1515
Annons

BTS omsättning föll 20 procent

Konsultföretaget BTS redovisar en nettoomsättning på 347 miljoner kronor (460) för det tredje kvartalet 2020.

Henrik Ekelund, vd för BTS.
Henrik Ekelund, vd för BTS.Foto:Jack Mikrut

Med justering för valutaeffekter minskade omsättningen med 20 procent.

Rörelseresultatet (ebita) minskade under tredje kvartalet med 62 procent och uppgick till 21 miljoner kronor (54). Ebita-marginalen var 6,0 procent (11,8).

Rörelseresultatet (ebit) minskade till 14 miljoner krnor (49) och motsvarande marginal blev 4,2 procent (10,7).

Rörelseresultatet har under tredje kvartalet belastats med 6,3 miljoner kronor (5,4) för avskrivning av immateriella tillgångar hänförliga till förvärv.

Resultatet före skatt för tredje kvartalet minskade med 76 procent och uppgick till 11 miljoner kronor (46).

Koncernens lönsamhet har förutom i BTS BTS B -3,04% Dagens utveckling Övriga marknader, påverkats negativt av försämrade resultat i samtliga övriga operativa enheter, skriver bolaget.

BTS har kunnat kompensera nästan två tredjedelar av det 70-procentiga intäktsbortfallet som pandemin har orsakat, tack vare satsning på virtuella och digitala lösningar.

På grund av spridningen av covid-19 över världen har alla fysiska leveranser av utbildning under andra och tredje kvartalet avbokats eller flyttats framåt.

”Våra intäkter minskar totalt sett med 32 procent under det andra och 20 procent under det tredje kvartalet, men jämförbara konkurrenter (för vilka det finns officiella data) tappar cirka 40 procent. Tredje kvartalet är ett steg i rätt riktning; det är klart bättre än årets andra kvartal. Normalt gäller det omvända”, skriver vd Henrik Ekelund i delårsrapporten.

Många av BTS kunder indikerar att efterfrågan på fysiska leveranser kommer åter när rese- och mötesrestriktioner lyfts, och att de kommer att efterfråga en kombination av fysiska, virtuella och digitala lösningar.

”Här finns en stor möjlighet för BTS att växa snabbt och lönsamt framöver”, skriver vd.

BTS har valt att behålla sin personal och fortsätta investera i marknadsföring och produktutveckling. Den stora omställningen till virtuella och digitala lösningar har krävt omfattande insatser och mycket extra arbete under året.

”Under arton år på börsen till och med år 2019 har vi uppnått en tillväxt på 14 procent i genomsnitt per år, och en resultatförbättring (EBITA) på 18 procent i genomsnitt. Vårt mål för 2020 är inte att maximera vinsten, utan att göra det som skapar förutsättningar för fortsatt långsiktig vinstökning under många år framöver”, skriver han.

Från och med 1 mars och till och med 6 november har BTS vunnit affärer motsvarande cirka 100 miljoner dollar i nya digitala och virtuella projekt. Bolaget har också genomfört selektiva besparingar och sammantaget sänkt kostnaderna med 22 procent under det andra och tredje kvartalet.

Den förbättring av marknadsläget som inleddes under det tredje kvartalet kvarstår under det fjärde kvartalet tills dags dato.

”I dagsläget genomförs fortfarande inte några fysiska leveranser, men många kunder som tidigare avvaktat krisens utveckling väljer nu att driva virtuella och digitala projekt, och vi kan genom vår stora och snabba satsning erbjuda attraktiva lösningar”, skriver vd:n.

Bolagets mål är att ha en större och mer lönsam verksamhet jämfört med före pandemin, genom en större kundbas, fördjupade kundrelationer, en starkare organisation och ökade intäkter från virtuella och digitala lösningar i kombination med fysiska leveranser, heter det.

Immunovia gjorde förlust på 36 Mkr under tredje kvartalet

Diagnosbolaget Immunovia redovisar ett resultat efter skatt på -36,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-38,1). 

Nettoomsättningen uppgick till 0,4 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -39,9 miljoner kronor (-35,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -38,3 miljoner kronor (-33,3) med likvida medel om 339 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång (511).

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera