.  

– I spelet får man ta sig an rollen som antingen sjuksköterska eller läkare, och påbörja ett skift på den virtuella avdelningen. Genom ett antal verkliga situationer, som att lägga om ett sår eller springa på ett larm, övar man på WHO:s fem olika moment. Skillnaden här från verkligheten är att du inte kommer vidare i spelet om du inte kommer ihåg att sprita dig säger Jenny Logenius.  

Om Tork och Essity 

Essity, med det globalt ledande varumärket Tork, är världens största leverantör av produkter och tjänster inom marknaden för professionell hygien och vill med sina banbrytande innovationer hjälpa dig att göra din verksamhet ännu bättre.  

Läs mer om deras utbildning på tork.se/cleanhands 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Tork och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?