1515
Annons

Cellink växte organiskt med 51 procent i första kvartalet

Bioteknikbolaget Cellink, som har utvecklat 3D-bioskrivare för produktion av mänsklig vävnad, redovisar en nettoomsättning på 46,4 miljoner kronor (20) för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret, motsvarande en ökning om 132 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den organiska tillväxten uppgick till 51 procent (148%).

”Bolagets strategiska val att övergå från distribution i stora delar av Europa till direktförsäljning har fortsatt varit en hämmande faktor för försäljningsutvecklingen i kvartalet. Skiftet förväntas ha en negativ effekt på tillväxten i det korta loppet men positiv effekt i det längre loppet då bolaget förväntar sig att direktförsäljningen kommer att öka tillväxttakten och marginalerna på längre sikt”, skriver bolaget.

Ebitda-resultatet uppgick till -0,9 miljoner kronor (1,6), motsvarande en negativ marginal (8,0%). 

Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till -6,5 miljoner kronor (0,7).

”Bolaget har aktivt satsat på en stark tillväxt, inte minst med en fortsatt stor satsning på anställningar i den kommersiella organisationen, vilket gjort att omkostnaderna har ökat i en snabbare takt än nettoomsättningen under kvartalet. Rörelseresultatet i kvartalet påverkas fullt ut av avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar från Cytena och Dispendix om 1.855 tusen kronor. Vidare har arbetet inför flytt till Nasdaq Stockholm (main market) belastat kvartalets rörelseresultat negativt med cirka 2,6 miljoner kronor”, skriver bolaget.

Nettoresultatet uppgick till -5,1 miljoner kronor (0,7), vilket ger ett resultat per aktie efter utspädning om -0:53 kronor (0:08).

Kassaflödet från den löpande verksamheten för första kvartalet uppgick till -19,7 miljoner kronor (-4,2).

”Minskningen var främst hänförlig till ökade satsningar på den kommersiella organisationen”, skriver bolaget.

Majoriteten av utleveranserna under kvartalet skedde under kvartalets sista månad vilket gjorde att kundfordringarna ökade till 54 miljoner kronor (17,8). 

”Koncernen ser fortsatt ökade kundfordringar i kvartalet, men kundfordringar sett som andel av tolv månaders rullande försäljning har sjunkit till 41% (44%) jämfört med 31 augusti 2019”, skriver Cellink.

Kassaflödet påverkades även negativt av en utebliven inbetalning av forskningsstöd om cirka 10 miljoner kronor som inkom efter kvartalets utgång.

Vid kvartalets utgång uppgick koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar till cirka 69 miljoner kronor (123). Koncernens externa finansiering är begränsad till ett lån från VGR om 0,6 miljoner kronor. Koncernen har således en nettokassa, heter det.


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?