Annons

Davos-topparna är rikare än någonsin

Ambani, Gates, Zuckerberg och ett tiotal andra medlemmar i World Economic Forum har sett sin förmögenhet växa med sammanlagt 175 miljarder dollar sedan 2009. Samtidigt har ekonomin för de allra fattigaste varken ökat eller minskat, skriver Bloomberg. 

När nästa veckas Davos-möte med medlemmar från World Economic Forum går av stapeln är personerna på deltagarlistan rikare än någonsin. Tio år efter finanskrisen har förmögenheterna för ett tiotal medlemmar ökat med 175 miljarder dollar, motsvarande 1.500 miljarder svenska kronor, skriver Bloomberg. 

Trots det senaste årtiondets ekonomiska och politiska motgångar har investeraren David Rubenstein sedan 2009 dubblat sin förmögenhet, JP Morgans vd Jamie Dimon har mer än tredubblat sin nettoförmögenhet och finansmannen Stephen Schwarzman har sexfaldigt ökat sina tillgångar.

Data från finansbolaget UBS och konsultbolaget PwC visar att den globala förmögenheten hos dollarmiljardärerna har vuxit från 3.400 miljarder dollar 2009 till 8.900 miljarder dollar 2017. Miljardärerna har den längsta tjurmarknaden i historien och de senaste årens skattesäkningar i USA att tacka för sina växande tillgångar, skriver Bloomberg. 

För personer med minimala eller obefintliga tillgångar har årtiondet däremot varit mer utmanande. Ekonomin för ett genomsnittligt hushåll i USA har varken ökat eller minskat, menar Bloombergs analytiker. Samtidigt som aktiemarknaderna har stigit har färre vuxna amerikaner investerat på börsen än innan 2009. 

Inte heller medellönen har vuxit för den genomsnittlige amerikanen, samtidigt som lönerna för den genomsnittlige företagsledaren har skjutit i höjden. Lönen för en vd på de största bolagen i USA är nu 312 gånger högre än en genomsnittlig årslön, jämfört med ungefär 200 gånger högre 2009, 58 gånger högre 1989 och 20 gånger högre 1965, enligt en rapport som gavs ut 2018 av tankesmedjan Economic policy institute. 

 

Innehåll från StratsysAnnons

Så kan regelefterlevnad göras effektivt – och bli lönsamt

Max Kollberg, Project Growth Manager GRC, Stratsys.
Max Kollberg, Project Growth Manager GRC, Stratsys.

Regelverken blir fler, de skärps och blir mer komplicerade att följa – vilket stjäl resurser från organisationen. 

Med ett systemstöd för compliance kan företag effektivisera sitt arbete, bli affärsmässigt smartare och öka sin konkurrenskraft. 

Stratsys gör det möjligt att implementera och övervaka processer på en och samma plats.

Lagar och regler kring en verksamhet, både inhemska och på EU-nivå, förändras ständigt och sätter stor press på många verksamheter. 

Med en ökad komplexitet runt om i världen ser Max Kollberg, Project Growth Manager GRC på Stratsys, svårigheter med att få en tydlig översikt kring organisationens efterlevnadsarbete.

– Att hålla koll på de regler som styr olika delar av en verksamhet och att implementera och underhålla regelverken stjäl tid från kärnverksamheten. Missar man något kan man straffas. Är verksamheten tillståndspliktig kan det dras in och hela verksamheten hotas, säger han.

Ett alltmer kostsamt och tidskrävande arbete 

Ständigt nya och mer komplexa krav, information som är utspridd över olika system samt ökat beroende av tredjepartsleverantörer gör hanteringen både kostsam och svår. 

Datainsamling och sammanställning görs ofta manuellt. Då regelefterlevnaden i många verksamheter är frikopplad från den ordinarie verksamhet ses den ofta som en administrativ börda utan att skapa något mervärde.

I organisationer där en systematik och ett systemstöd saknas upplever man också en utmaning med att få kontroll över företagets riskbild.  

– Det blir svårt för ledningen att få en översikt av regelefterlevnad och därmed svårt att fatta informerade beslut och att följa upp det, förklarar Max Kolberg. 

I takt med detta efterfrågar organisationer en lösning som samlar all data på ett gemensamt ställe och som skapar en enhetlig struktur för identifiering, analys och hantering av operativa risker. 

Stratsys lösning stöttar verksamheten

Stratsys har utvecklat en Private Cloud SaaS-plattform som kraftigt underlättar regelefterlevnad i en verksamhet. Här finns elva olika produkter som stöttar organisationen i bland annat risk och kontroll, informationssäkerhet, hållbarhet, arbetsmiljöarbete och strategisk planering.

– Plattformen skapar en tydlig överblick och stöttar processer i alla nyckeldimensioner, så att organisationen skapar ett kontinuerligt, proaktivt och systematiskt arbete kring regelefterlevnad, säger Max Kollberg.

Produkterna är utformade för att effektivisera och strukturera arbetsrutiner. Ett intuitivt gränssnitt genom hela plattformen gör det enkelt att addera fler produkter efter behov. Detta möjliggör ett gemensamt arbetssätt vilket stärker organisationskulturen och ger ett stort mervärde.

– Man kommer märka att kostnaderna sänks, kvalitén ökar och problem kan förebyggas innan de inträffar. Samtidigt som det blir lättare för hela organisationen att kommunicera, förstå och agera på relevant data, avslutar Max Kollberg.

Läs mer om Stratsys 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Stratsys och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera