Annons

Centern: Sänk skattetrycket för folk på landsbygden

Centerpartiet vill förbättra möjligheterna att flytta till landsbygden genom att skriva av studieskulder för människor som flyttar till en landsbygdskommun.

Skattetrycket föreslås sänkas genom höjt grundavdrag.

Centerpartiet vill skirva av studieskulder för människor som flyttar till en landsbygdskommun.
Centerpartiet vill skirva av studieskulder för människor som flyttar till en landsbygdskommun.Foto:Stina Stjernkvist/TT

”Vi har återigen visat att vi är partiet med en politik för hela landet”, avslutade Centerledaren Annie Lööf stämman i Karlstad.

Sista dagen handlade om landsbygdspolitik. Alla politiska beslut ska "landsbygdssäkras" och statliga jobb ska omlokaliseras till landsbygden snarare än regionala tillväxtcentra. En skatteväxling inom transportsektorn föreslås för att göra det möjligt för människor att leva och verka i hela landet. Reseavdraget ska reformeras och baseras i högre grad på avstånd.

Som vanligt på centerstämmor kommer jaktfrågor upp. Särskilt den ökande vildsvinsstammen oroar. Här vill partiet se ökad jakt, mer professionaliserad och lokalt förankrad viltförvaltning. En särskild viltmyndighet föreslås. Utfodringen av vildsvin ifrågasätts. Samtidigt vill Centern att distributionen och försäljning av vildsvinsskött förenklas genom förenklade regelverk kring trikintester.

Under fyra dagar har ombuden mejslat ut uppdateringar av partiets politik på fem områden: ekonomi, vård, utbildning, klimat och miljö samt landsbygd. Några större bakslag åkte inte partiledningen på, med ett undantag. Beslutet att partiet ska verka för att förbjuda icke medicinsk omskärelse av pojkar gick på tvärs mot vad partiledningen ville och ledde också till de reaktioner som partistyrelsen försökte varna ombuden för.

På det ekonomiska området prioriterades omställning och kompetensutveckling med förslag på fler vuxenutbildnings- och vidareutbildningsinsatser. Ett särskilt Yrkeshögskolelyft föreslås och större drivkrafter för företag att satsa på personalens kompetensutveckling. Gränsen för studiestöd ska höjas från 47 till 60 år.

På det arbetsrättsliga området fortsätter Centern sin liberalisering med förslag att turordningsreglerna generellt ska vara lika för alla och baserade på kompetens, inte anställningstid. För nyanlända föreslås ett intensivår för snabbare introduktion i samhället.

På vårdområdet föreslås ett fritt sjukhusval, som innebär att patienter ska ha rätt att fritt välja även slutenvård i hela landet. En ny primärvårdsreform ska genomföras med målet att 90 procent av befolkningen ska ha fast vårdkontakt. Här ville partistyrelsen ha läkarkontakt, men fick nöja sig med vårdkontakt.

På skolområdet framhålls kunskapsfokus, flit och ansvarstagande och respektfulla elever. Lärarens roll och auktoritet ska stärkas och straff för hot och våld mot dessa skärpas. Ett nederlag för partistyrelsen blev dock att Centern ska vara mot ordningsomdömen.

Nytt på klimatområdet är att sjöfarten och flyget i Sverige ska vara helt fossilfritt 2040. Fossila bränslen i transportsektorn ska fasas ut till 2030 och Sverige ska vara nettoproducent av förnybara drivmedel och världsledande i användning av dessa.

Innehåll från RiksbyggenAnnons

Deras investering kan energispara en miljon om året

En bostadsrättsförening i Umeå gör just nu en investering som både minskar risken för fuktskador och gör inomhusklimatet behagligare. Samtidigt sparar de stora pengar när det gäller uppvärmningen.

– Vi har konstant jobbat med att sänka energikostnaderna i den mån vi har kunnat tidigare. Men det här blir det stora, säger Stefan Landström som är ordförande i brf Storspoven.

Läs mer om Riksbyggens energitjänster

Bostadsrättsföreningen i Umeå består av 170 lägenheter fördelade på åtta olika hus byggda i slutet av 1960-talet. De senaste fem åren har de husen varit drabbade av fuktskador på grund av inträngande fukt utifrån, vilket har kostat föreningen mycket pengar och skapat obehag för dess medlemmar.

– Vi hade kunnat åtgärda fasaderna, men vi hade egentligen inte sparat så mycket pengar på det, konstaterar Stefan Landström.

Isolera från utsidan

Lösningen de fastnade för kallas Smartfront och är ett sätt att isolera husen från utsidan. Innan den utvändiga isoleringen monteras rivs byggnadernas tegel ner till betongen och sedan bygger man på med isolering, med ett resultat som innebär att väggarna endast blir 12 centimeter tjockare. Förutom att väggarna blir täta är en av de stora fördelarna att de även innehåller ett ventilationssystem som bygger på värmeåtervinning.

– I och med att de går med tilluften i fasaderna, som går in i respektive lägenhet från fasaderna, får vi ventilation med värmeåtervinning och det är där den stora besparingen ligger, säger Stefan Landström.

Stefan Landström är ordförande i brf Storspoven.
Stefan Landström är ordförande i brf Storspoven.

Mindre ingrepp

Han berättar att den stora fördelen jämfört med att byta ut ventilationssystemet på ett traditionellt sätt är att det på detta vis kräver ett mycket mindre ingrepp i fastigheten. I stället för att borra upp kanaler i bjälklag och i innerväggarna behöver man bara borra in genom ytterväggen för tilluften. Att man inte kommer att behöva värma ventilationsluften lika mycket innebär dessutom stora energibesparingar.

– Som det är nu tar vi obehandlad tilluft från ytterväggarna. När vi gjort detta kommer tilluften vara tempererad. Det innebär också att det aldrig kommer att bli något drag, säger Stefan Landström och fortsätter:

– Den effekt man kommer att behöva ta ut i radiatorerna kommer att motsvara endast en tiondel av den man har använt tidigare. Det kommer att gå mycket mindre energi till uppvärmning.

Investeringen som Storspoven gör med hjälp av Riksbyggen är stor, men man ser det ändå som något som sakta men säkert betalar tillbaka sig. De räknar med att spara mellan 800 000 och en miljon kronor om året.

– Hade vi bara tilläggsisolerat hade vi inte ens varit i närheten av att spara lika mycket pengar.

Vill ni också bygga om eller energieffektivisera? Läs mer här.

Mer från Riksbyggen

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Riksbyggen och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera