ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Citis Nordenchef: Därför är Sverige ett öppet mål för kinesiska köp

Storbanken Citi ser ett ökande intresse från Kina att köpa svenska bolag.

En orsak är att Sverige inte har någon industripolitik som gör det möjligt att stoppa utländskt övertagande av svenska företag, uppger Lars Ingemarsson, chef för storbankens nordiska investmentbank, för Di.

Den internationella storbanken Citi har ett rekordkvartal bakom sig i den nordiska investmentbanksverksamheten.

”Det här kvartalet är det bästa någonsin för Citi i Norden, både i volym och antal affärer och även i kvaliteten på affärerna. Det har varit ett exceptionellt kvartal”, säger Lars Ingemarsson, som sedan januari är ansvarig för den nordiska investmentbanken.

Banken var under kvartalet rådgivare i flera stora och uppmärksammade affärer – däribland sammanslagningen av Tele 2 och Com Hem, Nordic Capitals förvärv av Trustly samt MTG:s avknoppning av tv-verksamheten – och Lars Ingemarsson spår ett fortsatt högtryck vad gäller förvärv och fusioner, på finanssvenska kallat M&A (mergers & acquisitions).

”Vi har en fortsatt bra pipeline med många inkommande samtal från kunder, så det känns som en väldigt stark M&A-marknad”, säger Lars Ingemarsson.

Bland annat tror han att vi kommer att få se fler utländska bolag – inte minst kinesiska – som köper svenska företag.

”Vi ser ett ökat intresse från kinesiska bolag, och där tror jag att vi bara är i början av en trend.”

Kinas intresse för svenska företag drivs av två saker, enligt Lars Ingemarsson. För det första har Kina och kinesiska bolag i dag en väldigt tydlig strategisk plan för att klättra i värdekedjan och bli globala marknadsledare inom tio prioriterade sektorer.

”Det här är väldigt koordinerat och styrt från toppen av en nationell agenda som kommer från presidenten själv. De kommer att genomföra det här, helt tveklöst.”

Men när kinesiska bolag söker förvärv i EU eller USA möts de i stigande grad av potentiella hinder. USA har blivit mer protektionistiskt och stoppade nyligen Singaporebaserade Broadcoms försök att köpa amerikanska Qualcomm. I Tyskland infördes i fjol en ny lag som ger tyska myndigheter möjlighet att stoppa företagsköp från utlandet om de anses hota Tysklands konkurrenskraft.

”Det vi ser är en snabbt växande renässans för en strategisk nationell industripolitik, och där framstår Sverige absolut som ett undantag. Naturligtvis är kineserna medvetna om det, att i Sverige kan de gå in och köpa ett bolag utan några begränsningar”, säger han.

När kinesiska bolag söker förvärv utomlands, i syfte att uppnå landets industripolitiska mål, framstår Sverige därmed som ett attraktivt mål.

”Jag tror att svenska ledningar och styrelser bör vara medvetna om den här situationen och tänka igenom hur man ska förhålla sig till sannolikheten att det finns ett strategiskt intresse från ett kinesiskt bolag. Man måste förhålla sig till det här”, säger Lars Ingemarsson.

Han vill däremot inte ge sin syn på vilka risker som det här innebär för Sverige.

”Det är en politisk frågeställning. Jag kan bara konstatera att Sverige alltmer framstår som ett undantag – våra huvudsakliga handelspartner och konkurrentländer ser annorlunda på det här. Kineserna ser att Sverige är ganska vidöppet, och det kommer att driva M&A-affärer.”

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies