Branschen förändras – nischbyråer utmanar jättarna

Fokus på specialisering och etablering av nya aktörer ökar konkurrensen på den affärsjuridiska marknaden och sätter press på de stora byråerna.

TOG CHANSEN. Advokatbyrån Walthon, med vd:n och partnern Mats Willman, är en av de byråer som har bildats genom utbrytningar från större företag i år.
TOG CHANSEN. Advokatbyrån Walthon, med vd:n och partnern Mats Willman, är en av de byråer som har bildats genom utbrytningar från större företag i år.Foto:Jack Mikrut
Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet.
Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet.Foto:Claes-Göran Flinck
Ylva Gnosse, expertkonsult på analys- och konsultbolaget Regi.
Ylva Gnosse, expertkonsult på analys- och konsultbolaget Regi.Foto:JENNIE KUMLIN

Digitalisering och ny teknik förändrar affärsjuridikbranschen. En ökad specialisering bidrar också till att kartan ritas om.

Den nya marknaden tar sig uttryck både genom etablering av mindre nischbyråer och hos de större aktörerna, berättar Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

”Både samhället och lagstiftningen har blivit mer komplex och det ställer större krav på specialisering, medan enklare bulkjuridik i hög grad försvinner från advokatmarknaden. Det är i detta klimat som nischade byråer har möjlighet att verka”, säger hon.

En bakomliggande anledning till specialiseringen kan vara den ökade internationaliseringen av näringslivet, menar Anne Ramberg. Den analysen får medhåll från Gun Alexandersson, arbetsrättsjurist och ombudsman på Jusek.

”Vid fusioner mellan företag från olika länder måste byråerna erbjuda djupare kunskaper i exempelvis arbetsrätt och immaterialrätt. Det kräver också stenkoll på det geopolitiska läget eftersom det kan påverka situationen för de svenska bolagen”, säger Gun Alexandersson.

Men det är inte bara nischbyråer som ser möjligheter på en marknad i förändring. Under de senaste åren har även helt nya aktörer börjat etablera sig och konkurrera med de traditionella advokatbyråerna. Enligt analys- och konsultföretaget Regis branschrapport från 2017 är prisfrågan den största orsaken till klienternas bytesbenägenhet, där nya aktörer är mer flexibla med prismodeller.

”Både legal tech-aktörer och företag som säljer bolagsjuristtjänster riktar in sig på den högt prissatta marknaden som advokatbyråerna länge har dominerat. Eftersom de nya aktörerna generellt har lägre prisbild, samtidigt som klienterna oftast samarbetar med fler byråer, bidrar detta till ökad konkurrens”, säger Ylva Gnosse, expertkonsult på Regi.

Vad som också ritar om kartan är de splittringar som har drabbat flera byråer under året. Exempel på detta är Lindahl, där delägare på Stockholmskontoret har valt att sluta för att bilda två nya byråer efter årsskiftet. Ett annat exempel är MAQS Stockholmskontor där både delägare och biträdande jurister har hoppat av. I maj i år slog också både Fylgias utbrytning Titov & Partners och Novas utbrytning Walthon upp portarna i Stockholm.

”Det fanns en splittring kring värdegrunder och olika uppfattningar om hur Nova skulle styras. Men starten för Walthon har varit riktigt bra, vi är ett sammansvetsat team och har hittills lyckats rekrytera duktiga medarbetare från bland annat MAQS. Så framtiden ser ljus ut”, säger Mats Willman, vd för och partner på Walthon.

Också Ylva Gnosse på Regi ser konflikter om ledarskap som en drivkraft för utbrytningarna.

”Det har varit ovanligt många splittringar under året. Orsakerna kan vara att delägare har olika agendor och mål. En del vill styra i linje med mer kortsiktiga ekonomiska intressen och en annan grupp vill se långsiktighet och investera större summor i verksamheten, som i digitala verktyg och i varumärket generellt”, säger hon.

En annan bakomliggande orsak kan vara den goda konjunkturen, menar Ylva Gnosse.

”I goda tider ser fler advokater möjligheten att lämna tryggheten som större byråer representerar och klara sig väl ekonomiskt ändå genom att bygga upp något nytt. Men även byråerna som går igenom en splittring kan dra fördelar genom att situationen öppnar för att bygga en ny, mer stabil organisation”, säger hon.

Just högkonjunkturen är en faktor som generellt har gagnat den affärsjuridiska sektorn under de senaste åren. Men förväntningarna framöver är inte lika ljusa, berättar Anne Ramberg på Advokatsamfundet.

”Om konjunkturen mattas av leder det till färre affärer, uppdrag och nyanställningar av biträdande jurister”, säger Anne Ramberg.

Samtidigt menar Ylva Gnosse att branschen brukar klara sig bra även när konjunkturen vänder nedåt.

”När det blir sämre tider leder det generellt till fler rekonstruktioner, konsolideringar och tvister, så branschen kommer att ha att göra ändå. Det som blir den verkliga utmaningen för de traditionella byråerna är pressen från de nya och nischade aktörerna”.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från NexansAnnons

Nexans - en lokal kabelleverantör med globala 5G-lösningar

Behovet av stabila kommunikationslösningar ökar kontinuerligt, inte minst under den rådande pandemin. När nu 5G börjar ta mer plats på marknaden ställs allt större krav på en pålitlig, underliggande infrastruktur som är anpassad för att klara de ändrade förutsättningarna. 

– Eftersom vi är en komplett leverantör av infrastrukturlösningar inom både telekom och energiförsörjning kan vi tillgodose alla behov av kabelsystem till 5G. Vi ser det som en intressant och spännande utmaning, säger Peter Elisson, Technical Manager, Telecom Systems vid Nexans. 

Globala Nexans har varit en ledande aktör inom kabellösningar i över 120 år. Idag är företaget noterat på Parisbörsen och har nära 26 000 anställda. I Grimsås, söder om Borås, där Nexans har sin tillverkning finns även lokala produktchefer, teknikexperter, eget logistikcentrum samt testning i eget laboratorium.

– I Grimsås producerar vi allt från installationskablar och kraftkablar till telekopparkablar, optiska fiberkablar och lösningar till fordonsindustrin, såväl som olika komponenter, på ett sätt som passar våra nordiska förhållanden. Att ha allt samlat på samma ställe gynnar produktutvecklingen. Vi är alltså lokala på marknaden, men har styrkan i att vara en internationell koncern – en global expert, nära, fortsätter Peter.

Enkel hantering och högsta driftsäkerhet

För Nexans är steget mot 5G en naturlig utveckling, men Jean-Jacques Sage, Product Marketing & Innovation Director, Telecom Systems, berättar att övergången inte är lika självklar inom alla branscher. Utrullningen av 5G är fortfarande i ett tidigt stadie i Europa, vilket också stämmer i Sverige. Det vi vet är kraven på stabilitet och pålitlighet i nätverket kommer att vara väldigt viktigt, vilket är tydligt i den standard som finns framtagen för 5G. 

– Detta är ett nätverk med enormt många applikationer, såväl för konsumenter som inom industrin och för nya innovationer. Utan ett driftsäkert nätverk ökar risken för störningar och avbrott. Därför arbetar vi dels med att göra våra kabelsystem robusta nog att klara det nordiska klimatet, och dels med att utforma våra produkter på ett så enkelt och användarvänligt sätt som möjligt; det ska vara lätt att göra rätt även första gången. Därutöver utvecklar vi IoT-lösningar som hjälper operatörerna att bättre hantera den fysiska infrastrukturen, genom att övervaka och förvalta nätverket.

Tre marknadssegment

Ännu är det dock mycket som måste hamna på plats innan 5G kan rullas ut på allvar. Upplägget kan delas upp i tre huvudsakliga marknadssegment, var och ett med sin egen dynamik. 

– Makrocell-segmentet inkluderar framförallt mobilnätverket och kräver traditionella antenner med stora täckningsområden. Mikrocell omfattar istället mindre millimetervågantenner som installeras och nyttjas inom exempelvis en stad. Det tredje segmentet är ”inomhustäckning” – det är svårt att penetrera nyare hus med nätverkssignaler och därför kommer det att krävas nya innovationer inom området. Allt tyder på att det är Makrocell-segmentet som kommer att expandera först, fortsätter Jean-Jacques. 

Kontinuerlig utveckling och innovation

5G är i förlängningen en samling av lösningar inom datacenter, energi, fiber, koppar och IP. Oerhört få företag har kompetensen att hantera alla dessa aspekter, men Nexans har redan utvecklat produkter som passar de system som dessa nya applikationer bygger på. 

– Som en av Sveriges största kabeltillverkare har vi en lokal bredd likt få andra i branschen, men vi vill alltid utvecklas och bli bättre, inte minst gällande vårt arbete inom 5G. Nästan dagligen hittar vi nya tillämpningar och innovationer som vi testar både internt och i samverkan med våra distributörer och slutkunder. Sedan modifierar och skräddarsyr vi lösningarna baserat på erfarenheter och feedback, för att till sist kunna inkludera dem i vårt erbjudande, säger Oliver Orre Imgård, KAM Sales, Telecom Systems.

Hållbarhet – snarare mindset än enstaka mål

Nexans inställning till sitt hållbarhetsarbete är att det ska vara mer än bara ett affärsmål: Det ska fungera som ett mindset för alla som arbetar med och inom företaget. Med tanke på Nexans framstående marknadsposition har man höga krav på sitt eget hållbarhetsarbete och värnar stort om sina fyra hållbarhetsområden: Products, Partners, People och Planet.

– Några exempel är att vi optimerar våra transporter, kontinuerligt utvecklar leverantörskedjan och att vi tillverkar våra produkter med en livslängd som ofta överlever både byggnader och tjänster. Vi har också en egen återvinningsanläggning och strävar kontinuerligt mot att hitta än mer hållbara lösningar när vi utvecklar både produkter och processer. Det är en väldigt spännande utveckling, avslutar Peter. 

Kontakta Nexans här

Mer från Nexans

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nexans och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?