ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

De toppar rankingen över rådgivare

  • Foto: Michael Nagle/Bloomberg

I en färsk undersökning av Corporate Finance-rådgivare verksamma på den nordiska marknaden kammar Carnegie hem förstaplatsen. Och blickar vi framåt är det fortsatt full rulle i noterings- och transaktionsfabriken.

Varje år genomför TNS Sifo Prospera en undersökning av Corporate Finance-rådgivare verksamma på den nordiska marknaden. Undersökningen baseras på intervjuer med företag som anlitat en rådgivare för kapitalmarknadstransaktioner, samgåenden, förvärv eller avyttringar och i årets upplaga gick förstaplatsen till Carnegie.

 ”Det känns alldeles utmärkt. En börda vi gärna tar på oss”, Lars-Erik Sjöberg, chef för Carnegies svenska investmentbank-verksamhet.

Varför kniper ni förstaplatsen?

”Jag tror det handlar om ett konsekvent arbete under många år som nu gör att kunderna upplever att vi gör ett bra arbete för deras räkning som ger resultat.”

Vad betyder det här för er?

”Det betyder mycket då det är våra kunder som ger oss högsta betyg och nöjda kunder förmedlar det gärna vidare till andra som står i situation att upphandla rådgivare. När du upphandlar den typ av tjänster vi tillhandahåller så tar många referenser innan de anlitar en rådgivare och det är såklart väldigt bra för oss att få positiva referenser.”

Hur ser noteringsklimatet ut framöver?

”Vi har en orderstock som växt hela tiden sedan noteringsklimatet vände 2013. För tillfället jobbar vi med ett 20-tal börsnoteringar för 2017. Trots att vi gör en 14-15 börsnoteringar varje år fortsätter den att öka, så vi har ett fortsatt väldigt starkt inflöde och även när det gäller samgåenden och förvärv växer antalet transaktioner vi jobbar med.”

Hur är intresset för accelererat bokbyggande (försäljning av större aktieposter efter börsens stängning)?

”Vi ser att det fortfarande finns väldigt mycket likviditet hos institutioner och andra aktörer. Så det är fortsatt god efterfrågan som när vi kommer ut med Dometic och Humana förra veckan. Jag tror att du kommer se rätt många sådana placeringar även de närmaste veckorna nu när kvartalsrapporterna har lämnats.”

”De flesta private equity-bolag är inte där för att äga aktierna för alltid utan de säljer i takt med att marknaden och efterfrågan finns där. Hitintills har det varit väldigt god efterfrågan i nästan samtliga fall.”

Något som enligt Lars-Erik Sjöberg sticker ut i år är att det varit väldigt många börsnoterade bolag som är på förvärvsjakt.  

”Vi sett en växande marknad för att hjälpa till att genomföra förvärv och med finansieringen av dem. Från och med det andra kvartalet och framåt har det gjorts företrädesemissioner på nästan 30 miljarder kronor vilket är nytt.”

https://infogr.am/ac448ccd-627d-48d1-8d79-3dc31841c698

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies