1515

BTS omsättning föll 20 procent

Konsultföretaget BTS redovisar en nettoomsättning på 347 miljoner kronor (460) för det tredje kvartalet 2020.

Henrik Ekelund, vd för BTS.
Henrik Ekelund, vd för BTS.Foto:Jack Mikrut

Med justering för valutaeffekter minskade omsättningen med 20 procent.

Rörelseresultatet (ebita) minskade under tredje kvartalet med 62 procent och uppgick till 21 miljoner kronor (54). Ebita-marginalen var 6,0 procent (11,8).

Rörelseresultatet (ebit) minskade till 14 miljoner krnor (49) och motsvarande marginal blev 4,2 procent (10,7).

Rörelseresultatet har under tredje kvartalet belastats med 6,3 miljoner kronor (5,4) för avskrivning av immateriella tillgångar hänförliga till förvärv.

Resultatet före skatt för tredje kvartalet minskade med 76 procent och uppgick till 11 miljoner kronor (46).

Koncernens lönsamhet har förutom i BTS BTS B +0,15% Dagens utveckling Övriga marknader, påverkats negativt av försämrade resultat i samtliga övriga operativa enheter, skriver bolaget.

BTS har kunnat kompensera nästan två tredjedelar av det 70-procentiga intäktsbortfallet som pandemin har orsakat, tack vare satsning på virtuella och digitala lösningar.

På grund av spridningen av covid-19 över världen har alla fysiska leveranser av utbildning under andra och tredje kvartalet avbokats eller flyttats framåt.

”Våra intäkter minskar totalt sett med 32 procent under det andra och 20 procent under det tredje kvartalet, men jämförbara konkurrenter (för vilka det finns officiella data) tappar cirka 40 procent. Tredje kvartalet är ett steg i rätt riktning; det är klart bättre än årets andra kvartal. Normalt gäller det omvända”, skriver vd Henrik Ekelund i delårsrapporten.

Många av BTS kunder indikerar att efterfrågan på fysiska leveranser kommer åter när rese- och mötesrestriktioner lyfts, och att de kommer att efterfråga en kombination av fysiska, virtuella och digitala lösningar.

”Här finns en stor möjlighet för BTS att växa snabbt och lönsamt framöver”, skriver vd.

BTS har valt att behålla sin personal och fortsätta investera i marknadsföring och produktutveckling. Den stora omställningen till virtuella och digitala lösningar har krävt omfattande insatser och mycket extra arbete under året.

”Under arton år på börsen till och med år 2019 har vi uppnått en tillväxt på 14 procent i genomsnitt per år, och en resultatförbättring (EBITA) på 18 procent i genomsnitt. Vårt mål för 2020 är inte att maximera vinsten, utan att göra det som skapar förutsättningar för fortsatt långsiktig vinstökning under många år framöver”, skriver han.

Från och med 1 mars och till och med 6 november har BTS vunnit affärer motsvarande cirka 100 miljoner dollar i nya digitala och virtuella projekt. Bolaget har också genomfört selektiva besparingar och sammantaget sänkt kostnaderna med 22 procent under det andra och tredje kvartalet.

Den förbättring av marknadsläget som inleddes under det tredje kvartalet kvarstår under det fjärde kvartalet tills dags dato.

”I dagsläget genomförs fortfarande inte några fysiska leveranser, men många kunder som tidigare avvaktat krisens utveckling väljer nu att driva virtuella och digitala projekt, och vi kan genom vår stora och snabba satsning erbjuda attraktiva lösningar”, skriver vd:n.

Bolagets mål är att ha en större och mer lönsam verksamhet jämfört med före pandemin, genom en större kundbas, fördjupade kundrelationer, en starkare organisation och ökade intäkter från virtuella och digitala lösningar i kombination med fysiska leveranser, heter det.


Innehåll från FujitsuAnnons

Så ser den framtida intelligenta arbetsplatsen ut

Det pågår ett skifte i hur vi ser på kontorsarbetsplatser och de flesta är överens om är att utvecklingen påskyndats dramatiskt av pandemin. En arbetsgivare behöver säkerställa att en arbetsmiljö uppmuntrar frihet, flexibilitet och mobilitet. Det japanska företaget Fujitsu är idag en ledande expert inom IT för arbetsplatser för både privat och offentlig sektor.

– Vi har en gigantisk kundbas och har därför lärt oss varje kundkategoris behov. Med vår bredd i portföljen ser vi till att allt bara fungerar. Få aktörer har kommit så nära slutanvändaren i kombination med att ha kvar den globala styrkan. I Sverige är det ofta antingen eller, men här är vi unika, säger Viktoria Granqvist, Head of Delivery för Fujitsu IT-tjänster.  

Organisationers behov förändras på grund av pandemin

Även om det i Sverige tidigare funnits en viss typ av distansarbete går det inte att komma ifrån att företag tvingats tänka om drastiskt i samband med pandemin. När flera nödgats att arbeta från hemmet har det varit avgörande att kunna göra det på ett effektivt sätt. Rätt digitala verktyg är en nyckel för att kunna hantera de förändringar som distansarbete kräver.

Fujitsu är enligt analysföretaget Gartner en av ledarna inom arbetsplatstjänster och arbetar globalt med allt från stora detaljhandels-kunder och banker till tillverkningsföretag och erbjuder en verklighet där medarbetarna kan jobba var, när och hur de vill.    

– Vi jobbar med alla slags IT-tjänster och med våra verktyg klarar företag att jobba från vilket ställe som helst. Vi kliver in där det finns behov, allt ifrån att se till att datorn har den senaste säkerhetsuppdateringen till att säkerhetsställa att informationen är skyddad och att hårdvaran eller mobiltelefonen är kompatibel med de program som används. Vår målbild är att allting alltid ska fungera utan några problem, berättar Viktoria Granqvist.

Framtidens arbetsplats kräver effektivt flöde av information

Tillsammans med IDC har Fujitsu gjort en undersökning om hur den framtida intelligenta arbetsplatsen kommer att se ut i Sverige. Resultatet visar att det är avgörande med rätt värderingar men också att få informationen att flöda på ett effektivt sätt.

– Unga som kommer in i arbetslivet idag har alltid använt sig av appar. De förväntar sig att det ska vara lika lätt kunna kommunicera på arbetsplatsen som med kompisarna och för detta krävs nya IT-verktyg. I undersökningen ser vi att många nordiska företag lyfter just behovet av digitalisering och kontinuerligt lärande för att använda nya verktyg.   

– Tidigare har kontoret varit den stora identiteten, idag krävs det mer av företagskulturen. Man behöver gå bort ifrån de materiella symbolerna och lägga fokus på det immateriella och bli mer värdebaserad. Det kräver förändrat ledarskap och nya sätt att mäta medarbetarnöjdhet. En jämlik organisation behövs där alla medarbetare bidrar till företagets värde på ett tydligt sätt, avslutar Viktoria Granqvist.

Mer information om Fujitsu

Fujitsu är ett av Sveriges bredaste IT-tjänsteföretag med 650 medarbetare i Sverige som hjälper företag och organisationer att utveckla sin verksamhet med IT och digitalisering. Fujitsu är det enda globala, japanska IT-företaget, med 129 000 medarbetare i 100 länder. Kombinationen av global styrka och lokal närvaro gör att Fujitsu kan följa svenska kunder ut i världen.  

Mer information om Fujitsu och Work Life Shift

 

Mer från Fujitsu

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Fujitsu och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?