ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Byggandet tvärbromsar trots stora behov

Behovet av bostäder är stort och fram till 2020 bedömer Boverket att 93.000 bostäder måste byggas årligen – men bostadsbyggandet har minskat kraftigt, visar Boverkets prognos som presenterades på tisdagen.

Om tio år beräknar SCB att den svenska befolkningen ökat med en miljon invånare. Befolkningsökningen har inte varit så stor i Sverige sedan 70-talet. Samtidigt har en avsvalnad bostadsmarknad fört med sig ett minskat byggande.

"Byggandet måste stå i relation till den kraftiga befolkningstillväxten. Det här får konsekvenser för individer som inte kan flytta hemifrån eller separera. Vi måste bygga fler bostäder för att möta det latenta behovet", säger Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsanalytiker på Boverket.

Marknaden som bostadsutvecklare måste möta är sammansatt av unga, av nyanlända, av flerbarnsfamiljer och låginkomsttagare. Behovet är därför stort inte bara av fler men också av varierade och tillgängliga bostäder.

"Kortsiktigt måste prisläget stabiliseras, långsiktigt handlar det om att bygga för de som behöver bostad - låg och mellaninkomsttagare. Då finns möjligheten att möta en större marknad, alla de som behöver en bostad i dag, alla de som hade efterfrågat en bostad om de kunnat", säger bostadsmarknadsanalytikern Hans-Åke Palmgren.

"I dag har vi en utslagning i samhället och det kommer att ta väldigt lång tid att åtgärda det, vi behöver jobba med att hitta nya sätt att möta behovet som finns, och bygga varierat", säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

Det behov som bekräftats i tidigare analyser har inte manifesterat sig i bygge, och bostadsbyggandet har halkat efter. 

"Eftersom vi tidigare inte byggt i den takt som varit nödvändig har vi en skuld som vi skjuter framför oss. Om vi inte bygger de 93.000 bostäder årligen som måste byggas innan 2020 växer den skulden", säger Anders Sjelvgren.

Läget på bostadsmarknaden skiljer sig mycket kommuner emellan. Försäljning av nya bostäder har på de flesta håll kraftigt bromsat in, och det har blivit svårare att sälja med lång tid kvar till färdigställning eftersom köparen i dag många gånger upplever det riskabelt. Nu väntas antalet påbörjade bostadsrätter minska markant på flera håll – allra mest i Storstockholm där byggstarterna väntas gå ned med över 30 procent i år.

"Och då blir frågan: finns det möjlighet och vilja att anpassa priset till det nya marknadsläget? Och 10.000-kronorsfrågan: i vilken mån finns det ett utrymme att anpassa sig? Men för många aktörer måste det finnas ett utrymme, med tanke på de betydande prisuppgångar som betecknade marknaden innan hösten 2017", säger Hans-Åke Palmgren.

Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät visar att 243 kommuner bedömer att de har ett underskott på bostäder – alla storstadskommuner och högskolekommuner upplever stora utmaningar – och att 97 procent av kommunerna bedömer att det kommer att behövas fler bostäder på tre års sikt.

"Många människor har svårt att hitta en lämplig bostad. Det är allvarligt för kommunerna har ett ansvar att tillhandahålla bostäder, särskilt för äldre", säger Marie Sant, utredare och samhällsplanerare.

De flesta kommuner uppger höga produktionskostnader som den viktigaste begränsande faktorn för bostadsbyggandet, men det varierar. I Stockholm anses "konflikter med andra allmänna intressen" mest avgörande.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies