1515

Det är nu eller aldrig som gäller för hållbara transporter

Coronan har tvingats oss till drastiska beteendeförändringar, vilket i sin tur kommer att utvecklas till nya vanor. Hur kommer dessa att påverka hur vi reser efter pandemin? Och hur kan vi använda lärdomarna från krisen till att ställa om till ett mer hållbart transportsystem, frågar sig Christer Ljungberg, vd på konsultbolaget Trivector med 30 års erfarenhet av strategiska transportfrågor i en analys.

Foto:Larsen, Hakon Mosvold

I Sverige har vi en klimatlag med mål om nollutsläpp 2045. Och utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Om det skall lyckas måste alla åtgärder inom transportsystemet gå i denna riktning. 

Nu befinner vi oss sedan några månader i ett läge där vi aldrig tidigare varit. Den förändring av samhället som corona-epidemin gett upphov till har vi aldrig sett. Det mesta av förändringarna handlar om ändrat beteende. Och det har gått snabbt. 

Normalt sett pratar vi om att det tar lång tid att ändra beteenden och att det ibland inte ens är möjligt. Men nu när vi bara måste, har stora förändringar skett mycket snabbt. Den ”sociala distanseringen” som vi uppmanats till är ju egentligen en fysik distansering. Vilket har betytt en radikal minskning av resandet. Reslängden per person och dag sjönk i början på mars från 54 km till 24 km enligt studier med appen TravelVu. Nu har den sakta ökat något och låg i slutet på maj på 33 km/dag. Detta innefattar dock inte flygresandet, vilket minskat ännu mer drastiskt. 

Christer Ljungberg, vd på konsultbolaget Trivector.
Christer Ljungberg, vd på konsultbolaget Trivector.Foto:Niclas Rudfell

Vi har alltså tvingats till drastiska beteendeförändringar när det gäller vårt resande. Detta innebär att vi också skapar nya vanor. Det vanliga resandet är till stor del styrt av våra vanor. Vad kommer det ändrade beteendet kommer att betyda framöver? 

Nu när regeringen lättat på reserestriktionerna blir det intressant att följa vad som kommer att hända. Hur kommer resandet att se ut den närmaste tiden, när övriga restriktioner skall finnas kvar? 

Men säger en del – när coronakrisen är över kommer allt gå tillbaka till det vanliga. Och säkert kommer resandet att öka till nivåer över det vanliga, eftersom många har ett uppdämt behov av att resa. 

Men det finns också andra sätt se på detta. Förutom att vi kommer att få en lång och djup lågkonjunktur, kommer samhället att ändras på andra sätt. Globaliseringen stannar av, länder ser om sitt eget hus. Världshandeln minskar drastiskt, och vi måste bli mer självförsörjande. Globala försörjningskedjor blir mindre vanliga. Vi vill ha kapacitet för att själv kunna hantera större delar av dessa. 

Vi kommer alltså inte att gå tillbaka till hur det såg ut före corona. Krisen innebär stora förändringar i vårt beteende. Och krisen har pågått, och kommer att pågå, så länge att en hel del av dessa nya beteenden blir vanor. Men inte bara våra vanor ändras, utan också mycket hur vi ser på olika företeelser.

Många har upptäckt att det faktiskt är mycket smartare att köra digitala möten istället för att flyga fram och tillbaka till Stockholm. Ingen kommer att kunna ta ett lågprisflyg till Bali för att gå på yogakurs. Dels kommer flera av bolagen att gå i konkurs, dels har vanor ändrats och så kommer diskussionen om klimatet att bli mer intensiv. 

Att använda vägarna som lager, och därmed inte ha några lokala lagerlokaler, kommer inte att vara aktuellt. Och vi kommer att se beredskapslager att byggas ut, och fyllas till bristningsgränsen. 

Digitaliseringen kommer att få en rejäl kick framåt. Kommer gymnasier och universitet att helt gå tillbaka till hur det såg ut innan krisen? Fler kommer också att jobba hemifrån och systemen för detta kommer att utvecklas starkt. Och digitaliseringen av transportsystemet fortsätter och gör att fler upptäcker fördelar med till exempel delning. 

E-handeln kommer att expandera kraftigt. Vi blir allt mer vana vi detta sätt att göra våra inköp. Och då gäller det att vi arbetar med att lösa logistiken på ett hållbart sätt. Detta kommer att föra med sig att stora delar av externhandeln får stänga. Och kommer att byggas om till lager. Affärerna i staden klarar sig bättre, för vi vill ha dem kvar. 

Och corona-epidemin blir det som får oss att inse att vi på samma sätt snabbt måste ta tag i den ännu större krisen – klimatförändringarna. Och i många länder kommer det att ställas krav på att inte bara koldioxidutsläppen måste minska drastiskt, utan också andra föroreningar, där man nu sett hur utsläppsminskningar kan ge frisk luft även i världens storstäder. 

Slutligen en av de viktigaste sakerna av allt: de åtgärder som nu genomförs för att hålla företag och samhälle igång måste alla ske på ett sätt som går i hållbar riktning. Då kan vi dessutom dra nytta av det vi lärt oss av coronakrisen när vi hanterar klimat- och hållbarhetsfrågor. Och då kan även transportsystemet närma sig sina utsläppsmål. 

Christer Ljungberg är VD för konsultbolaget Trivector. Han har arbetat med strategiska transportfrågor i över 30 år. Åsikterna som uttrycks i artikeln är författarens egna. 


Innehåll från VerizonAnnons

Expert föreslår: Så här pass hybrid kommer framtidens arbetsplats att vara

Framtiden är hybrid – med ett brett utbud av preferenser för hur vi kommer att arbeta. Företagen bör således sträva efter att få ut det mesta av olika modeller för både kontors- och hemarbete för att både upprätthålla och även öka produktiviteten. 

Detta innebär att de måste göra det lätt för anställda att samarbeta effektivt, oavsett var de befinner sig. 

Vill du lära dig mer om framtidens arbetsplats? 

Tillbaka till framtiden? Efter förra året, då den globala pandemin skickade stora delar av Sveriges arbetskraft till hemmakontoret nästan över en natt, börjar nu anställda i vissa branscher återvända till kontoret. Men hur kommer dessa kontorsmiljöer, för närvarande nästan en kvarleva från en avlägsen tid, att se ut i framtiden? 

Experter föreslår att våra kontor som vi känner dem idag måste genomgå en strukturell förändring i framtiden för att kunna överleva i det nya normala, samt för att attrahera och behålla kvalificerad personal. Som ett av världens ledande teknologiföretag vet Verizon Business hur kontorsmiljöer kan förvandlas till säkra, prestationshöjande och inbjudande platser tack vare modern teknik, och därmed öka de anställdas tillfredsställelse och produktivitet.  

Nya arbetssätt kräver nya arbetsplatser 

Såhär under det andra året av den globala pandemin är en sak säker: arbetsstrukturer såsom vi hittills har känt dem kommer antagligen aldrig att bli sig lika igen. Åsikterna går isär kring hur och var människor kommer att arbeta i framtiden, men de flesta experter är överens om en sak. Färre och färre kommer att arbeta på kontor och ännu färre kommer att göra det fem dagar i veckan. Det klassiska kontoret verkar dock inte vara riktigt så uträknat som vissa tidigare har förutspått.

Trots allt så kräver många jobb en fysisk närvaro, och det gäller inte bara inom detaljhandels- och tillverkningsindustrin. För det andra så är människor naturligt sätt sociala varelser. Med största sannolikhet kommer kontoret att fortsätta att ha ett existensberättigande, men, de flesta experter är överens om att det måste förändras för att överleva i en flexibel, hybrid arbetsvärld.

Mer kvalitetstid: En av fördelarna med distansarbete

Bland alla de utmaningar som pandemin har medfört så har övergången till en arbetsmiljö på distans inneburit vissa direkt positiva aspekter för många människor också.

Många har sparat mycket tid genom att helt eliminera den dagliga pendlingen till jobbet, samtidigt som de har fått mer tid med familjen. Komfort och produktivitet kombineras således särskilt bra i hemmamiljön.

Men även om många anställda vill behålla ett visst mått av ett hemmakontor i framtiden, så vill de flesta inte helt avstå från de mänskliga relationerna och fördelarna med att arbeta tillsammans på kontoret.

Flexibel efterfrågan: Här är vad som motiverar människor att byta jobb

Enligt resultaten från EY Work Reimagined’s medarbetarundersökning 2021 vill nio av tio anställda ha mer flexibilitet kring var och när de arbetar i framtiden. Om de fick välja skulle över hälften av de tillfrågade medarbetarna (54 procent) föredra flexibilitet när det handlar om att fastställa sina arbetstider, 40 procent skulle vilja se denna flexibilitet i deras val av arbetsplats. Intressant nog, och inte bara i ljuset av det ständiga ”kriget” om talanger, är att människor verkligen är villiga att byta jobb för att få denna flexibilitet. Faktum är att millenniegenerationen är dubbelt så benägna att göra det som babyboomgenerationen.

Verizon Business anser att om arbetsplatsen i fråga kan göra skillnad mellan att tappa och behålla anställda, så bör det vara högsta prioritet för företag att göra rätt. Den goda nyheten är att en omstrukturering av arbetsplatsen inte ens behöver blir särskilt turbulent eller medföra höga kostnader.

Hur ska du då göra det på rätt sätt? Verizon Business råder alla företag att börja med att se över sina mål. Vad behöver en modern arbetsplats åstadkomma i framtiden?

Flexibilitet gör människor lyckligare

Under pandemins gång har många upplevt att hemmakontorets friare disponering av tid passade dem bra och därför finns en stor önskan om att kunna bibehålla flexibiliteten i att själv kunna bestämma när det är dags att arbeta, även på kontoret. I slutändan är detta också ett viktigt inslag till lycka och mentalt välbefinnande. Verizon Business anser att välbefinnande med rätta ligger högst upp på prioriteringslistan för framåtblickande företag. Att uppfattas som en medarbetarcentrerad arbetsgivare är avgörande för att attrahera och behålla de bästa talangerna - oavsett i vilken bransch du befinner dig.

Produktivitet: Hemmakontor nästan över en natt

Händelserna i samband med COVID 19-pandemin visade att det är viktigt att ha rätt teknik på plats för långsiktig hållbarhet. Organisationer med en smidig infrastruktur kunde anpassa sig snabbt redan förra våren, vilket möjliggjorde för dem att upprätthålla både sin verksamhet och kundservice.

I början av mars 2020, som ett exempel, började Verizons centraliserade krishanteringsteam förbereda sig för den potentiella effekten av avbrott i verksamheten. Verizons ledning informerades om planerna den 11 mars, följt av företagets övriga anställda.

– Måndagen den 16 mars var alla de vi ansåg kunde arbeta hemifrån inställda på att faktiskt också arbeta hemifrån. Den 23 mars arbetade hela 115 000 medarbetare hemifrån, i stället för cirka 4000 av 135 000 globalt, som det brukade vara innan, säger Fredrik Hallenborg, Associate Director, Norden, på Verizon Business.

Under processen möjliggjorde Verizon inte bara för många anställda att fortsätta utföra sina vanliga jobb hemifrån, utan många anställda kunde även flyttas över till nya roller. Exempelvis kunde detaljhandelsanställda som drabbats av utbredda butiksnedläggningar ta på sig andra uppgifter, såsom telefonsupport.

Vill du lära dig mer? 

Den hybrida arbetsmiljön: Från planering till implementering

När väl målen som en modern kontorsmiljö ska uppfylla är definierade är det dags att gå vidare till den faktiska implementeringen av omstruktureringen. 

Fredrik Hallenborg fortsätter:

– Varje företag bör fråga sig vad som fungerar bra på just deras arbetsplatser och vad som behöver bytas ut, anpassas eller utvidgas.

Med hjälp av teknologi kan exempelvis kontorsrum planeras och hanteras smidigt. Även besöksdata kan registreras enkelt och säkert. Således vet de anställda även att de skyddas på bästa möjliga sätt på kontoret.

Moderna system baserade på virtuell och augmented reality-teknik är betydligt effektivare i detta avseende än konventionella rumsbokningssystem, då de använder sensorer för att upptäcka vilka rum som faktiskt används och inte bara vilka som är fullbokade. Samma sensorer kan också användas för att spåra rumsbeläggning och utfärda en varning vid överbelastning.

– Vad som är bra med att ha rätt teknik är att den inte bara kan förbättra säkerheten och samarbetet på din arbetsplats, utan även göra ditt jobb enklare,” säger Fredrik Hallenborg. 

– Säg farväl till arbetskrävande underhållsuppgifter. Sensorer kan hjälpa dig att planera och hantera rengöring av gemensamma utrymmen på ett intelligent sätt. Användes skrivbordet nyss? Sensorer kan omedelbart känna av, avbryta beläggningen och generera en varning om att de behöver rengöras.

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) kan också bidra till att förbättra övervakningen utan att samtidigt öka arbetsmängden. Ansiktsigenkänningssystem kan till exempel ersätta befintliga säkerhetssystem, vilket eliminerar kontaktbehovet och minskar riskerna med stulna identiteter och s.k. tailgating – där en obehörig besökare smyger in bakom någon.

Trots all motiverad optimism varnar Verizon Business också för att en sådan här moderniseringsprocess är komplicerad att genomföra och kräver mycket kunskap och expertis. 

– Att implementera smarta rum och åtkomstkontrollsystem med ansiktsigenkänning handlar inte bara om kameror och sensorer. Dessa system måste integreras med befintliga affärssystem - oavsett om det handlar om fysisk säkerhet eller personalregister. När allt kommer omkring vill du inte lägga till många inkompatibla nya system med olika gränssnitt och autentiseringskrav, förklarar Fredrik Hallenborg. 

– Du måste även samla ihop alla de data som kommer in på ett organiserat och snabbt sätt för att kunna hantera de stora datamängderna.

Men oavsett om det gäller ny säkerhetsteknologi eller samarbetslösningar är det osannolikt att system som är opålitliga eller svåra att använda kommer att attrahera användarna – särskilt om de är utformade för att ersätta en befintlig lösning.

Fredrik Hallenborg summerar: 

– Det är viktigt att välja partners, implementera tekniker och utforma planer som gör att du kan anpassa dig till alla de förändringar som demografi, konsumentpreferenser och ett konkurrensutsatt landskap medför. Utvärdering av en kontorsmiljö kan förbättras avsevärt med hjälp av realtidsdata du får via smarta sensorer och videoanalyser. Och detta kan i sin tur hjälpa dig att utveckla en detaljerad förståelse för din kontorsfastighet och hur den används. Om något inte fungerar så som du trodde det skulle göra kan ny teknik hjälpa dig att snabbare identifiera och justera detta snabbare.

Det är förmodligen denna snabbhet och den smidighet som möjliggörs, som är den viktigaste ingrediensen för framgång när det gäller framtidens arbetsplats.

Vill du lära dig mer om framtidens arbetsplats?

 

 

Mer från Verizon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Verizon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?