Annons

Börsens industrikungar som leder återvinningsrallyt

Från återvunnen asfalt till odling av jätteräkor med spillvärme från fabriken. Di har vaskat fram fem cirkulära projekt som väcker uppmärksamhet i svensk industri. 

Volvo Cars fabrik i Torslanda.
Volvo Cars fabrik i Torslanda.Foto:Patrik Olsson

SKF SKF B -1,73% Dagens utveckling :s nya huvudkontor  
Kullagerkoncernens nya huvudkontor i Göteborg beskrivs som en av de mest hållbara byggnaderna i Sverige. Förvandlingen av den tidigare lagerbyggnaden till ett modernt, funktionellt och energisnålt kontor påbörjades i slutet av 2018. Tanken var att bygga ett hus av ett hus. I detta fall har nästan hela grundstommen återanvänts och hela 88 procent av allt bygg- och rivningsavfall har återvunnits. Effektivisering av energianvändningen i byggnaden, solpaneler på taket, miljövänligt ventilationssystem, inköp av grön el och miljömärkt fjärrvärme är exempel på åtgärder som minskar koldioxidutsläppen med 77 procent. 

Peabs återvunna asfalt
Peab har skapat en asfalt med en återvinningsgrad på 96 procent. Genom att ta tillvara på överskottsmassor från infrastrukturprojekt i Sundsvall som annars skulle gått till deponi sparas naturresurser i form av jungfruligt stenmaterial. Massorna har renats i Swerocks våtsikt i Sundsvall. Ballasten har sedan sorterats, kvalitetssäkrats och riskbedömts vad gäller hälsa och miljö vid användning i specifika användningsområden, bland annat asfaltsmassa. Förutom ballasten ingår 40 procent returasfalt. 

Jätteräkor och tomater från Regenergy Frövi
Den nya cirkulära etableringen i Frövi ska bli Sveriges grönaste industriprojekt. Regenergy Frövi, som projektet heter, planerar en 35 hektar stor cirkulär produktionsyta för storskalig tomatodling samt landbaserad odling av jätteräkor. Initiativtagaren WA3RM och Billerud Korsnäs har träffat ett avtal om nyttjandet av pappersbrukets spillvärme i form av tempererat vatten för att driva de enorma växthusen och räkodlingen, för att sedan återföra vattnet till produktionen i Billerud Korsnäs.

Sweco konstruerar cirkulär avfallshantering
Sweco har fått i uppdrag av Ragn-Sells att projektera en ny produktionsanläggning som utvinner salter ur flygaska i Högbytorp, nordväst om Stockholm. Flygaska uppstår vid förbränning av farligt avfall och innehåller ofta tungmetaller. I den nya produktionsanläggningen kommer flygaskan att tvättas och möjliggöra utvinning av salter som kaliumklorid, natriumklorid, kalciumklorid och ammoniaklösning. Processen gör att att salterna återförs till samhället och vattnet som används renas och återanvänds. Anläggningen, som beräknas vara i drift i år, kommer att behandla 130.000 ton flygaska per år. 

Volvo Cars ska bli helt cirkulära 2040
Volvo Cars siktar nu på att spara 1 miljard kronor om året och minska sina koldioxidutsläpp med 2,5 miljoner ton från och med 2025 genom att tillämpa en cirkulär affärsmetod. Varje maskindel och komponent i bilarna måste vara utformad, utvecklad och tillverkad så att den kan användas flera gånger, antingen av företaget eller dess leverantör. Under 2020 renoverades ungefär 40.000 delar, vilket innebar minskade koldioxidutsläpp på nära 3.000 ton, och 95 procent av avfallet från produktionen återvanns. Målet är att vara helt cirkulära senast 2040. 

 

 

 

 

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera