1515
Annons

Börshajen: ”Finansbranschen behöver tänka om”

En ny undersökning från JP Morgan befäster bilden av kvinnor som mer försiktiga och avvaktande investerare än män.

”Om vi inte får fler kvinnor att börja investera ökar de ekonomiska klyftorna mellan könen”, säger Andra Farhad, vd på Börshajen.

Med rätt strategier går det, tror hon.

Andra Farhad
Andra FarhadFoto:TT

JP Morgan Asset Management har frågat kvinnor i åtta europeiska länder, däribland Sverige, om deras syn på sparande och investeringar.

”Rapporten visar att när kvinnor ska hantera pengar i sin vardagsekonomi känner man styrka och självförtroende. Det är när man ska växla till att investera som det händer något. Det finns en tröskel, man tror att man måste lära sig eller kunna så mycket”, säger Lennart Vaara, marknadschef på JP Morgan Asset Management.

På frågor om att förvalta pengar anser 34 procent av kvinnorna att de har mycket gott självförtroende, bland männen är det 46 procent. 21 procent av kvinnorna anser sig ha goda kunskaper om ekonomiska frågor, medan 36 procent av männen tycker det. Svenska kvinnor har dock något större självförtroende i ekonomiska frågor än snittet för kvinnor i Europa.

Investeringsmålet är för majoriteten att spara till pensionen och trygga sin tillvaro rent allmänt.

”Det finns en samstämmighet mellan män och kvinnor när det kommer till mål med sparandet. Sedan har man olika vinklar på hur man ska spara och investera”, säger Lennart Vaara.

Undersökningens resultat ligger i linje med tidigare studier på samma ämne, och statistik visar att mäns aktiesparande är betydligt högre än kvinnors.

Andra Farhad är engagerad i kvinnors sparande och samarbetar med JP Morgan Asset Management. Hon tycker att resultatet visar att det finns två målgrupper att bearbeta.

”Dels kvinnor runt om i landet, och inspirera dem till att våga, dels finansbranschen som behöver tänka om för att få fler kvinnor intresserade”, säger hon.

I rapporten tar JP Morgan fasta på olika strategier, beroende på var personer befinner sig. Självsäkra investerare kan behöva hjälp att granska sina långsiktiga planer medan försiktiga nybörjare med låg kunskap behöver förstå att man inte måste sky volatilitet.

Den som befinner sig mycket i nuet, med bostadsköp och småbarn, kan behöva lyfta blicken mot framtiden. Personer med växande intresse och självförtroende kan lyftas av att följa sociala medier där investeringar diskuteras.

Andra Fahrads rekommendation till den som är ung är att komma igång, även om det är i liten skala.

”Framför allt när det kommer till unga kvinnor har de tiden på sin sida och kan få kapitalet att växa bara genom att låta det ligga. Våga köpa en långsiktig globalfond eller indexfond. Det finns många fördomar om hur sparande på börsen är, att man måste kunna mycket eller ha väldigt mycket tid. Att månadsspara är en bra strategi”, säger hon.

Lägre lönsamhet för Organocklick

Miljöteknikföretaget Organoclick redovisar en omsättning på 38,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (39,8). 

Rörelseresultatet blev -6,7 miljoner kronor (-4,1) och nettoresultatet kom in på -7,5 miljoner kronor (-4,9).

Kassaflöde från den löpande verksamheten -8,5 miljoner kronor (-7,6).

Bolaget skriver att andra kvartalet fick blandat utfall för koncernen. Vikande försäljning i bygghandeln påverkade försäljningen av bolagets konsumentprodukter negativt. 

”Under andra kvartalet förändrades produktmixen med lägre försäljning av våra konsumentrelaterade produkter vilket medförde en reducering av bruttomarginalen till 17,6 procent (20,9). Vår ökade automatisering i produktionen har emellertid reducerat våra fasta produktionskostnader som uppgick till 6,6 (6,9) miljoner kronor under kvartalet”, skriver vd Mårten Hellberg. 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera