1515
Annons

De levererar mest till offentliga sektorn: ”För få ställer hållbarhetskrav”

Tre byggkoncerner och ett it-företag utmärker sig på listan över offentlig sektors största leverantörer. Peab i topp önskar sig upphandlingar med högre krav på klimat och arbetsmiljö.

Byggbolaget Peab vill se fler upphandlingar med tydligare krav på säkerhet, arbetsmiljö och klimatfrågor.
Byggbolaget Peab vill se fler upphandlingar med tydligare krav på säkerhet, arbetsmiljö och klimatfrågor.

Många bolag inom kärnverksamheterna vård, omsorg, utbildning och kollektivtrafik finns med på listan över de privata koncerner som fakturerade offentlig sektor mest 2020. Men bygg och it tar den stora tuggan av miljardkakan som den offentliga marknaden utgör.

I toppen finns Peab PEAB B -1,70% Dagens utveckling , NCC NCC B -1,83% Dagens utveckling och Skanska SKA B -2,27% Dagens utveckling som tillsammans med fyran på listan, it-jätten Atea, i fjol fakturerade nästan 53,5 miljarder kronor. Det är mer än vad företagen på plats 5 till 15 – bland dem vård- och omsorgsjättar som Capio och Attendo – sammanlagt fick ihop. Det visar nya siffror från DS Insikt. Offentlig sektor är ett viktigt segment för byggindustrin. För Peab kommer omkring 43 procent av intäkterna från offentliga kunder, och koncernen har enligt sin senaste kvartalsrapport noterat en ökning av de offentliga uppdragen i år. En orsak kan vara att offentliga köpare har valt inte pausa utan hellre tidigarelägga projekt för att hålla arbetsmarknaden i gång under coronapandemin.

”Min bild är att man har jobbat väldigt strukturerat på det sättet, för att hålla hjulen i gång. Vi kan se att uppdragen har ökat. Det är helt fantastiskt hur vi har lyckats ta oss igenom coronapandemin hittills, jag tror att vi alla ska vara glada för att vi har hållit samhällsbyggandet uppe”, säger Roger Linnér, produktionschef på Peab.

Foto:Stina Stjernkvist/TT

Även för norskägda bolaget Atea är offentlig sektor en mycket viktig kund. Omkring 70 procent av Atea Sveriges försäljning 2020 kom från offentliga kunder. I pandemins start märkte Atea av en kraftigt ökad efterfrågan på sina tjänster när anställda skulle flytta hem sina kontor. Därefter kom en lugn period.

”Under maj och juni upplevde vi nästan ett vakuum där många kunder tittade på vilka projekt som kunde pausas”, säger Linus Wallin, vd för Atea Sverige.

Efter sommaren ökade dock aktiviteten och nu har Atea mycket att göra.

Hur ser ni på den offentliga marknaden framåt?
”Vi upplever att det kommer fler stora upphandlingar och förfrågningar kopplade till vård och äldreomsorg. Dessutom ser vi att frågan om molntjänster kommer allt högre upp på våra offentliga kunders agenda, och där har vi ett stort ansvar som deras leverantör”, säger Linus Wallin.

Offentlig sektors it-upphandlingar får ofta kritik, men Linus Wallin tycker att upphandlingarna har förbättrats betydligt på senare år. Det är mer dialog och kravställningarna är bättre utformade. Det går dock att ställa ännu högre krav;

”Till exempel när det gäller hållbarhet som vi tycker är en viktig fråga, där är det viktigt att it-köparna gör allvar av sina ambitioner. Där tror jag att vi upphandlingsmässigt kan göra det mycket bättre”, säger Linus Wallin.

Även inom bygg- och anläggningssektorn har offentlig sektor en viktig roll att spela i fråga om hållbarhet, anser Roger Linnér på Peab.

”Vi ser att flera offentliga aktörer går framåt och ligger i framkant, men jag vill se många fler som hakar på – det är för få som gör det i dag”, säger han.

Peab vill se fler upphandlingar med tydligare krav på säkerhet, arbetsmiljö och klimatfrågor. Men köparna måste också följa upp att kraven som ställts i upphandlingen verkligen efterlevs när arbetet satt i gång.

”Det kanske är där vi har den verkligt stora förändringen som borde till. Det är lätt att ställa krav men svårare att följa upp”, säger Roger Linnér.

Hur väl fungerar uppföljningen i dag?
”Det fungerar hos en del kunder, men vi skulle vilja se mer av det och på ett bredare sätt. Jag efterfrågar och välkomnar uppföljningen. Det är klart att det är jobbigt med uppföljning, men den triggar ju oss att bli bättre. Illegal arbetskraft och osäker arbetsmiljö på byggen är två stora problem som uppdagats på flera håll i bygg- och anläggningsbranschen de senaste åren.

”Det finns otroligt mycket kvar att göra i de frågorna. Och detta kan inte vi själva som företag lösa, utan här tror jag att offentliga köpare har en viktig roll att gå före”, säger Roger Linnér.

Han lyfter Norge och Finland som två länder där Peab arbetar och där kraven är hårdare.

”Där ställer man oerhört konkreta krav och jag upplever inte att det är svårt att leverera på dem. Vi ser väldigt stor skillnad mellan våra grannländer och Sverige. Där är min bestämda uppfattning att det finns en helt annan kravställning och uppföljning i de frågorna än vad det finns i Sverige”.

Efter de fyra jättarna i topp kommer bolag inom vård och omsorg, kollektivtrafik, ett skolbolag samt ytterligare it- och byggleverantörer. Kollektivtrafikens kontrakt är stora – MTR, Nobina, Keolis och Arriva återfinns alla på topp 20. Men hälso- och sjukvård är som bransch mer omfattande, visar den branschlista som DS Insikt tagit fram för Dagens Samhälles räkning.

Här listas de största leverantörerna (på bolagsnivå, inte koncernnivå) i fem särskilt intressanta branscher. Hälso- och sjukvård har ett affärsvärde på nästan 143 miljarder kronor. Utbildning har ett affärsvärde på 62 miljarder. Enskilda skolföretag hör dock inte till dem som karvar mest pengar från den offentliga kakan. Academedia och Internationella engelska skolan är enda skolkoncernerna på topp 50-listan.

Mat och medicin är två andra branscher där det finns stora aktörer som placerar sig högt upp på listan. Martin & Servera-bolagen utgör den största delen av affärsvärdet för Axel Johnson på plats 13, och konkurrenten Menigo ligger på plats 25. Apoex och Onemed på plats 6 respektive 19 är de största leverantörerna av läkemedel och material till vården.

Se största 100 leverantörerna till offentlig sektor här

Innehåll från HuaweiAnnons

Så ska samverkan och innovation lösa klimatutmaningen

Drygt 98 procent av den el som produceras i Sverige är fossilfri. Men i takt med klimatomställningen ökar också vårt energibehov kraftigt. Det innebär en stor utmaning – men också en möjlighet att tänka nytt och innovativt.

Teknik kan förändra världen och driva den gröna omställningen framåt. Men då behövs fler samarbeten och möjligheter att diskutera och utväxla erfarenheter. Därför arrangerade Huawei ”Green Summit 2022” i Stockholm i början av juni. Målet var att i en svensk kontext skapa långsiktiga möjligheter till nya innovativa lösningar på miljöproblemen.

Under en förmiddag diskuterade representanter från politik, myndigheter, näringsliv och akademi klimatutmaningarna ur olika perspektiv. Tekniska lösningar och innovationer från flera branscher lyftes fram och representanter från solenergibranschen berättade om hur utvecklingen där går i rasande takt med hjälp av ny smart teknik. 

Debatter och diskussioner

Publiken fick också höra om gröna startups vars syfte är att genom innovation bidra till minskade utsläpp. Ett exempel är Plaant, som har utvecklat ett smart växthus för inomhusbruk – utan jord. Därtill fanns myndighetssverige representerat genom Energimyndigheten som berättade om det växande elbehovet och vad som behövs för att Sverige ska klara den nya elektrifieringsvågens behov. 

Under ett panelsamtal enades representanter från Energimyndigheten, Huawei och Plaant att Sverige generellt sett har ett bra utgångsläge för att nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Vi behöver dock rikta blicken mot framtiden. Att Sverige i dag ligger i framkant ska inte tas för givet. Det paneldeltagarna önskade från regeringen var att digitalisering ska bli en topprioritet eftersom en ökad digitalisering kan bidra till att bemöta många av de utmaningar vi står inför. Därtill önskades tydligare mål och ett skiftat fokus, bort från samhällets intressekonflikter till ett ökat samarbete vad gäller behovet av olika typer av energislag.

Sätter bollen i rullning 

Målet med dagen var att skapa förståelse för hur teknik och innovationer kan bidra till att lösa många av de utmaningar som finns för att Sverige ska nå de högt uppsatta klimatmål som regeringen beslutat om. 

Under Green Summit diskuterade talarna också hur vi tillsammans kan driva på hållbar innovation från den snabbt växande solenergisektorns perspektiv. Talare från Soltech Energy Solutions, branschorganisationen Svensk Solenergi, CheckWatt och hållbarhetskonsultbyrån Ethos berömde Sveriges goda klimat för entreprenörer. 

Dock framfördes synpunkter på politikens beslutsförmåga när det kommer till prioriteringar av miljöfrågor och det är ett hinder för nya innovativa företag. Ett exempel som lyftes var trubbiga miljöprövningar som istället för att se till energibehovet på systemnivå begränsar de aktörer som har gröna och innovativa lösningar för att bidra till att skapa en grön och hållbar energiproduktion.

 

Världsledande inom teknik för solenergi 

Det var första gången Huawei arrangerade Green Summit i Sverige och tanken är att plattformen ska växa till att bli en allt större arena för samarbeten. Planen är att arrangera motsvarande konferenser i Norge och Finland senare i år. 

– Den här typen av arena saknas i dag, så det var väldigt värdefullt. Här träffades myndigheter, politiker, näringsliv, innovatörer och entreprenörer – vi delade åsikter och erfarenheter och diskuterade de hinder som finns på ett öppet sätt. Jag fick flera nya insikter och är mycket nöjd, säger Christoffer Caesar, CEO på Soltech Energy Solutions. 

De flesta kanske förknippar Huawei med mobiltelefoner och nätverksutrusning, men företaget är också ett av världens ledande inom teknik för solenergi. Huawei driver redan i dag flera olika innovationsprojekt tillsammans med Soltech Energy Solutions. Bland annat har Soltech tagit hjälp av Huaweis lösning för batterilagring av energi på sin laddstation för Scanias ellastbilar. Laddplatsen ska minska de långa laddningstider som hittills bromsat en ökad användning av elektrifierade fordon.  

Öppnar för fler samarbeten

Under eventet presenterades dessutom Soltech Energy Solutions som Huaweis strategiska partner inom affärsområdet Digital Power. De två företagen har nyligen påbörjat ett ytterligare samarbete för att fortsätta driva utvecklingen inom solenergi och smarta energilösningar.

– Vi är imponerade över Huaweis höga innovationsnivå och kvalitén i deras produkter och lösningar. Med detta samarbete kan vi dra nytta av varandras styrkor och skapa ett ännu bättre erbjudande i den svenska solenergibranschen, säger Christoffer Caesar. 

Ytterligare några av Huaweis samarbeten i Norden är bland annat ett med det innovativa solcellsföretaget GruppSol, som bygger VillaZero – Sveriges första koldioxidneutrala villa. 

Med samarbetspartners har Huawei också utvecklat en innovativ AI-lösning för att i norska älvar sortera ut och stoppa invasionen av puckellax som utgör ett stort hot mot den lokala faunan. Förhoppningen är att Green Summit ska bidra till fler samarbeten.  

– Under dagen samlade vi många olika kompetenser och aktörer. Vi hoppas att det kan öppna upp för fler samverkans- och innovationsprojekt. Den kraften är avgörande för att skapa ett hållbart samhälle, säger Kenneth Fredriksen.

Mer från Huawei

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Huawei och ej en artikel av Dagens industri

Fortsatt fall på bostadsmarknaden i juli – Stockholm ned mest

Bopriserna fortsatte nedåt i juli. Störst var nedgången i Stockholm följt av Göteborg och Malmö. Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik. 

”Det finns så klart många osäkerhetsfaktorer men jag tycker mycket pekar mot att vi kommer ha det här klimatet ett tag till”, säger Fredrik Kullman, vd på Burfors Sverige.

Foto:TT, Petronelle Halvorsen

Bostadsrättspriserna sjönk med 4 procent samtidigt som villapriserna backade med 1 procent i genomsnitt under juli, visar färsk statistik från Svensk Mäklarstatistik. 

”Att bostadspriserna fortsätter att falla kommer inte som någon överraskning, det är precis vad vi har förutspått och kommer som en följd av stramare marginaler för hushållen men också negativa marknadsförväntningar. Det finns så klart många osäkerhetsfaktorer men jag tycker mycket pekar mot att vi kommer ha det här klimatet ett tag till”, säger Fredrik Kullman, vd på Burfors Sverige.

Störst nedgång var det återigen i Storstockholm som noterade ett prisfall på 5 procent, följt av centrala Stockholm som backade 4 procent. I Storgöteborg noterades ett något mjukare fall på 2 procent och 1 procent för centrala Göteborg. I Malmö var siffrorna minus 1 procent för Stormalmö och minus 3 procent för centrala Malmö. 

”Juli är en extremt säsongsbetonad månad då det görs färre affärer, så jag vill inte dra alltför stora växlar på siffrorna. Viktigare blir då att se hur augusti faller ut, inte minst med det tanke på det stora utbudet. Kommer priserna att fortsätta falla eller kommer köpare och säljare att hitta varandra och vi får en ny jämvikt?,” säger Fredrik Kullman.

På villamarknaden sjönk priserna med 2 procent i storstadsområdena, vilket kan jämföras med ett fall på 1 procent för hela landet. 

”Höstens och vinterns elpriser har möjlighet att utvecklas till en riktig rysare. Får vi den prischock som många experter hävdar kommer det slå hårt mot villamarknaden som hittills klarat sig betydligt bättre än bostadsrätterna,” säger Fredrik Kullman.

Antalet sålda objekt är fortsatt lägre än 2021. Under de senaste tre månaderna såldes drygt 26.000 bostadsrätter, vilket är en minskning på 19 procent jämfört med samma period under 2021. Försäljningen av villor har minskat med drygt 10 procent jämfört med samma period under fjolåret. Även här ligger både Stockholm och Göteborg över snittet – med en minskning på 21 procent jämfört med föregående år. Men Anderas Moritz, vd på Skandiamäklarna, påpekar att man inte får glömma att förra årets försäljningsnivåer var höga. 

”Det vi ser nu är att marknaden återgår till mer normala nivåer när det kommer till omsättningshastighet och antal försäljningar. Det är också viktigt att komma ihåg att de allra flesta som köper en bostad gör det för att faktiskt bo där under en längre tid”, säger han. 

Han tillägger också att de börjar se tendenser till att köpare och säljare i allt större utsträckning möts på en lägre nivå i allt.

”Säljare har helt enkelt börjat acceptera att priserna är något lägre nu än vid toppen.”

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera