ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Cinnober ska profitera på nya finansregler

Efter ett år med en riktad emission och stora investeringar under 2017 siktar Cinnober på att - under kommande år - börja profitera på sina satsningar. Det när Mifid II träder i kraft efter årsskiftet medan bankernas kapitalregelverk Basel III är på väg att färdigställas.

Det framhåller finansteknikbolagets vd Veronica Augustsson för Nyhetsbyrån Direkt.

Historiskt har Cinnobers hemmamarknad varit att leverera system till börser och clearinghus såsom LME, NYSE och Euronext. Bolaget investerar nu samtidigt rejält för att erbjuda likande teknologiska produkter till banker.

"Vi insåg för några år sedan att våra produkter även borde passa banker och andra segment men vi var totalt okända som leverantör", säger Cinnobers vd och påpekar att köpet av Boat för tre år sedan bland annat gjordes för att det gav en naturlig möjlighet för bolaget att komma i kontakt med banker.

Det Londonstationerade dotterbolaget verkar inom rapportering av så kallade OTC-affärer (affärer gjorda utanför börser/"over the counter"). Ett bankkonsortium startade bolaget i samband med att Mifid I introducerades 2007 då regelverket bland annat inbegrep rapporteringskrav på OTC-aktieaffärer.

När nu Mifid II, som syftar till att ytterligare öka transparensen på finansmarknaden och för bankkunder, står inför dörren anser Cinnober-vd:n att Boat står väl rustat.

En av delarna i Mifid II syftar till att öka transparensen för OTC-handel inom valutor, räntepapper, derivat och råvaror utöver aktier. Boat tillhandahåller, i partnerskap med London Stock Exchange, rapporteringstjänsten Tradecho som i slutet av augusti fick brittiskt myndighetsgodkännande för att erbjuda sina tjänster som så kallad APA ("approved publication arrangement"). Tradecho är dock långtifrån ensamt om ett sådant godkännande. Exempelvis gav FCA (Financial Conduct Authority) bara i samma veva i augusti ytterligare fyra ytterligare firmor APA-godkännande, bland dem Bloomberg och Tradeweb.

Men att Tradecho "är den enda rapporteringshubben i Europa för alla tillgångsslag som måste rapporteras", ser Veronica Augustsson som en stor konkurrensfördel i många fall.

"För en aktör som bara erbjuder handel i ett tillgångsslag är det ju ingen fördel. Men många av de större aktörerna erbjuder handel i flera tillgångsslag och då finns det ett värde", säger hon och lägger till att Boat har tio års erfarenhet från Mifid I med en upptid som varit "100 procent".

I samband med att Tradecho fick FCA-godkännandet meddelade Cinnober att 350 kunder hade anslutit sig till rapporteringstjänsten, mot dryga 250 enligt halvårsrapporten. Kunderna är "allt från Tier1-banker till - i en fallande skala - väldigt små firmor", säger Veronica Augustsson som uttrycker en förhoppning om att kunna öka antalet kunder ytterligare inför årsskiftet eftersom bankerna då måste ha gjort ett val.

"De behöver inte välja oss, utan kan välja en konkurrent men de måste ha gjort ett val", säger hon och påpekar att det är "många som fortfarande inte har valt - speciellt bland mindre aktörer - så vi är fortfarande aktiva".

För årets första halvår redovisade Cinnober en rörelseförlust om drygt 30 miljoner kronor. Tillväxtsatsningar tyngde resultatet med nära 40 miljoner kronor. Av det svarade Boat för dryga 15 miljoner kronor i utvecklingskostnad.

"Vi har under drygt ett års tid haft ganska stora utvecklingskostnader. När plattformen väl är i produktion i januari kommer utvecklingskostnaderna att vara lägre medan vi har alla intäkter. Från det första kvartalet 2018 är planen att man ska se ett trendskifte. När vi byter ut kostnader mot intäkter (inom Boat red. anm)", säger Veronica Augustsson.

Själva kontrakten med banker ser annorlunda ut än de som Cinnober har vana av från tidigare kunder såsom clearinghus. Då rör det sig om långa kontrakt med stora kontraktsvärden och ett par års projektfas före driftsfasen. En kund som väl har bytt system är då "kvar väldigt länge", enligt vd:n.

Avseende Boat rör det sig om "en större mängd kunder men en enklare uppkoppling. I teorin skulle de kunna koppla upp oh ner sig med några veckors intervall", säger Veronica Augustsson som poängterar att de flesta kunderna ändå har långa kontrakt.

"Men ur tekniskt perspektiv är det en stor skillnad. Man byter inte bara ett clearingsystem. Är man missnöjd här kan man i teorin mycket enklare byta. Men vi försöker skriva långa kontrakt eftersom det är en stor investering för oss. Vi vill säkerställa att vi har kunder under i vart fall tre till fyra år", säger hon.

Boats intäkter från kunderna baseras på handelsvolymer upp till ett tak och kommer således att ha samma intäkter varje månad från vissa kunder medan intäkterna från mindre kunder kommer att baseras på volymer. Kostnaderna är i princip helt fasta med en "marginell skillnad" i form av antalet supportpersoner beroende på antalet kunder. Diverse kostnader förenade med driften är däremot inte avhängigt antalet kunder.

"Vi kommer ha en rätt stabil opex och rätt stabila intäkter per kvartal, även om sommarmånaderna kan tänkas vara lite lugnare. Men det borde vara hyfsat stabilt", resonerar hon rörande hur Boats betalningsströmmar kan tänkas se ut.

Medan skördetiden väntar för Boat efter årsskiftet är det då ännu en bit kvar med utvecklingen för det dotterbolag som ska kommersialisera Cinnobers clearingteknik mot banker.

"Från våra diskussioner med banker har vi insett att vår clearing-teknologi passar väldigt bra för deras middle- och back-office samt riskmanagement", säger hon.

Kostnadsarbetet och behovet av it-modernisering inom banksektorn är anledningar som gör att Cinnober ser stora möjligheter inom banksegmentet. Därutöver erbjuder kapitaltäckningsregelverket Basel III, som är i fas att färdigställas och har som syfte att säkerställa att banker har tillräckligt med kapital på skuldsidan i förhållande till sina risker på tillgångssidan, möjligheter för Cinnober, anser vd:n.

"Desto mer risk banker känner till i realtid, ju mindre säkerheter behöver de ställa på balansräkningen. 'Client clearing' är mera drivet av kapitaltäckningskrav", säger hon rörande skillnaden mot att Boat handlar om Mifid II.

Cinnobers riskmodul "kan beräkna risk i realtid" och kan ge banker en ögonblicksbild för samtliga tillgångsslag som tradingkunder har och som det ställs säkerheter åt på flera olika marknadsplatser.

"Vet man den faktiska risken behöver man bara allokera en viss mängd kapital på balansräkningen", säger hon med påpekande att banker med bättre vetskap om faktisk risk kan ta in mindre andel säkerheter från sina tradingkunder. Det är i sin tur positivt ur ett konkurrensperspektiv mot andra banker.

Därutöver ser Cinnober framöver möjligheter för att vara med och modernisera back office-plattformar hos banker.

Client clearing-satsningen stod under det första halvåret för kostnader på knappt 20 miljoner kronor då ett samarbete med en pilotkund har inletts medan rekryterings- och marknadsbearbetning sker. Den riktade emissionen som genomfördes i början av året drog in 180 miljoner kronor. Nordea Fonder, Handelsbanken Fonder, Creades och Swedbank Robur Ny Teknik tecknade sig till en kurs om 86:67 kronor aktien. Syftet med emissionen var att finansiera satsningen på dotterbolaget som inom två år är tilltänkt att avknoppas.

"Det finns en stor förväntan om att Boat levererar under 2018. Men jag tror att aktieägarna förväntar sig att det stora lyftet ligger lite längre fram i tiden. För det kommer att ta ett tag att bygga upp den här nya verksamheten på banksidan", säger Veronica Augustsson.

Utöver Boat och "Client clearing" svarade det i maj förvärvade brittiska marknadsövervakningssystembolaget Ancoa för ett negativt resultatbidrag om cirka 5 miljoner kronor under årets första halvår.

 

Tyck till