1515

Cykeln vinner mark när svenskarna ändrar sina resvanor

Cykeln har hittills varit den stora vinnaren under coronapandemin – och trenden ser ut att hålla i sig även i höst. Även resandet med kollektivtrafik har stigit efter sommaren. Det visar en undersökning som konsultbolaget Trivector gjort.

Foto:ALEX SEREBRYAKOV

”Cyklingen har vunnit mark. Och det är framför allt i storstäderna som det skett. Fler har också valt att använda cykeln även för att göra fritidsärenden och inköp. Där ser vi en markant ökning”, säger Trivectors vice vd och forskningschef Lena Smidfelt Rosqvist till Dagens industri. 

Med hjälp av en panel som använt reseappen TravelVu har Trivector kartlagt hur resandet sett ut det gångna året.  Och glädjande nog visar resultatet att svenskarna i stort följt de restriktioner som kommit med pandemin. Arbetsresor har minskat kraftigt – ett resultat av att många har kunnat jobba hemifrån. Däremot har man rört på sig betydligt mer under helger och semestrar. 

På helheten har det totala antalet resor enbart minskat marginellt under pandemin, i likhet med andra länder som haft liknande restriktioner. 

Cyklingen har dock ökat under hela perioden. Om man jämför med siffror från samma perioder 2018 och 2019 har man kunnat konstatera en ökad reslängd per person i år. 

”Vi är ju i mycket vanemänniskor. Börjar vi använda ett färdmedel lär vi oss hur det fungerar, och när man vant sig så reflekterat man inte mycket över sitt val. Har man väl bytt från kollektivtrafik till cykel, då tar man cykeln till allt. Det blir enklare att fortsätta använda det färdmedlet man vant sig vid”, säger Lena Smidfelt Rosqvist och fortsätter:

”Min hypotes är att det är en hygglig andel kollektivresenärer som har gått över till cykel. Eftersom den ökar främst i storstadsområden och det är mycket det som varit en begränsande faktor med de restriktioner som kommit med coronan.”

I en annan undersökning som Svensk Kollektivtrafik presenterade på torsdagen visar det sig att fyra av tio som tidigare rest med kollektivtrafiken har ersatt den med antingen ett annat hållbart alternativ, som exempelvis cykel eller gång. Rapporten drar slutsatsen att övriga resor ersatts med bil. Läs hela rapporten från Svensk Kollektivtrafik här.

 

 


Innehåll från PrologisAnnons

Markbrist utmanar framtidens e-handel

E-handeln fortsätter att sätta omsättningsrekord och paketleveranserna väntas öka med 80 procent under de kommande tio åren. Samtidigt råder stor brist på logistikytor för e-handeln – som kräver tre gånger så stora ytor som traditionell detaljhandel. Om e-handeln i Sverige ska kunna fortsätta växa på ett hållbart och långsiktigt sätt krävs att mer markyta i citynära lägen avsätts till logistikfastigheter. Det menar det globala logistikfastighetsbolaget Prologis.

Detaljhandeln på nätet har ökat kraftigt det senaste decenniet. Inte minst under pandemiåret 2020, då e-handelns andel av den totala globala försäljningen inom detaljhandel uppgick till nära 20 procent – jämfört med 4 procent 2011. 

Resultaten i en rapport från Prologis Research 2021 visar också att förändrade beteendemönster till följd av pandemin gav e-handeln en rejäl skjuts – vilket i sin tur initierade långsiktiga logistikinvesteringar med en förväntad fortsatt tillväxt som följd. 

Under 2021 års första kvartal var omsättningsökningen i Sverige 53 procent – och framtidsprognoserna visar inga tecken på stagnerande tillväxt.

Ökande efterfrågan på logistikfastigheter i Sverige

Gunnar Gillholm är nordenchef för Prologis, det globala logistikfastighetsbolaget med 92 miljoner kvadratmeter logistikyta i 19 länder. Han menar att den fortsatta ökningen av e-handel skapar allt större behov av effektiva, citynära och hållbara logistikfastigheter – något det idag råder brist på i Sverige. 

– Vi ser en rad globala utmaningar i att möta den ökande efterfrågan på attraktiva logistikfastigheter. Samma trender syns även i Sverige – framför allt i Stockholmsregionen där den starka efterfrågan på välplacerad logistikyta resulterat i historiskt låga vakansgrader. Samtidigt är bristen på utvecklingsbar markyta i citynära lägen stor, med en ökande priskonkurrens kring etableringarna som följd, säger Gunnar Gillholm. 

Att utveckla bättre logistiklösningar för framtidens e-handel gynnar inte enbart konsumenten – det har även påtagliga miljömässiga fördelar. I en ny studie från MIT Real Estate Innovation Lab framkommer att e-handelns genomsnittliga koldioxidutsläpp är 36 procent lägre än motsvarande nivåer för handel i fysiska butiker. 

Studien visar även att e-handelns transportrelaterade utsläpp kan minska med 50 procent med hjälp av utbyggda logistikanläggningar i citynära lägen. Ett sådant exempel, där en befintlig logistikfastighet byggts om och moderniserats, är Prologis anläggning i Amsterdams hamn. Strategiskt belägen endast 4,5 kilometer från Amsterdams citykärna och med en välutvecklad infrastruktur för elfordon är anläggningen nu en av marknadens mest miljöanpassade – och sätter ny standard för hållbar, citynära last mile-logistik. 

Viktig faktor för attraktionskraft

I Sverige äger ofta kommunerna marken som är bäst lämpad för ny logistik. Trots att attraktiva logistiklösningar är en viktig investering för framtidens städer ur såväl hållbarhets- som tillväxtsynpunkt, är bristen på utvecklingsbar markyta tydlig, särskilt för storstadsregionerna.

– Idag skulle bristen på tillgänglig mark i exempelvis Stockholmsregionen sannolikt innebära svårigheter med att ta emot större internationella logistikintensiva aktörer. För att bibehålla regionens attraktionskraft och inte riskera en miljöpåverkan orsakad av längre transporter som hade kunnat undvikas, bör regioner som Stockholm med kranskommuner se över möjligheterna att frigöra mer markyta för logistik, avslutar Gunnar Gillholm. 

www.prologis.se

Krafterna som styr tillgången på nya logistikfastigheter

MIT-rapporten: Logistiklägen och e-handel kan sänka handelns klimatpåverkan

 

Mer från Prologis

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Prologis och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?