1515
Annons

Di-gruppens resultat ökade trots pandemin

Di-gruppens rörelseresultat ökade till 159 miljoner kronor från 143 Mkr under pandemiåret 2020. Den största tillväxten skedde i Dagens industri, där rörelseresultatet ökade med 38 Mkr till 152 Mkr. 

Rörelseresultatet för hela Bonnier News affärspressverksamhet landade på 270 Mkr för 2020.

Foto:Joey Abrait

Di-gruppen, som i dag består av Dagens industri och ett tjugotal branschtidningar, har under 2020 fortsatt att jobba efter visionen om att verka för ett välmående samhälle genom en blomstrande ekonomi. Den internationella B2B-verksamheten består av affärspress, bland annat Börsen i Danmark och Äripäev i Estland och verksamheter inom hälsosektorn bland annat i Norge, Danmark och Tyskland.

Under pandemiåret 2020 har behovet av vår journalistik i alla dess former varit större än någonsin tidigare. Den största förklaringen till resultatökningen är följaktligen det växande antalet prenumeranter.

På Dagens industri närmar vi oss nu 115.000 prenumeranter och under fjolåret ökade vi med över 17.000 prenumeranter, varav huvuddelen av tillväxten kommer från digitala prenumeranter.

Inom branschmedierna sticker framför allt Dagens Medicin, Dagens Media och Resumé ut med växande intäkter och en växande skara prenumeranter.

Våra annonsintäkter drabbades hårt av effekterna från corona, framför allt under mars till augusti, men annonsaffären återhämtade sig fantastiskt bra under slutet av året. Trots den starka spurten minskade annonsintäkterna med 16,5 procent jämfört med 2019.

Den verksamhet som påverkades allra mest av nedstängningarna var vår event- och konferensverksamhet. Trots tappet genomförde medarbetarna en rekordsnabb transformation till digitala event med Omstart Sverige i slutet av augusti och Business Arena Stockholm i december som de klarast lysande digitala konferenserna.

Även Di-gruppens utbildningar påverkades rejält av pandemin men lyckades sänka kostnaderna och transformera utbildningarna i rekordfart till onlineutbildningar 2019.

De största besparingarna gjorde under året på utveckling, it och på de redaktionella kostnaderna. En stor kostnadsbesparing kom från nedläggningen av Veckans Affärer. Trots det har vi fortsatt vässa vårt innehåll, som visat sig vara viktigare än någonsin under den pågående coronapandemin.

För Bonnier News internationella affärspress B2B landade det operativa rörelseresultatet på 111 Mkr för 2020. Innehållsintäkterna för B2B har vuxit totalt och även på alla individuella marknaderna.

Journalistiskt blev 2020 dramatiskt för Dagens industri. När pandemin slog till kollapsade världens börser, oron på finansmarknaden växte på ett sätt vi inte sett sedan finanskrisen 2008/2009. Samtidigt satte skräcken tänderna i stora delar i näringslivet, oavsett om det handlade om storbolag som AB Volvo eller det lilla entreprenörsdrivna företaget. 

På Dagens industri var uppgiften under 2020 hela tiden att bevaka och förklara de stora skeendena, men också granska och skriva om de stödåtgärder som regeringen och Riksbanken införde för att förhindra att det svenska näringslivet skulle haverera i spåren av pandemin.

Samtidigt var 2020 de stora slagens år på världens börser. Lika dramatiskt som raset var på våren kom börsuppgången att bli under andra hälften av året. I en sådan marknad ska Dagens industri vara den bästa källan till snabb information, men också journalistik som går på djupet, analyserar och i slutändan ger våra läsare underlag för att fatta rätt ekonomiska beslut, oavsett om det är på jobbet eller som privatperson.

Under 2020 växte Di-gruppen med en helt ny nisch, nämligen handel. Köpet av Hakon Media i april innebar att två nya titlar anslöt sig till gruppens branschredaktioner, Market och Icanyheter. Den senare bytte raskt namn till Dagligvarunytt och fick på rekordkort tid en ny fräsch sajt med möjlighet att konvertera nya prenumeranter.

Nästa köp skedde i oktober när norska Estate Media, som också är verksamma i Danmark, blev en del av Di-gruppen. Genom köpet har nu Di-gruppen verksamhet inom fastighetssektorn i samtliga nordiska huvudstäder.

En annan förändring var att specialtiteln Kommunal Hälsa införlivades i Dagens Medicins produkterbjudande i samband med bytet till ny sajt. Detta ger extra värde till läsarna som nu får värdefullt innehåll på samma ställe med samma inloggning.

Den senaste nyheten på produktsidan, och ett gott exempel på ett samarbete mellan smalt och brett inom gruppen, är satsningen på Mobilitet. Där gifter Di:s breddkunskap och Aktuell Hållbarhets spets ihop sig i ny satsning mot beslutsfattare i näringsliv och offentlig sektor. Fokus ligger på att i journalistik, trendrapporter och konferenser fördjupa förståelsen för samhällsutvecklingen och transport- samt fordonsbranschens snabba transformation.

