1515

Därför är pandemin långt ifrån över

Trots att antalet som dör av covid-19 varje dag minskat kraftigt, så är risken för att just du ska bli svårt sjuk och dö i princip lika stor som förut. Smittspridningen är fortfarande hög och väntan på vaccin ser ut att bli lång.

Antalet personer i Sverige som dör med coronaviruset har minskat kraftigt den senaste tiden. Även i en europeisk kontext ligger Sverige bra till, enligt en rapport från den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Det sjunkande dödstalet tillskrivs främst vaccinationerna av de gamla och sköra inom äldreomsorgen samt hemtjänsten, som sägs snart vara avslutade.

Därför kan det vara frestande att tro att faran i princip är över, något som fått politiker, diverse intresseorganisationer och desperata näringsidkare i flera länder, inklusive Sverige, att kräva en snabbare återgång till det normala.

Men att rusa snabbt tillbaka till det gamla vore ett gigantiskt misstag, varnar medicinska experter för. Däribland Chris Whitty, professor och den högst medicinskt ansvarige i England (Chief Medical Officer for England).

”Många människor kanske tror att det är över. Men det är lätt att glömma hur snabbt saker och ting kan försämras”, sade han nyligen till BBC, med anledning av ett upprop bland parlamentsledamöter om att påskynda öppningen av det brittiska samhället.

För Sveriges del må dödstalen ha gått ner, men den stora majoriteten av befolkningen är fortfarande helt oskyddad, samtidigt som smittspridningen ute i samhället är hög. En majoritet av dem som hittills har vårdats på sjukhus på grund av covid-19 har varit yngre än 80 år. Exempelvis är medianåldern för dem som vårdats på intensiven 63 år, det vill säga en ålder som ligger förhållandevis långt ner enligt den vaccinationsprioritering som regionerna arbetar med just nu.

Det alla väntar på nu är att vaccinationerna ska påverka smittspridningen ute i samhället. Att tillräckligt många blir immuna, helt enkelt, så att risken att bli smittad och insjukna minskar kraftigt. Men det kommer att ta tid innan vi är där, något som Folkhälsomyndigheten påpekat flera gånger. En sådan effekt kommer knappast att komma förrän tidigast till sommaren, om ens då, har statsepidemiologen Anders Tegnell sagt.

Dessutom är skyddet från de vacciner mot covid-19 som finns i dag inte hundraprocentigt, och vissa kommer inte att vilja vaccinera sig. Framför allt inte i de ”yngre” åldersgrupperna, bland dem som är i medelåldern. Till råga på allt varar inte effekten av vaccinet hur länge som helst, kanske bara något år.

Därutöver, tror Anders Tegnell och många experter med honom, kommer coronaviruset aldrig att försvinna helt och hållet. Hittills finns det bara en, nästan två, sjukdomar som vi människor lyckats vaccinera bort och det är smittkoppor och (nästan) polio.

Därför, säger Chris Whitty, kommer människor även fortsättningsvis att dö till följd av covid-19.

”Antalet dödsfall i förhållande till antalet fall kommer att gå rakt ner, som ett resultat av vaccineringarna. Men tyvärr kommer det inte att gå ända ner till noll.”

Ungefär som för säsongsinfluensan, säger han, som ett dåligt år kan skörda uppemot 20.000 människors liv i Storbritannien, trots vaccineringar. I Sverige är denna siffra väsentligt lägre, tack vare vår mindre befolkning, men även i Sverige dör ett antal hundra personer varje år på grund av influensan.

Huruvida coronaviruset kommer att bli lika säsongsbundet som influensan, återstår dock att se. Nedgången i somras och återkomsten under senhösten, tyder på det, men sars-cov-2 har överraskat förr och kommer troligtvis att göra det igen.


Innehåll från Ikano BostadAnnons

”Det här förändringsarbetet kräver modiga chefer”

Mindre machokultur och ett öppnare klimat. Effektivare projekt och lägre produktionsbortfall. Medarbetarundersökningen som gjordes för en tid sen fick Ikano Bostad att påbörja en rejäl förändringsprocess – som har gett lika rejäla resultat.  

En högre grad av innovation, ett större engagemang och en sundare företagskultur. Plus lägre personalomsättning och en arbetsmiljö som upplevs som mer stimulerande. För Pirjo Unnerstad, Head of HR på Ikano Bostad, är jämställdhetsarbetet ett effektivt sätt för att nå en ökad konkurrenskraft. 

– Jag har jobbat hela mitt liv i byggbranschen och har många gånger varit frustrerad eftersom jag sett att vi, på grund av alltför homogena team, inte har kunnat leverera till max. Det säger ju sig själv, frågar du fem personer med liknande bakgrund om hur de vill lösa ett problem så får du fem liknande svar. Med blandade arbetsgrupper når vi både en starkare innovation och skapar de bästa förutsättningarna att möta våra kunder, som ju också är av blandade kön, åldrar och bakgrunder. 

Stark motivation

På Ikano Bostad har man sedan 2014 jobbat extra fokuserat på att öka jämställdheten bland medarbetarna. Då gjordes en mätning som visade att många tyckte att jargong och en del beteenden kollegor emellan var för hårda. 

– Det gav oss en tankeställare och gjorde att motivationen för att påskynda jämställdhetsarbetet ökade ytterligare. Och glädjande nog har medarbetarundersökningarna sedan dess visat på tydliga förbättringar. Till exempel har vi nått ett betydligt högre engagemang, vilket leder till effektivare projekt med lägre produktionsbortfall, säger Pirjo.   

Läs mer om lärlingsprogrammet för kvinnor som vill bli snickare 

Lärlingsprogram för kvinnor

Vägen mot en mer jämställd organisation har egentligen inte varit en – utan många. Man har jobbat med rekrytering, ledarskap och successionsplanering, men också med mer handfasta projekt som ett lärlingsprogram för kvinnor ute på byggarbetsplatserna. 

– Hentverkarna är ett lärlingsprogram där vi har tagit in 16 kvinnor som ska utbildas i tre år. Tanken är att vi genom en större jämställdhet ska få en arbetsplats som passar fler, både kvinnor och män. En studie av projektet som gjordes visar att arbetsmiljön faktiskt förändrades när det kom in fler kvinnor, precis som vi hade önskat. Klimatet blev mer öppet och mindre macho. 

En annan hörnsten för utvecklingen mot en större jämställdhet är förankring i ledningsgruppen och arbete för att ständigt utveckla ledarskapet. 

– Det får inte finnas någon som helst tvekan i ledningen om att detta är något som vi gör till 500 procent, för att utveckla vår organisation. Och jag brukar med en dåres envishet tjata om att detta förändringsarbete också kräver modiga chefer. Chefer som har modet att anställa någon som inte är som de själva och som systematiskt arbetar för att alla medarbetare ska bli sedda och förstådda, oavsett livssituation. 

Ni har vunnit en del priser för ert arbete, bland annat Unionens Guldstegen. Vad betyder det för er?

– Den allra största anledningen till att vi gör det här jobbet är som sagt för att vi vill öka vår konkurrenskraft och värdet i affären. Men att få priser är ju såklart också väldigt roligt! Det är ett pris som nomineras av våra Unionen-medlemmar, vilket gör det extra kul. Det visar att det vi gör uppskattas och blir ett erkännande för hela företaget. För det är verkligen vad det här arbetet är, ett enda stort team work. Om inte alla hade varit så engagerade hade vi aldrig kunnat nå så här långt, säger Pirjo. 

Här kan du lära känna Ikano Bostads styrelse och ledningsgrupp 

Mer från Ikano Bostad

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ikano Bostad och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?