1515

Börsens industrikungar som leder återvinningsrallyt

Från återvunnen asfalt till odling av jätteräkor med spillvärme från fabriken. Di har vaskat fram fem cirkulära projekt som väcker uppmärksamhet i svensk industri. 

Volvo Cars fabrik i Torslanda.
Volvo Cars fabrik i Torslanda.Foto:Patrik Olsson

SKF SKF B -5,5% Dagens utveckling :s nya huvudkontor  
Kullagerkoncernens nya huvudkontor i Göteborg beskrivs som en av de mest hållbara byggnaderna i Sverige. Förvandlingen av den tidigare lagerbyggnaden till ett modernt, funktionellt och energisnålt kontor påbörjades i slutet av 2018. Tanken var att bygga ett hus av ett hus. I detta fall har nästan hela grundstommen återanvänts och hela 88 procent av allt bygg- och rivningsavfall har återvunnits. Effektivisering av energianvändningen i byggnaden, solpaneler på taket, miljövänligt ventilationssystem, inköp av grön el och miljömärkt fjärrvärme är exempel på åtgärder som minskar koldioxidutsläppen med 77 procent. 

Peabs återvunna asfalt
Peab har skapat en asfalt med en återvinningsgrad på 96 procent. Genom att ta tillvara på överskottsmassor från infrastrukturprojekt i Sundsvall som annars skulle gått till deponi sparas naturresurser i form av jungfruligt stenmaterial. Massorna har renats i Swerocks våtsikt i Sundsvall. Ballasten har sedan sorterats, kvalitetssäkrats och riskbedömts vad gäller hälsa och miljö vid användning i specifika användningsområden, bland annat asfaltsmassa. Förutom ballasten ingår 40 procent returasfalt. 

Jätteräkor och tomater från Regenergy Frövi
Den nya cirkulära etableringen i Frövi ska bli Sveriges grönaste industriprojekt. Regenergy Frövi, som projektet heter, planerar en 35 hektar stor cirkulär produktionsyta för storskalig tomatodling samt landbaserad odling av jätteräkor. Initiativtagaren WA3RM och Billerud Korsnäs har träffat ett avtal om nyttjandet av pappersbrukets spillvärme i form av tempererat vatten för att driva de enorma växthusen och räkodlingen, för att sedan återföra vattnet till produktionen i Billerud Korsnäs.

Sweco konstruerar cirkulär avfallshantering
Sweco har fått i uppdrag av Ragn-Sells att projektera en ny produktionsanläggning som utvinner salter ur flygaska i Högbytorp, nordväst om Stockholm. Flygaska uppstår vid förbränning av farligt avfall och innehåller ofta tungmetaller. I den nya produktionsanläggningen kommer flygaskan att tvättas och möjliggöra utvinning av salter som kaliumklorid, natriumklorid, kalciumklorid och ammoniaklösning. Processen gör att att salterna återförs till samhället och vattnet som används renas och återanvänds. Anläggningen, som beräknas vara i drift i år, kommer att behandla 130.000 ton flygaska per år. 

Volvo Cars ska bli helt cirkulära 2040
Volvo Cars siktar nu på att spara 1 miljard kronor om året och minska sina koldioxidutsläpp med 2,5 miljoner ton från och med 2025 genom att tillämpa en cirkulär affärsmetod. Varje maskindel och komponent i bilarna måste vara utformad, utvecklad och tillverkad så att den kan användas flera gånger, antingen av företaget eller dess leverantör. Under 2020 renoverades ungefär 40.000 delar, vilket innebar minskade koldioxidutsläpp på nära 3.000 ton, och 95 procent av avfallet från produktionen återvanns. Målet är att vara helt cirkulära senast 2040. 

 

 

 

 

 


Innehåll från DynaMateAnnons

DynaMates uppmaning till svensk industri: ”Våga investera för framtiden”

Svensk industri har länge haft ett teknikförsprång och många av våra industriföretag är världsledande. Pandemin som resulterat i en förändring av de globala handelskedjorna samt en accelererande teknikutveckling gör att svensk industri måste agera. Det innebär att industrin måste våga prova nya lösningar för att överleva, men också för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

DynaMate levererar tjänster och lösningar för att bidra till en framgångsrik industri. De är själva sprungna ur ett av världens mest framgångriska produktionsbolag Scania. Med stor kunskap och välbeprövade metoder har DynaMate tagit fasta på regeringens nya industrialiseringsstrategi för att stärka industrins omställningsförmåga samt konkurrenskraft. Två av fokusområdena i strategin är Industri 4.0 och Hållbar produktion. 

– Utifrån de här två områdena har vi tittat på och utvecklat tjänster för att hjälpa svensk industri, men då gäller det såklart att företagen vågar investera i nya lösningar, säger Pär Holmgren, vd på DynaMate. 

Smarta & cirkulära lösningar 

DynaMate erbjuder bland annat olika typer av produkter och tjänster som är kopplade till AI och digitalisering av svensk industri. De är i dag även det enda företag i sin bransch som har ett partnerskap med just AI-bolag för utveckling av nya tjänster och affärsmodeller. 

– Med AI kan vi detektera anomalier i produktionen och säkerställa att allt som produceras håller rätt kvalitet. Det är i första hand ett hjälpmedel för att minska energiåtgången, säkra kvalitén och effektivisera produktionen, säger Pär Holmgren. 

DynaMate ser även till att utveckla den befintliga maskinparken. Maskinerna har oftast en bra stomme men själva mjukvaran och vissa mekaniska delar kan behöva uppdateras till dagens teknologi. Till exempel nya styrsystem i kombination med olika robotlösningar. Därmed kan maskinerna vara i produktion i ytterligare ett flertal år. 

– Genom att optimera befintliga maskinparker kan vi effektivisera produktionen. 

Möjligheter skapas såsom att man kan släcka ner fabriken efter två skift istället för efter tre. Detta gynnar både personal och energiförbrukning. Vi har även utrustningar där vi renar den olja som använts inom industrin, på så sätt kan man återanvända 50 till 70 procent av den befintliga oljeförbrukningen. 

En gemensam resa – men företagen måste våga följa med

DynaMate är en rådgivare och samarbetspartner som hjälper kunderna på utvecklingsresan från logistik till produktion. Nu gäller det att företagen skapar mer utrymme för investeringar i nya lösningar och blir en del av den cirkulära ekonomin. 

– Förr eller senare blir det ett måste för svensk industris överlevnad att investera för framtiden. 

Det här tycker kunderna:

Johan Edbom, Produktionsledare FM Mattsson Mora Group:

”Vi har gjort en produktiv förbättringsresa tillsammans med DynaMate. Tack vare deras effektivitetshöjande tjänster och stora kunskap har vi ökat nyttjandegraden från 46 procent till 73 procent, på sex månader. Nu tar vi nästa steg och implementerar AI. för att ytterligare förbättra kvaliteten i vår produktion.”

Anders Linder, VD för AGES Machining i Värnamo:

”Som underleverantörer måste vi vara kostnadseffektiva och på sätt klara konkurrensen. Därför är det A och O att hitta rätt lösningar – DynaMate bidrar med rätt lösningar”

Läs mer på dynamate.se 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med DynaMate och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?