ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
Flyktingkrisen

Centern ska växa genom att tona ner flyktingfrågan

Centerpartiets generösa flyktingpolitik har inte lyft partiet i opinionen, bedömer C-ledningen.
För att växa vill man tona ned flyktingfrågan och i stället satsa mer på jobb- och trygghetsfrågorna.

Samtidigt som det blåser i Moderaterna står Centerpartiet stadigt i opinionen. Formkurvan pekar uppåt och Annie Lööf är fast förankrad i toppen av partiledarnas förtroendeliga. Många har kopplat opinionsframgångarna till partiets flyktingpolitik, som står i skarp kontrast till både Moderaterna och Socialdemokraterna.

Samtidigt finns en nervositet i C-ledningen, kopplad till just flyktingfrågan.

Enligt vad Di erfar finns det inget i de interna analyserna som visar att flyktingfrågan skulle ha lyft partiet. Tvärtom bedömer man att det är helt andra frågor som centerväljarna anser är mer prioriterade. Strategin är därför att försöka tona ned flyktingfrågan och i stället prioritera andra områden.

Bedömningen är att frågor kopplade till brott, straff och trygghet värderas högt av partiets väljare. Annie Lööf har gjort en rad utspel på de här områdena under hösten och vid flera tillfällen lyft fram situationen för landets blåljuspersonal.

Partistrategernas fokus är nu att koppla ihop trygghetsfrågorna med Centerpartiets klassiska frågor och försöka bredda partiets politik.

”Vi måste visa att vi är relevanta i människors vardag. Vårt svar kan inte bara vara att bygga mer bredband på landsbygden om väljarna oroar sig för utvecklingen i storstädernas förorter”, säger en källa.

Att profilera sig som Sveriges mest flyktingvänliga parti har väckt beundran i vissa läger, men även mött hårt motstånd på andra håll.

Risken, som C-strategerna ser det, är att hamna i otakt med väljarna och uppfattas som ett parti som vill tillbaka till den gamla migrationspolitiken som rådde när det under en period kom mer än 10.000 asylsökande i veckan till Sverige.

En källa lyfter fram Miljöpartiet som ett varnande exempel, som visar hur fort det kan svänga i opinionen.

”Nyckelordet är att vi måste vara ansvarsfulla. Ska vi växa måste vi visa att vi ser det som människor ser. Vi är inte betjänta av en bild av att vi inte vill ta ansvar för en väldigt svår flyktingsituation”, säger källan.

Centerpartiet ligger i dag runt 8 procent i opinionsmätningarna, men med tanke på Annie Lööfs höga förtroendesiffror anser många i partiet att potentialen ligger betydligt högre.

Inför valet 2018 kommer allianspartierna att lägga fram ett gemensamt valmanifest, där just flyktingfrågan pekats ut som en av de potentiella knäckfrågorna.

Men Di:s källor med insyn i partitoppen tror inte att Centerpartiet kommer att stå i vägen för en bred alliansöverenskommelse.

”Jag är helt säker på att vi kommer att komma överens med Moderaterna”, säger en av dem.

Även när det gäller jobben anser C-ledningen att politiken behöver breddas. Centerpartiet har sedan länge profilerat sig som ett småföretagarparti och många förslag för fler jobb riktar sig mot just företag.

Nu vill partiet se ett bredare anslag, som tar sin utgångspunkt i den svenska modellen.

”Vi måste visa att vi är ett parti som tar ansvar för de breda grupperna. När vi säger att vi vill utveckla den svenska modellen så markerar vi också att vi inte vill genomföra några stora, radikala omvandlingar”, säger en källa.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies