Annons

”Det byggs för mycket nytt”

90 procent av de byggnader som finns i dag kommer att stå kvar 2050.
”Det betyder att vi måste fokusera mer på att ta hand om och utveckla det befintliga beståndet, snarare än att bygga nytt”, menar Thomas Sipos, vd på Revelop, fastighetsbolaget som alltid jobbat med återanvändning.

Foto:Most Photos
Foto:Most Photos

”Vi investerar bara i befintliga fastigheter, vi är inte en utvecklare som köper mark och bygger nytt. Vi vill förädla det som finns idag”, förklarar Revelops vd Thomas Sipos.

Fastighetsbolaget Revelop grundades 2008 och har ett fastighetsbestånd på 570.000 kvadratmeter värderat till 8,8 miljarder kronor fördelat i de tre storstadsregionerna.

”Nu äntligen har det blivit lite mer fokus på hur man återanvänder det som redan finns. Så har vi resonerat under hela vår existens”, konstaterar Thomas Sipos och fortsätter:

”90 procent av alla byggnader 2050 finns redan i dag vilket betyder att vi måste fokusera mer på att ta hand om och utveckla det befintliga beståndet, snarare än att bygga nytt.”

Han tycker att det fortfarande rivs för mycket.

”Framför allt byggs det för mycket nytt.”

”Många kommuner runt om i Sverige tävlar om att ge markanvisningar till stora industribyggen och logistikanläggningar där man skövlar skog och måste dra fram ny infrastruktur. Det är inte speciellt hållbart i längden, utan istället i så stor utsträckning som möjligt använda den redan planlagda marken för den typen av etableringar.”

Revelops vd Thomas Sipos.
Revelops vd Thomas Sipos.

Inom kontorssegmentet är det här än mer slående, menar Thomas Sipos.

”Det finns ett gammalt bestånd som är underinvesterat under väldigt lång tid och samtidigt bygger man väldigt mycket nytt istället. Och så flyttar hyresgästerna runt mellan projekten. Det är verkligen inte hållbart.”

Certifieringssystemen för fastigheters miljö- och hållbarhetsprestanda är en källa till detta problem, menar han.

”Certifieringssystemen skapades av byggbolag för framför allt nya kontor. Det gjorde att det fanns hyresgäster som valde att flytta till nybyggda kontor istället för att sitta kvar, för att det kändes bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Men det är ju mycket mer hållbart att sitta kvar i befintliga lokaler, det spelar ingen roll vad du har för certifiering på den nya byggnaden, ditt klimatavtryck kommer ändå bli väsentligt mycket större om du flyttar”, säger Thomas Sipos

Han betonar dock att det i dag finns certifieringar som Breeam In-Use där man också kan få tillräckligt med poäng för befintliga byggnader.

Energikrisen är någonting som Revelop väntar sig kunna möta med ny, avancerad teknik.

”Många fastigheter vi köper har eftersatt underhåll. Historiskt har vi investerat och lyckats sänka energiförbrukningen med runt 25 procent. Nu rullar vi ut ett ai-baserat optimeringssystem från Myrspoven som visar på makalösa resultat på kort tid där vi ser oss kunna minska förbrukningen med 40-50 procent i fastigheterna”, säger Thomas Sipos.

Revelops fokus ligger på kommersiella fastigheter där kontorsmarknaden utgör en betydande del.

Slakthusområdet i södra Stockholm är under omvandling och ska bli en stadsdel med bostäder, arbetsplatser, service och handel.
Slakthusområdet i södra Stockholm är under omvandling och ska bli en stadsdel med bostäder, arbetsplatser, service och handel.Foto:Pär Fredin/TT

”Det är nog många som kliar sig i huvudet om den just nu. Men Sveriges kontorsmarknad skiljer sig väsentligt mot hur den ser ut internationellt. Här har vi jobbat flexibelt mycket längre och vi har skapat kontorsmiljöer som är relevanta och attraktiva där vi haft medarbetarna i fokus.”

Han konstaterar samtidigt att det är många etableringsbeslut som har skjutits på framtiden eftersom man inte vet hur man ska dimensionera sitt kontorsbehov. 

”Men framför allt innerstadsmarknaden är fortsatt eftertraktad där man alltmer designar kontoren som en form av showroom för sina anställda. Man trycker in en väldig mängd personer på kontoren, med ner mot åtta kvadratmeter per anställda vilket är nyckeltal som skvallrar om en extrem täthet. Det innebär att alla inte kan vara där samtidigt. Det där är inte bra på sikt”, säger Thomas Sipos.

Andra segment han ser goda möjligheter är bland annat industrifastigheter.

”Där har det byggts väldigt lite på senare år. Det finns en rad faktorer som gör industri intressant. Det finns stora möjligheter att omvandla industrifastigheter och förtäta, Samtidigt finns det ett behov hos verksamheter som trycks längre och längre ut från städerna. Ett aktuellt exempel är Slakthusområdet i Stockholm som omvandlas och där jättemånga företag ska bort. Dessutom har vi nearshoringtrenden där de flesta exportberoende företagen inser att de måste ha mer verksamhet på hemmaplan.”

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera