Hoppa till innehållet

Annons

Branschen växer med 10 miljarder – men konjunkturoron sätter press

Försäkringsmarknaden fortsätter att växa. Samtidigt får hållbarhetsarbetet i branschen mer plats framöver, enligt nya chefsekonomen på Svensk Försäkring. 

Magnus Vesterlund är ny chefsekonom på Svensk Försäkring.
Magnus Vesterlund är ny chefsekonom på Svensk Försäkring.Foto: Jesper Frisk

Den växande ekonomin fortsätter att skapa ökad efterfrågan på försäkringar. 

Från det tredje kvartalet 2018 till det tredje kvartalet förra året betalades det in drygt 347 miljarder kronor till försäkringsföretagen i form av premier till olika försäkringar. Det är en ökning med knappt tre procent, motsvarande omkring tio miljarder kronor, sedan året innan, enligt Svensk Försäkring.

Trafik- och motorfordonsförsäkringar är det största produktområdet men det är sjuk- och olycksfallsförsäkringar som ökar mest av alla typer av skadeförsäkringar.

Premieinkomsterna till trafik- och motorfordonsförsäkringar utgjorde 36 procent, eller drygt 31 miljarder kronor, av premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretag för de fyra från det fjärde kvartalet 2018 till det tredje kvartalet 2019. 

Under samma fyra kvartal, och jämfört med motsvarande period föregående år, ökade premieinkomsterna till sjuk- och olycksfallsförsäkringar hos skadeförsäkringsföretagen med 5 procent. 

Sjuk- och olycksfallsförsäkring är en mindre del av en totala skadeförsäkringsmarknaden, men det är den kategorin som ökar mest. Inom sjuk- och olycksfallsförsäkring ökar exempelvis sjukförsäkring, som ger en ekonomisk ersättning när man inte kan arbeta. 

”Ett skäl till ökningen är att taket för ersättning från det offentliga, sjukpenning och sjukersättning, inte har höjts i takt med löneutvecklingen. Det ökar behovet av kompletterande privat och kollektivavtalad försäkring”, säger Magnus Vesterlund, som sedan augusti i fjol är ny chefsekonom på Svensk Försäkring. 

Omkring 74 procent av premierna, motsvarande drygt 256 miljarder kronor, betalades in till pensions- och livförsäkringar, medan 26 procent, knappt 91 miljarder kronor betalades in till skadeförsäkring. Det är en ökning av premieinbetalningarna till pensions- och livförsäkring med tre procent, eller 6,4 miljarder kronor, från samma period 2018. Premieinkomsterna för skadeförsäkring har ökat med fyra procent, motsvarande 3,2 miljarder kronor. 

”Avsättningarna till liv- och pensionsförsäkringar har ökat stadigt under många år. Ett skäl är att allt fler har inkomster över 7.5 inkomstbasbelopp, där avsättningen är högre eftersom dessa inkomster inte ger rätt till någon allmän pension. Ett annat skäl är tillkomsten av olika varianter av flexpension. I samband med den goda ekonomiska utvecklingen har också antalet sysselsatta ökat kraftigt sett över en längre tidsperiod, vilket spär på avsättningarna”, säger han.  

Försäkringsbolagen betalade sammanlagt ut knappt 256 miljarder kronor i försäkringsersättningar från det tredje kvartalet 2018 till det tredje kvartalet förra året. 77 procent, motsvarande drygt 197 miljarder kronor, betalades ut från pensions- och livförsäkringar, vilket är en ökning med fem procent sedan ett år tidigare. 

Omkring 23 procent, drygt 58 miljarder kronor, betalades ut från olika skadeförsäkringar. Det motsvarar en ökning med sex procent jämfört med året innan. 

Totalavkastningen för försäkringsbolagen föll kraftigt 2018 jämfört med tidigare år på grund av att aktiemarknaden gick ned och den ihållande oron för en nedgång i konjunkturen, tillsammans med tullhot och Brexit. 

”Det fanns en mängd olika osäkerhetsfaktorer men en mildare inbromsning än befarat har gett stöd till aktiemarknaden. Även om vi inte har sett de slutliga avkastningssiffrorna så tyder det vi har sett hittills på att avkastningen under 2019 kommer att vara högre än den genomsnittliga avkastningen de senaste tio åren. På det sättet har det gått bra för de som förvaltar våra pensioner”, säger han. 

”I ett europeiskt perspektiv kan man se att de svenska försäkringsbolagen är i en god finansiell ställning”, tillägger Magnus Vesterlund. 

I den snara framtiden kommer hållbarhet få ännu mer plats inom branschen, siar han. Det är framför allt den yngre gruppen som kommer föra debatten framåt. 

”Branschen har en viktig roll att fylla i och med att vi är stora investerare som kan bidra till en omställning av samhället till en mer hållbar inriktning. Utvecklingen styrs mycket av vad konsumenterna efterfrågar och de val de gör när de exempelvis väljer hur pensionen ska förvaltas”, säger han. 

”Dessutom jobbar branschen skadeförebyggande och med hållbarhet i skaderegleringen. Exempelvis om en sak går sönder kan du få den lagad istället för en helt ny. Det sparar i sin tur på miljön”, tillägger Magnus Vesterlund. 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera