ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Byggjättarnas plan för framtidens stad

Tänk dig en stad med förarlös kollektivtrafik, rimliga boende- och markkostnader och närhet till allt. Det ska byggas tätt, innovativt och hållbart men med människan i centrum. Så ser planerna för framtidens stad ut – ABC-staden 2.0.    

ABC står för Activity Based City. I staden ska 20.000 människor bo, med närhet till arbete, skola och allt som hör livet till. Det är företagen Skanska, WSP, MTR och Scania som gått ihop i en gemensam vision om ”framtiden stad” – en lösning på att 700.000 nya bostäder och fossilfria transporter måste bli till inom 15 år i Sverige.

Tanken är att ABC-staden byggs utanför en storstad som har ett befintligt kollektivtrafiknät som kan byggas ut. Kollektivtrafiken kommer vara själva blodomloppet i staden, ett system för kollektiv transport för människor, varor och sopor.

”Urbaniseringen som sker i världen ställer stora krav på hållbarhet. För att förenkla det hela: det handlar om att parkera bilarna. Om 30 år har Stockholm tre gånger så många bilar som vi har idag – det funkar inte. Vi måste hitta nya lösningar för kollektivtrafiken”, säger Henrik Henriksson, vd för Scania.

Framtidens stad kommer bli tätare bebyggd än Stockholms innerstad, men det kommer bli resurseffektivt och attraktivt, berättar Mats Rönnbo, utvecklingschef på Skanska.

”Det vi vill skapa är ’den goda staden’ där människan är i centrum. Där vill vi ta med digitaliseringens möjligheter, ett beteendevetenskapligt perspektiv och modern arkitektur för att skapa denna stad”.

I staden ska det finnas 26 förskolor, 7 grundskolor, 3 gymnasium och 8 vårdinrättningar. Det ska även finnas 1.000 verksamheter och 5.000 kontorsplatser. Men framför allt: 9.000 hyresrätter och bostadsrätter.

”Tanken är att man ska kunna göra bostadskarriär inom 600 meter” säger Mats Rönnbo.

Det nya stadskonceptet mottages varmt av Sveriges minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, som precis som Skanska, WSP, MTR och Scania tror att kunskapsutbyte mellan näringslivet, akademin och politiken är förutsättningen för att skapa nya hållbara städer.

”De samhällsutmaningar vi står inför idag är av den karaktären att ingen enskild aktör kan lösa det själv, det är först i samverkan med som vi kan hitta nya lösningar”, säger hon.

Men företagen efterlyser politiska beslut som håller längre än en mandatperiod – annars blir samverkan svårt och ABC-staden riskerar att inte bli verklighet.

”Vi behöver långa beslut som går över blockgränserna, vi kan inte satsa när det blir politiskt upprivna beslut. Vi behöver veta vad det är som gäller många år framöver”, säger Skanskas vd Johan Karlström.

Han poängterar att något måste hända nu och föreslår att bygga ut spårtrafiken i Uppsala där ABC-tanken skulle kunna appliceras på flera ställen. Och det finns redan goda exempel på stadsbyggnadsprojekt liknande ABC-staden. Järfälla kommun har tredubblat sin befolkningsökning de senaste åren och femdubblat bostadsbyggandet till 1.200 bostäder per år i genomsnitt.

Företagen hoppas att ABC-staden blir verklighet – det är akut behov av nya stadsbyggnadslösningar både i Sverige och globalt.

”Vi ser det här som nästa årsring på storstäderna. Att man kan börja från scratch möjliggör att man kommer ur gamla strukturer och börjar tänka”, säger Mats Rönnbo på Skanska.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies