ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Almedalen 2019

De letar nya lösningar för framtidens boende

  • RITAR NYTT. Anna Sundman och Karin Kjellson är medgrundare av arkitektkontoret Tip. De har precis avslutat ett samhällsprojekt som handlar om hållbart boende och mobilitet. Foto: Amanda Lindgren

Att hitta banbrytande boendelösningar för att bygga ett mer hållbart samhälle är ambitionen på arkitektkontoret Tip.  

”Dagens byggande är inte hållbart”, säger medgrundaren Karin Kjellson. 

Skisser av innovativa bostadslösningar och huskomplex pryder en av väggarna i lokalen där det lilla arkitektkontoret Tip, Theory Into Practice, sitter inhysta i södra Stockholm. I en annan del av kontoret hänger tankekartor från byråns senaste workshop med en byggemenskap om hur gemensamma utrymmen kan utformas. Där samsas önskningar om ”bilpool och lådcyklar” med att ”se på film i storformat” och att ”odla”, ”kompostera” och ”låna verktyg”.

”Vi såg ett behov av att expandera arkitekturbegreppet där arkitektur i högre grad blir ett medel för att lösa samhällsutmaningar. Vårt kontor tar avstamp i Agenda 2030 med mål om att skapa miljöer som bidrar till social och miljömässig hållbarhet”, säger Anna Sundman, som är arkitekt och medgrundare av Tip.  

Kontoret slog upp portarna 2016 och har sedan dess hunnit med att dra igång ett antal projekt och inlett samarbeten med såväl offentliga aktörer som privata byggbolag och universitet. Ett arbete som teamet driver går under namnet Mobo och kommer ligga som grund för nya kvarter i Slakthusområdet i Stockholm och för flerbostadshus i Upplands Väsby. Grundtanken bygger på att ersätta privata parkeringsplatser med delade mobilitetstjänster. På så sätt kan byggda ytor minskas och utsläppen av växthusgaser reduceras enligt kontorets beräkningar.

”Mobo bygger på det vi kallar för delningsarkitektur där man bygger in större gemensamma ytor som ska vara flexibla. Det handlar egentligen om att försöka skapa sociala och miljömässiga vinster samtidigt som kostnaderna hålls nere”, säger Anna Sundman.

Kollegan och medgrundaren Karin Kjellson instämmer och lyfter att det ur ett hållbarhetsperspektiv finns stora problem med hur de konventionella processerna är utformade, där byggena lätt rullar in i gamla hjulspår.

”Dagens byggande är inte hållbart, så med andra ord har hela samhällsbyggnadssektorn en lång resa kvar att göra. Att omställningen går trögt ser jag delvis som en följd av att det är lättare att repetera gamla lösningar än att tänka nytt. Vi är otroligt inlåsta i normalen, vad som är sant och riktigt just nu”, säger Karin Kjellson.

Samtidigt lyfter hon att det finns en ambition och en vilja till att utveckla nya lösningar och idéer. Även Sveriges Arkitekters ordförande Tatjana Joksimović berättar att förändringens vindar blåser och att allt fler kontor i likhet med Tip, väljer att arbeta undersökande utifrån större samhällsutmaningar.

”Arkitektbranschen genomgår en omställning som grundar sig i sakkunskap, engagemang men också en frustration kring problem som har eskalerat under de senaste decennierna. Samhället tampas med bostadsbrist, klimatförändringar, samhällsklyftor och ojämlikhet. Hur, var och vem vi byggt för har varit en del av problemet, men arkitekturen kan också bli en del av lösningen”, säger Tatjana Joksimović.

Men för att kunna lösa utmaningarna anser Tatjana Joksimović att det krävs en attitydförändring och en bättre branschöverskridande samverkan mellan aktörer så som byggaktörer, finanssektor och politiker.

”Samhällsbygget är ytterst komplext och det krävs en vilja till förändring och ansvarstagande från alla parter. Ingen enskild aktör kan lösa utmaningarna på egen hand”, säger hon.

Även teamet på Tip ser det som nödvändigt med en tätare multidisciplinär samverkan för att ställa om till ett hållbart samhällsbygge. En annan nyckel är att ge utrymme för ett tankesätt där blicken lyfts för att bygga visioner utifrån nya förutsättningar, menar Karin Kjellson.

”Sedan krävs det att det läggs mer resurser på forskning och utveckling inom arkitektbranschen. För samtidigt som vi behöver innovation mer än någonsin, är de forskningsmedel som går till arkitektkontoren nästan obefintliga i dag. Här finns alla möjligheter att växla upp”, säger hon.

Vad hade ni velat se från politiskt håll?
”Först och främst mer mod. Att man vågar främja ett långsiktigt byggande istället för att investera i provisoriska lösningar som blir dyra i längden”, säger Karin Kjellson.

Anna Sundman håller med och fortsätter:

”Alla pratar om att man vill ha billiga bostäder, men det blir lätt att kvaliteten tappas bort på vägen. Någonstans måste vi utgå ifrån att bra bostäder ger stabilitet och i slutändan ett bättre samhälle. Jag saknar de visionerna i dag, så där tycker jag att politikerna svajar.”

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer