ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 15 DEC Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS BEVAKNINGAR

Debatt: EMA-förlusten måste ge krisinsikt

EMA är en kronjuvel i EU-systemets myndighetskrona. Myndigheten har sitt säte i London men ska nu omlokaliseras som resultat av Brexit. Med sin strategiska betydelse, omkring 1 000 högt kvalificerade medarbetare och budget på nära 3 miljarder kronor om året skulle EMA ge en skjuts till att göra Sverige och huvudstadsregionen till det främsta medicinska och health tech-klustret i Europa.

 

Beslutet om EMA:s nya hemvist avgjordes genom en rad hemliga omröstningar bland EU:s medlemsländer. Handelskammaren har tillsammans med flera andra aktörer verkat för att vi skulle vinna dragkampen om EMA och regeringen har lett en kampanj som på flera sätt var bra.

Men det är tydligt att glassiga broschyrer och färgglada reklamattiraljer inte är tillräckligt när investeringar och nyetableringar av strategisk vikt står på spel. Nederlaget om EMA visar att Sverige behöver ta itu med de problem och flaskhalsar som stör eller till och med hindrar investeringar samt nyetableringar att komma hit.

Fyra områden måste nu prioriteras:

Lös bostadskrisen. Vartannat företag i Stockholm uppger att bostadsbristen är ett hinder mot deras tillväxt. Förlusten om EMA ger vid handen att bostadsbristen också är ett hinder mot investeringar och nyetableringar.

Lovvärda initiativ togs för att inte låta bostadskrisen sätta käppar i hjulet för att få EMA till Sverige. Stockholms stad hade exempelvis för avsikt att block-förhyra 600–900 hyresrätter till de EMA-anställda. Att lappa och laga löser emellertid inte det grundläggande problemet på bostadsmarknaden. Vilka andra investeringar och etableringar har gått oss förbi?

Den illa fungerande bostadsmarknaden handlar i mångt och mycket om strukturella problem orsakade av föråldrade hyresmarknadsregleringar och olika typer av inlåsningar. Sverige behöver en bostadsmarknad som fungerar för alla, oberoende av politiska kampanjer.

Regeringen bör redan nu avstå från Finansinspektionens förslag om ett nytt och skarpare amorteringskrav i detta läge. Efter valet måste nästa regering snabbt återuppta de blocköverskridande samtalen om en bred reformagenda för bostadsmarknaden. Fokus bör ligga på att skapa en modern hyresreglering, öka rörligheten, förändra ränteavdraget samt stoppa expansionen av naturreservaten.

Fixa förbindelserna. I våra kontakter med företag inom läkemedelsindustrin har flygförbindelserna från Stockholm–Uppsala lyfts fram som ett hinder. Sverige har med sitt geografiska läge haft en naturlig nackdel jämfört med viktiga konkurrenter. Långa avstånd kan dock överbryggas med smart politik. Arlanda växer snabbt och flera nya långväga direktlinjer har introducerats den senaste tiden.

Men mitt under brinnande dragkamp om EMA valde regeringen att gå vidare med en flygskatt. Förutom bristerna med flygskatten i sig så karakteriserades detta av sällsynt dåliga tajming. Regeringen bör inse att flygskatten skadar svensk konkurrenskraft och likväl kan försämra möjligheterna för andra investeringar och nyetableringar. Även tågförbindelserna måste bli bättre. Våra chanser att lyckas skulle öka avsevärt om Stockholm och Uppsala byggdes samman till en sann huvudstadsmetropol. För att det ska gå behöver det byggas fyrspår hela vägen mellan Stockholm och Uppsala, vilket måste ske snabbare än vad som föreslås i Trafikverkets plan.

Stärk huvudkontorsekonomin. Ny- etableringar av huvudkontorstyp, såsom EMA, drar till sig viktiga kringverksamheter. Huvudkontoren köper in tjänster från omkringliggande it-företag och jurister. Medarbetarna handlar och efterfrågar i sin tur tjänster till sig själva och sina familjer. Barn behöver gå i skola och de behöver tillgång till bra sjuk- och hälsovård. Högkvalitativ välfärd är viktig för medarbetare i globala organisationer och påverkar vart nyetableringar sker. Detta, i kombination med ett redan högt tryck på svensk välfärdssektor, innebär att Ilmar Reepalus förslag om vinstförbud skulle försämra våra möjligheter att locka till oss huvudkontor. Möjligheten att locka global talang i Sverige måste också förbättras. Systemet med expertskatt behöver ändras så att det matchar våra konkurrentländers. Möjligheten att erbjuda expertskatt bör utökas från dagens tre år till åtminstone fem år. Givetvis måste de orimliga kompetensutvisningarna av globala talanger som redan jobbar i Sverige upphöra.

Nederlaget om EMA och Nordeas flytt av huvudkontoret visar på ett akut behov av åtgärder för att vässa Sveriges konkurrenskraft. Politisk retorik och tjusiga marknadsföringsstrategier kommer aldrig kunna dölja allvarliga strukturproblem.

Förlusten av EMA och Nordeas huvudkontor blottar våra brister, men förtydligar också vad som behöver göras. Nu behövs krafttag och nytänkande för att göra Sverige och inte minst huvudstadsregionen till en mer attraktiv plats för internationella investeringar, huvudkontor och nyetableringar.


Maria Rankka

vd, Stockholms Handelskammare

Andreas Hatzigeorgiou

chefsekonom, Stockholms Handelskammare och forskare vid Ratio

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.