Under året blev också Dagens Media en helt digital produkt och vässar form och erbjudande för att möta läsarnas förväntningar.

 

Detta är en artikel från Di:s analysredaktion. Dagens industris journalister måste rapportera privata aktieinköp till ansvarig utgivare, och innehavet får säljas tidigast efter en månad.
Innehåll från AccountorAnnons

Planering minskar fastighetsägares administration

Fastigheter med många bolag i koncern har ofta kapacitetsutmaningar på våren. Kompetenskraven för att hantera ränteavdragsbegränsningar eller skatteoptimera fastigheterna är höga. Har du haft det tufft i vår, börja planera hösten redan nu.

Anna Rosengren, Senior advisor på Accountor där hon hjälper många fastighetsbolag med ekonomiarbetet, har följande tips för din planering.

– Se över kompetensbehovet för administrationen under året. Utöver det vanliga ekonomiarbetet, planeras förvärv, omstruktureringar eller fusioner? Kartlägg företagets tillgängliga resurser och kompetens. Komplettera dina resurser med experthjälp vid tillfälligt svårare transaktioner. Se över dina ekonomiska flöden. Automatisera de ekonomiska flödena. Säkerställ att företaget gör rätt gällande hanteringen av moms och ränteavdragsbegränsningar, skatteoptimeringen av fastigheterna eller Inkomstskattprocessen. Här kan fastighetsbolaget och koncernen spara mycket pengar, så är du osäker kan det vara kostnadseffektivt att ta hjälp. 

Rätt kompetens för alla tillfällen är en utmaning för många

– Att ha en egen momsspecialist, en skattespecialist och en koncernspecialist går oftast inte att motivera för ett fastighetsbolag. Men vi har det på Accountor. Jag och mina kollegor gör endast detta för olika fastighetsbolag, vi är därmed spetsigare i vår kunskap än personer som är allmänkunniga inom ekonomi. Det är vårt jobb att alltid vara uppdaterade på alla nya regler inom t ex momsområdet och se till att våra kunder använder reglerna på det för dem mest förmånliga sättet, säger Anna. 

Accountor försöker ständigt förändra processerna till det bättre och ligger i framkant gällande automatisering av flöden. De ser till så man arbetar effektivt med sin ekonomi. 

– Många företag tycker att de har en effektiv process och är ganska digitala. Men jag har sett att vi ofta kan göra stor skillnad genom att göra ytterligare effektiviseringar. Många fastighetsbolag är dessutom för små för att ha både de effektivaste processerna och de bästa systemen. När vi samarbetar kan de följa med på våra system och utarbetade processer och får på så sätt en liknande position som större fastighetsbolag. Vi har specialistkompetens och ger gärna råd och stöd till våra kunder i komplexa frågor. Vi är t ex bra som stöd vid förvärv och försäljningsprocesser. Till de fastighetsbolag som haft det svårt att hinna med årshanteringen på våren vill jag avsluta med att säga: Oavsett om det är för ett specifikt tillfälle, eller en större del av arbetet, lämna bort dessa arbetsuppgifter till experter, så kan du ägna er åt annat. 

Läs Accountors information till fastighetsägare här. 

Om Accountor:
Accountor är en av norra Europas största fullservicebyråer inom ekonomi, lön och HR. I Sverige stöttar 300 anställda på 8 orter företag med tjänster som innebär trygghet, avlastning, rådgivning, långsiktighet och tillfälle att utvecklas. Accountor har specialistkompetens inom fastighetsekonomi och hjälper företag till en mer effektiv ekonomi och effektivare processer.

Läs mer om Accountors tjänster här. 

Mer från Accountor

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Accountor och ej en artikel av Dagens industri

Beowulf Minings förlust dubblas

Gruvprospekteringsbolaget Beowulf Mining redovisar en förlust om 0,4 miljoner pund (-0,2). Minskningen av resultatet är enligt bolaget på grund av ytterligare kostnader hänförliga till Batcircle 2.0 och nedströms bearbetningsprojekt. 

Foto:ANETTE NANTELL / DN / TT

Det framgår av bolagets delårsrapport.

De likvida medlen vid periodens slut, juni, uppgick till 1,9 miljoner pund (4,4). 

”Under kvartalet har Kallak varit i fokus; Ulla Sandborghs tillträde som VD för Jokkmokk Iron var ett stort steg framåt, eftersom vi arbetar med att stärka och diversifiera ledarteamet och påskynda tekniska, miljömässiga och sociala arbetsflöden. SRK har fått i uppdrag att slutföra omfattningsstudien; efter att ha varit engagerade under 2017, har SRK-teamet djup kunskap om projektet”, skriver Kurt Budge i vd-ordet. 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera