ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Byggjättens prognos: Så mycket ska bopriserna lyfta

Bostadspriserna i de svenska storstäderna väntas stiga 1-2 procent per år till år 2020.

Det är huvudscenariot i byggbolagets Veidekke marknadsrapport. 

”Generellt sett är de ekonomiska förutsättningarna för stigande bostadspriser goda men ett fortsatt stort utbud av nyproduktion, en svagt stigande ränta och kreditrestriktioner håller emot vilket gör att vi kan förvänta oss en relativt måttlig uppgång av bostadspriserna de kommande åren”, skriver Veidekke.

Scenariot bygger på att reporäntan höjs i linje med Riksbankens räntebana. Enligt Veidekke är räntehöjningarna så pass blygsamma och sker i så små steg att de negativa effekterna på bostadspriserna uppvägs av att hushållens inkomster under samma period ökar med 3-4 procent.

Samtidigt finns risker för lägre priser till följd av högt utbud, särskilt i vissa lokala marknader med relativt stort utbud i förhållande till efterfrågan. På den punkten kommer sentimentet på marknaden att spela roll, vilket innebär risker på nedsidan. 

”Veidekke gör dock bedömningen att cirka hälften av det ackumulerade 'överutbudet' som byggdes upp under 2016 och 2017 redan skiftats ut i form av kampanjer av olika slag. Till följd av att byggtakten saktat in kraftigt, särskilt i de regioner där prisfallet varit som störst, torde marknaden komma i balans på cirka ett års sikt”, skriver byggbolaget.

Samtidigt har Veidekke ett mer positivt scenario med större prisuppgångar, som skulle kunna bli verklighet om det gynnsamma ekonomiska läget biter sig kvar längre än väntat, vilket skulle leda till en starkare omvärldskonjunktur och större börsuppgång.

I ett negativt scenario sjunker bostadspriserna ytterligare, vilket kan ske om det införs fler åtstramningar av hushållens ekonomiska möjligheter att efterfråga bostäder eller om konjunkturen viker snabbare än väntat.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies