1515
Annons

Byggsats ska förvandla p-platsen till en mötesplats

Hur öppnar man upp stadens gator för något annat än bilen?
Vinnova-finansierade innovationsprojektet Street Moves har en potentiell lösning: en byggsats som snabbt kan förvandla ett stycke asfalt till ett utegym, en lekplats eller varför inte en odling.
På torsdagen invigs en första pilotgata i Vasastan i Stockholm. 

EFTER Götgatan på Södermalm med utställda moduler för parkering av el-scootrar samt cyklar.
EFTER Götgatan på Södermalm med utställda moduler för parkering av el-scootrar samt cyklar.
FÖRE Götgatan på Södermalm som den ser ut i dag.
FÖRE Götgatan på Södermalm som den ser ut i dag.
EFTER Korsningen Götgatan – Högbergsgatan med moduler utställda.
FÖRE Korsningen som den ser ut i dag.
EFTER Kocksgatan med utställda moduler.
FÖRE Kocksgatan som den ser ut idag.
FÖRE Kocksgatan som den ser ut idag.

”Det finns ett behov av trivsamma ytor där man bor. Och eftersom gatorna är den största gemensamma ytan vi har så borde de få den funktionen”, säger Daniel Byström, projektledare för Street Moves på ArkDes Think Tank till Dagens Industri.

Byggsatsen består av en utbyggbar grundplatta i ljust limträ med specialanpassade delar som placeras ovanpå. Det kan vara en laddstation för en delad bil, en parkeringsplats för elsparkcyklar, ett utegym, lekplats eller en odling.  Behoven ska få avgöra.

Exempel på olika kombinationer.
Exempel på olika kombinationer.Foto:Lundbergs Design

”Det är som att placera ut en möbel på en gata som du kan beställa och ställa ut direkt. Sen kan varje stad själva vara med och utveckla vad de vill ha på de här plattorna. Det behöver inte vara samma sak på alla ställen”, säger Daniel Byström.

Grundtanken är att stadens rum inte ska kretsa kring bilen och bilens framkomlighet. Istället ska kommuner och städer med hjälp av byggsatsen kunna använda utrymmet för annat som ger mer plats för människor.

”Det här är ett ett projekt som handlar om att förändra hur vi använder gatorna. Det finns stora behov av det. Det har kommit många nya mobilitetslösningar - dels sparkcyklarna men också många andra nya fordon och nya sätt att leverera varor på”, berättar Byström.

Daniel Byström är projektledare för ”Street Moves”.
Daniel Byström är projektledare för ”Street Moves”.

Under våren gjordes det inom projektets ramar en uttömmande analys där man dels kom fram till de nya behov som uppkommit i städerna, nya sätt att färdas på och nya tjänster. Man tittade också på och inspirerades av hur man hanterat liknande frågor på andra platser i världen.

”Den här lösningen som vi tagit fram har hämtat mycket inspiration från så kallade parklets, som finns i till exempel San Francisco. Det innebär att man kan hyra en parkeringsplats och möblera den med vad man vill. Man behöver inte parkera bilen där. Man kan lika gärna ha en uteplats, anlägga en odling, ja i princip vad du vill. Antingen som privat aktör eller så är det ett gäng grannar som går ihop. Det är en inspirationskälla för det här projektet”, säger Daniel Byström.

Under coronapandemin och vårens reserestriktioner har behovet av ytor för rekreation i närheten av hemmet vuxit, men också hälsoaspekten har fått större utrymme på agendan. I somras rapporterades det ständigt om trängsel i städernas parker, och på andra gemensamma utrymme. 

Så är byggsatsen uppbyggd.
Så är byggsatsen uppbyggd.

”Man pratar ofta om brist på utrymme - för bilar. Men om man ser det utrymme man har på gatorna så är det enormt utrymme. Man sitter i princip en person i varje bil och det är ett oerhört ineffektivt sätt att använda våra gemensamma ytor på. Istället kan vi använda gatorna på ett sätt så vi involverar fler funktioner som människor mår bra av”, säger Byström.

Pandemin har också öppnat upp folks ögon för alternativa tankar, och det är ett mer gynnsamt klimat att experimentera och testa nya lösningar, menar Byström. 

”Vi ser hur saker kan förändras över en natt. Det är ju inget fenomen som inte bara finns i Sverige. Det är internationellt. Mobilitetsfrågan är en av vår tids största utmaningar”.

Förutom Stockholm är även Umeå, Helsingborg och Västervik med och utvärderar byggsatsen. Man vill testa hur man kan använda den på olika sätt i olika typer av städer och komma åt de utmaningar som finns där – och på sikt lösa dem. Street Moves hoppas att fler städer ska visa intresse. Men tror även på en internationell marknad på sikt.

”Det finns 40.000 kilometer gator bara i Sverige, så utvecklingspotentialen är stor. Vi har mer parkeringsyta per person än bostadsyta generellt sett. Hur många bilar behöver det vara egentligen? I den smarta staden sprider vi ut funktionerna mycket mer, så de blir fördelade över staden”, säger Byström.

I arbetet med att ta fram byggsatsen har ArkDes Think Tank samlat en mängd aktörer från både näringsliv och offentlig sektor. Projektet är finansierat av innovationsmyndigheten Vinnova och i arbetet finns bland annat bildelningsföretaget M – Volvo Car Mobility, el-scooterbolaget Voi, Stockholm Stad och Transportstyrelsen. Bakom designen av byggsatserna står Lundbergs Design.

”Varje aktör är extremt duktiga inom sitt område men vi kan också se det gemensamma intresset, och få en gemensam förståelse för vilka förutsättningar om finns, och vilka eventuella regelverk som kan tänkas utgöra ett hinder”, säger Byström.

Från och med den 17 september testas byggsatsen i Stockholm på stadens ”Framtidsgator”. Först ut är Hälsingegatan i Vasastan vid Gustav Vasa skola, och veckorna därpå vid Katarina Norra skola på Tjärhovsgatan på Södermalm, och vid Eiraskolan på  Parmmätargatan på Kungsholmen. Modulerna kommer att utvärderas under höst, vinter och vår.

Innehåll från Södertälje Science ParkAnnons

Så hjälper Sveriges science parks företag att vara relevanta på sikt

Science parks för samman offentlig sektor, akademi och industri och fungerar som en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt. Syftet med många av de gränsöverskridande samarbeten som uppstår är att bidra till den hållbara omställningen.

– Vi ser till att den forskning som finns om hållbarhet når en bredare målgrupp, säger Robert Kingfors, vd på Södertälje Science Park.

Läs mer om branschorganisationen för science parks och inkubatorer, SISP 

När Sveriges första science parks bildades för cirka 40 år sedan var fokus att skapa en plats i närheten av universitet och lärosäten där akademi och näringsliv kunde mötas för att laborera och driva olika projekt tillsammans. Idag jobbar landets science parks även mycket med affärsutveckling.

– Det handlar om att gynna svenska bolags tillväxt i samhället, och då framförallt bolag som kan bidra till en hållbar omställning, förklarar Johan Ödmark, vd på branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks, SISP.

Johan Ödmark, vd på branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks, SISP.
Johan Ödmark, vd på branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks, SISP.

Hållbar produktion

Södertälje Science Park, vars huvudpartners och grundare är AstraZeneca, KTH, Scania och Södertälje kommun, är en mötesplats för hållbar produktion. Bland annat driver parken olika affärsutvecklingsprogram med hållbarhetsfokus.

– Ett exempel är projektet Liften där vi samlar företag som vill ha hjälp med att identifiera sina utvecklingsbehov och lära sig hur de blir mer hållbara. Det kan handla om allt från att skapa mer hållbara produkter och tjänster till att bli mer ekonomiskt hållbara, säger Robert Kingfors, Södertälje Science Parks vd, och tillägger:

– Att inte arbeta med hållbarhetsfrågan som företag kan innebära att man plötsligt inte har något existensberättigande på marknaden. Programmet blir därför ett sätt att hjälpa företag att fortsätta vara relevanta på sikt.

Robert Kingfors, Södertälje Science Parks vd.
Robert Kingfors, Södertälje Science Parks vd.

Nationella och internationella samarbeten

I dag finns det en ambition från Sveriges politiska beslutsfattare, storbolag och akademi att få igång ett förändringsarbete med hållbarhet i fokus på bred front. Johan Ödmark och Robert Kingfors menar att landets science parks roll blir att fungera som spindeln i nätet.

– Därför är viktigt att vi tittar på hur vi kan kombinera en lokal och regional tillväxt med att göra nytta nationellt och internationellt. Det är bara genom breda samarbeten som science parks kommer att vara relevant för finansiärer och intressenter också i framtiden. Då syftar jag även på samarbeten mellan våra medlemmar där vi redan i dag ser stora synergier, säger Johan Ödmark.

Läs mer om Södertälje Science Park, mötesplatsen för hållbar produktion 

Mer från Södertälje Science Park

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Södertälje Science Park och ej en artikel av Dagens industri

De får leverera bil- och cykelpool i Malmös nya stadsdel

Mobilitetsoperatören Ourgreencar har fått uppdraget att förse boende i Malmö- stadsdelen Sege Park med en miljömärkt bil- och cykelpoolslösning. I området kommer nästan 1.000 bostäder att byggas.

Ourgreencars grundare Kenneth Falk, Thomas Droben och Magnus Jönsson.
Ourgreencars grundare Kenneth Falk, Thomas Droben och Magnus Jönsson.Foto:Jack Mikrut & Ourgreencar

Sege Park är en ny framväxande stadsdel i nordöstra Malmö där tio byggherrar sammanlagt bygger 964 lägenheter. Här har stort fokus lagts på energieffektivitet och delningsekonomiska lösningar, bland annat delad mobilitet. I praktiken betyder det att samtliga boende i området kommer att få tillgång till en gemensam bil- och cykelpool.

På måndagen stod det klart att det blir Ourgreencar som kommer att utföra tjänsten sedan bolaget skrivit avtal med fastighetsaktörerna som bygger i området.  Mobilitetslösningen kommer att bestå av ett trettiotal cykelfordon – lådcyklar, flakcyklar och cykelkärror – och upp till 15 bilpoolsbilar som mot en kostnad kan nyttjas av de som bor i fastigheterna i stadsdelen.  På området kommer det också finnas utrymmen där man kan serva cykeln samt en så kallad delningsvärd. 

”Det är en person som kommer att finnas i området för att hjälpa människor att komma igång med en beteendeförändring som syftar till att faktiskt bruka den här typen av lösningar som ett verkligt substitut till den egenägda bilen eller cykeln”, berättar Kenneth Falk, försäljningschef och medgrundare av Ourgreencar. 

Tio byggherrar bygger tillsammans det uppmärksammade kvarteret Sege Park i nordöstra Malmö.
Tio byggherrar bygger tillsammans det uppmärksammade kvarteret Sege Park i nordöstra Malmö.Foto:Kjellander Sjöberg

Kenneth Falk beskriver Sege Park som ett spektakulärt byggprojekt som kommer att ge ringar på vattnet. 

”Det kommer miljödelegater från hela världen för att titta på hur vi jobbat med olika lösningar här. Vi vet också att det är många andra nyexploateringsområden som tittar på oss och utfallet av våra delningstjänster i området”, säger han.

Han säger att omvärldsfaktorer som hög inflation, stigande räntor och allmän osäkerhet har ökat intresset för delningslösningar. 

”Om vi tittar på uthyrningsfrekvens och antalet medlemmar så ser vi att de hårda tiderna främjar och ökar användningen av våra lösningar. Vi har till och med kunder som sålt sin andrabil eller sin enda bil. Genom att gå med i en pool kan man frigöra kapital till annat”, säger Falk.

Att slippa det ansvar det innebär att äga en bil är också en anledning att fler väljer en mer flexibel lösning.

”Vi har användare som är väldigt frekventa och betalar så pass höga belopp att det förmodligen skulle var billigare att äga en egen bil, men som ändå valt att använda den här typen av lösning för enkelhetens skull, för att kunna sluta tänka på saker som hjulskifte, service, tvätt med mera”, säger Falk.

Ourgreencar har funnits sedan 2018 har sedan tidigare ramavtal med flera aktörer såsom Studentbostäder, Riksbyggen, HSB, Lansa Fastigheter och Heimstaden. Bolaget har sin bas i Malmö och har i dag en eller flera bil- och cykelpooler i 28 städer – från Skellefteå i norr till Malmö i söder.  Till skillnad från konkurrenterna – däribland Elbilio och Moveabout – är Ourgreencars fordonspooler märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning ”Bra Miljöval”.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera