ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Börsen slänger ut Petrotarg

  • Foto: TT

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har beslutat att aktierna i oljeprospekteringsbolaget Petrotarg ska avnoteras från First North. Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt Disciplinnämnden har bolaget gjort sig skyldigt till ett flertal överträdelser av regelverket.

”Disciplinnämnden konstaterar att Petrotarg vid ett antal tillfällen och under en förhållandevis lång tid har brustit i sin informationsgivning. Särskilt allvarliga anses bristerna i samband med samgåendet med U.S. Energy Group AB som offentliggjordes den 25 maj 2016 och där Petrotarg i flera olika avseenden överträdde Regelverket”, skriver Nasdaq i pressmeddelandet.

”Bristerna i informationsgivningen kopplad till denna transaktion, i kombination med bristande informationsgivning i samband med offentliggörandet av en företrädesemission i december 2016, har även resultaterat i att Petrotarg bedömts sakna en erforderlig organisation och resurser för informationsgivning”, står det vidare.

Disciplinnämnden skriver även att överträdelserna har varit så pass allvarliga att de kan skada marknadens och allmänhetens förtroende för Nasdaq Stockholm och First North.

Sista handelsdag är satt till den 17 mars. I ett separat pressmeddelande skriver Petrotarg att de har för avsikt att inleda förhandlingar om att avyttra den amerikanska verksamheten. Styrelsen undersöker även möjligheten till handel på annan lista.

 ”Jag är givetvis mycket besviken på Disciplinnämndens beslut, men mot bakgrund av de senaste årens negativa kursutveckling är jag övertygad om att styrelsen kommer att lyckas avyttra de amerikanska tillgångarna till en så pass gynnsam nivå att detta i slutändan gynnar samtliga aktieägare”, säger Anders Lagerberg, vd för Petrotarg, i en kommentar.

Petrotarg, tidigare känt som Ginger Oil, handelsstoppades vid 15.15-tiden på tisdagen. Handel återupptas klockan 16.10.

I december 2016 meddelade Nasdaqs övervakningsavdelning att de anser att Petrotarg bör ansöka om avlistning från First North.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies