ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Draghi: Riskerna minskar

  • Mario Draghi Foto: AP

Räntorna i euroområdet kommer att ligga på nuvarande eller lägre nivå till väl efter att QE-programmet har avslutats. Och QE-programmet ska fortsätta med en köptakt på 60 miljarder euro per månad åtminstone till i december och till dess att ECB ser en uthållig uppgång i inflationen

Det sade ECB-chefen Mario Draghi vid en presskonferens efter ECB:s räntebesked på torsdagen.

Han sade dock att inkommande data bekräftar en starkare ekonomisk återhämtning, och nedåtriskerna har minskat ytterligare. ECB ser också tecken på en något starkare global återhämtning.

Undersökningsresultat pekar mot att återhämtningen kommer att stärkas och breddas, effekter av den penningpolitiska stimulansen stöder den inhemska efterfrågan, stigande sysselsättning stöder en ökad konsumtion och gynnsamma finansieringsförhållanden stöder ökade investeringar.

Återhämtningen i euroområdet har dock dämpats av en trög reformtakt.

ECB-chefen sade att riskerna mot de ekonomiska utsikterna ännu lutar över mot nedsidan, främst relaterade till globala faktorer, men riskbilden rör sig nu mot att bli i stort sett balanserad.

Mario Draghi sade också att det underliggande inflationstrycket är fortsatt dämpat men den underliggande inflationen väntas stiga gradvis på sikt.

ECB-rådet diskuterade riskbalansen mot tillväxten, några ledamöter hade en mer optimistisk syn på läget medan andra inte ansåg att bedömningen inte behövde ändras. Men alla ledamöterna enades om riskbalansen

Rådet hade inte några verkligt skilda uppfattningar om inflationen. Nedgången i inflationen i mars var större än väntat, men det syns preliminära tecken på ökat pristryck. Utsikterna för lönerna är dock fortsatt osäkra och bedömningen om de fyra inflationskriterierna har inte ändrats.

Mario Draghi sade att ECB inte är tillräckligt säkra på att inflationen är på väg mot en uthållig uppgång och ECB ser inga skäl att avvika från den indikerade policybanan.

ECB-chefen sade också att rådet inte hade diskuterat något exit-strategi vid dagens möte, och Mario Draghi ser inget behov att diskutera någon ordning för en exit från den expansiva penningpolitiken nu.

Han upprepade dock att risken för deflation i stort sett är borta och noterade att enkätbaserade inflationsförväntningar är väl förankrade.

Mario Draghi sade också att rådet inte har diskuterat några alternativ inför juni-mötet, och rådet diskuterade inte heller någon förändring av den framåtblickande guidningen. En fortsatt lättnadsbias i guidningen länkas till risker för lägre inflation.

Enligt ECB-chefen är det för tidigt för ECB att reagera på USA:s framtida politik, men han noterade att risken för handelsprotektionism kan ha dämpats något.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies