1515
Annons

Cannabisbolag in på Spotlight

Det danska bolaget Stenocare A/S som säljer medicinska cannabisoljor, är godkänt för att noteras på Spotlight Stock Market, tidigare Aktietorget. Det är första cannabisbolaget som noteras i Europa, enligt ett pressmeddelande.

Foto:Marcio Jose Sanchez

Teckningstiden i bolagets nyemission om cirka 18,6 miljoner danska kronor inleds på måndag. Motivet till nyemissionen är att finansiera bolagets planerade tillväxt, vilket inkluderar uppbyggnad av en produktionsanläggning för odling och tillverkning av egna färdiga medicinska cannabisprodukter för patienter i Danmark och Europa.

Sedan 1 januari i år är det efter ett Folketingsbeslut möjligt för danska läkare att skriva ut recept på medicinsk cannabis. Syftet med försöksprogrammet är att ge patienter i behov en laglig möjlighet att få behandling med medicinsk cannabis.

Stenocare är det första bolaget på den danska marknaden som fick licens att odla, producera och importera medicinsk cannabis. För närvarande är bolaget den enda leverantören inom försöksprogrammet som har börjat leverera medicinska cannabisprodukter till danska apotek och sjukhus.

"Stenocare grundades med den tydliga och enkla visionen om att skapa bättre livskvalitet för patienter genom att erbjuda medicinsk cannabis som alternativ eller komplement till traditionell medicin. Inspirationen till Bolaget kom från personliga erfarenheter av familjemedlemmar och vänner som upplevt omänskliga mängder av smärta och trauma. Det kapital vi får in genom nyemissionen kommer att användas för att utveckla vår förmåga att göra en verklig skillnad på denna nya och viktiga marknad”, kommenterar Thomas Skovlund Schnegelsberg, VD och medgrundare av Stenocare i ett pressmeddelande.

Första dag för handel är beräknad att bli den 26 oktober 2018 under kortnamnet STENO.

Inga tecken på mjuk vändning från Fed

Federal Reserve ger inga tecken på att vara redo att mjuka upp penningpolitiken, till Wall Streets förtret.

Direktionen tycks splittrad inför septembermötet men enig om att räntan måste behållas på höga nivåer för att bromsa inflationen.

Fed-chefen Jerome Powell syns på tv-skärmar på New York-börsens handlargolv.
Fed-chefen Jerome Powell syns på tv-skärmar på New York-börsens handlargolv.Foto:Seth Wenig/TT

Protokollet från Federal Reserves senaste räntemöte gav tillfälligt skjuts åt Wall Street och ett hack nedåt på räntemarknaderna då investerare fäste blicken vid signaler om att Fed vill slå ned på höjningstakten så småningom. Men hela marknadsreaktionen reverserades innan handelsdagen var över.

Centralbanken fortsatte att hålla tand för tunga och betona att de kommande räntebesluten kommer att styras av den ekonomiska statistiken.

Flera ledamöter flaggade för risken att skjuta över målet och strama åt ekonomin mer än vad som behövs för att få bukt med inflationen. Men totalt blev tonen mer hökaktig än finansmarknaderna hade hoppats när andra ledamöter betonade vikten av att hålla räntan hög under en tid för att få bukt med inflationen på allvar.

”En del ledamöter indikerade att så fort räntan nått en tillräckligt restriktiv nivå skulle det sannolikt vara lämpligt att behålla den nivån under en tid för att säkerställa att inflationen tydligt är på väg tillbaka till 2 procent”, heter det i protokollet.

Den initiala reaktionen var sannolikt önsketänkande från investerarnas sida enligt Jon Arnell, investeringschef på försäkringsförmedlaren Max Matthiessen.

”Det är ett ganska balanserat protokoll. Det ser ut att vara en ganska blandad kommitté, med en mer hökaktig och en mer duvaktig falang”, säger han.

Investerare fortsätter att prisa in en höjning på en halv procentenhet, en bedömning som fler analytiker anslutit sig till i kölvattnet av den relativt milda juliinflationen.

”Jag tror att man drar ner på takten och kör 25 punkter resten av året. Med det sagt kommer nästa inflationsrapport vara helt avgörande”, säger Jon Arnell.

Den bedömningen ligger i det lägre spannet av vad Wall Street väntar sig. Terminshandeln indikerar just nu att investerarna ser höjningar på 1-1,25 procentenheter under resten av året. 

Med ytterligare två möten efter september innebär det att Wall Street fortfarande ser en viss risk för att åtminstone en av höjningarna i november och december kommer vara större än normalt.

En viktig fråga är huruvida Feds styrränta nu nått neutrala nivåer, där penningpolitiken varken stimulerar eller hämmar ekonomin. 

Det är en bedömning som splittrar direktionen, där en stor del anser att räntan numera är runt neutrala nivåer medan andra argumenterar för att den höga inflationen åtminstone på kort sikt innebär att en neutral ligger högre.

Den teoretiska diskussionen spelar roll eftersom det påverkar taket för Feds räntehöjningar. Fed-chefen Jerome Powell uppgav vid det senaste räntebeskedet att styrräntan sannolikt behöver bli något restriktiv för att dämpa efterfrågan och därmed inflationen.

Den officiella statistiken har fortsatt teckna bilden av en arbetsmarknad som vägrar bromsa in. Men enligt protokollet ser delar av Fed-direktionen tecken på att pressen börjar lätta något.

Men i framåtblickande index, från bland annat New York Fed och S&P Global, ser rekryteringstakten ut att ha mattats av. Många bolag indikerade också att de kommer att minska nyanställningarna under den senaste rapportperioden.

”Där ser vi tecken på att man begränsar nyanställningar”, säger Jon Arnell.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera