Hoppa till innehållet

Annons

Chefsekonomen rasar mot statistiskt mörker om vaccin: ”Bottennivå”

Nordeas chefsekonom rasar över att Sveriges viktigaste ekonomiska fråga befinner sig i statistiskt mörker. 

”Det här är Sveriges viktigaste fråga”, säger hon. 

Foto:Josefine Stenersen

I en intervju med Dagens industri i början av december vad Nordeas chefsekonom glasklar. 

”Jag tror inte att regeringen kan sitta kvar om den misslyckas”, sa Annika Winsth om de förestående vaccinationerna. 

Snart två månader senare är hon både frustrerad och otålig. I den för svensk ekonomi enskilt viktigaste frågan befinner man sig i ovisshet. 

På onsdagen plockade Folkhälsomyndigheten bort den regionala statistiken över antalet vaccinationer och hänvisade till kvalitetsproblem i statistiken.

”Vi är verkligen på bottennivå. Det är ju anmärkningsvärt med tanke på att är det något Sverige kan, så är det statistik och data”, säger en upprörd Annika Winsth vidare. 

Nordea har valt att göra en egen tidsserie över de svenska dödstalen, då den som Folkhälsomyndigheten levererar innehåller stora eftersläpningar och inte håller måttet, enligt chefsekonomen. 

Torsdagens pressträff med Folkhälsomyndigheten klockan 14 kommer följas noga av analytikerna på banken, då man har utlovats ny - och förhoppningsvis bättre - statistik. 

En annan huvudvärk är om det statistiken visar är sant: Att Sverige ligger långt efter jämförbara länder i vaccinationstakt. Danmark, har enligt Our World in Data nästan dubbelt så stor andel vaccinerade som Sverige, som andel av befolkningen medan Israel ligger skyhögt över, där närmare hälften av befolkningen har vaccinerats. 

Riksbankens beräkning om att varje månad man förkorta vaccinationstiden ger en samhällsekonomisk vinst på 25 miljarder kronor. 

Den regionala - numera bortplockade - statistiken visar mycket stora variationer i hur stor andel av doserna som har använts - från Jönköpings 90 procent till Värmlands 29 procent enligt senast tillgängliga uppgift från vecka 2. 

”Våra kollegor ute i världen undrar vad vi håller på med”, säger hon.

Annika Winsth återkommer ofta till till att frågan är för viktig för att regionerna och Folkhälsomyndigheten ska bära ansvaret, senast i ekonomistudion i onsdags

”Den enda som ser hälsoeffekterna, effekten på skolan och ekonomin är regeringen. Det är bara den som kan ta ett helhetsansvar”, säger hon. 

”Det är statsministerns och regeringens uppgift att se till att det här funkar”, säger hon och kallar vaccinationerna för Sveriges viktigaste fråga.  

Innehåll från FortumAnnons

Vattenkraftens storskaliga flexibilitet avgörande för omställningen

Sedan mer än 100 år har vattenkraften utgjort ryggraden i den svenska elproduktionen. Idag står den för mer än hälften av elproduktionen och är enormt viktig för kraftsystemets stabilitet och effekten kan regleras i stort sett ögonblickligen för att hålla elsystemet i balans. Den har visat sig vara avgörande för den utbyggnad av vind- och solkraft som hittills skett. Men är det tillräckligt?

Vi ska ta tillvara på vattenkraftens unika förmågor

Vattenkraften är unik eftersom den kostnadseffektivt kan regleras över alla tidsskalor – från sekunder upp till flera veckor eller år. Förr användes reglerförmågan för att anpassa produktionen efter användningen, idag blir förmågan att hantera stora variationer på produktionssidan allt viktigare. Den nuvarande kapaciteten ligger på gränsen av att kunna balansera dagens volymer av vindkraft. Det finns dock flera olika sätt att öka vattenkraftens reglerkapacitet. 

• Det är fullt möjligt att öka effekten i de tio största redan utbyggda älvarna med nästan 25 % med hjälp av ombyggda eller nya turbiner samtidigt som vattendomarna ändras för att tillåta större variationer i vattenflödet.

• Höjda dämningsgränser och större tillåtna variationer i magasinen ger ökad reglerförmåga över tid.

• Fortums två ”hybridkraftverk” visar att batterier kan ökar kraftverkens förmåga till korttidsreglering samtidigt som det minskar påfrestningar och slitage på turbiner och övrig mekanisk utrustning.

• Pumpkraftverk kan öka den tillgängliga effekten för reglering men används främst för reglering över dygnet. Med mer vind- och solkraft kan det bli mer lönsamt även i Sverige.

• Mer planerbar baskraft, kärnkraft och/eller kraftvärme, gör det möjligt att använda en större andel av vattenkraftens produktion för reglering som i sin tur då kan ge plats för mer väderberoende produktion. 

Vattenkraften skulle alltså med jämförelsevis små insatser kunna öka sin reglerförmåga. Samtidigt vet vi att den nu pausade miljöprövningen all vattenkraft riskerade leda till kraftigt försämrad reglerförmåga och lägre årsproduktion. Som samhälle behöver vi därför hitta en balans mellan de olika behoven.

Vattenkraftens förmåga till flexibilitet | fortum.se

En tallriksmodell för kraftsystemet

Det svenska kraftsystemet har i många decennier varit i princip helt fossilfritt så vi har en unikt bra utgångspunkt för att klara av omställningen. Vi ska ”bara” ersätta de fossila bränslena i alla andra sektorer. Det betyder i runda tal mer än en fördubbling av dagens produktion. Samtidigt kommer två tredjedelar av dagens produktionskapacitet nå slutet av sin tekniska livslängd och behöva ersättas. Vi behöver alla fossilfria kraftslag för att klara detta och vi behöver ha en balans mellan de förmågor som behövs för att kraftsystemet ska fungera och kunna ge kraft åt omställningen. Vi brukar kalla det för en tallriksmodell då olika produktionsslag bidrar med olika förmågor till kraftsystemet. Men för att bygga ett balanserat system som möter behoven behöver vi bli bättre på att ta tillvara vattenkraftens unika förmågor.

Vattenkraftens förmåga till flexibilitet | fortum.se

Om Fortum
Fortum är ett nordiskt energiföretag. Vårt syfte är att ge kraft åt en värld där människor, företag och naturen utvecklas tillsammans. Vi är en av de kraftproducenter i Europa som har lägst koldioxidutsläpp och vi leds av högt ställda hållbarhetsmål. Vi producerar och levererar fossilfri el och vi hjälper industrier att fasa ut sina fossila bränslen och växa. Vår kärnverksamhet i Norden består av effektiv fossilfri kraftproduktion och pålitliga leveranser av el och värme till hushåll och företag.

Mer från Fortum

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Fortum och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera