Hoppa till innehållet

Annons

Börsbolag vill slopa kvartalsrapporter

Två av tre börsnoterade bolag tycker att kvartalsrapporteringen skapar ett allt för kortsiktigt tankesätt på marknaden, visar en ny studie.
Men Joacim Olsson, vd för Aktiespararna, köper inte det resonemanget.

Joacim Olsson, vd för Aktiespararna.
Joacim Olsson, vd för Aktiespararna.Bild:Jesper Frisk

Majoriteten av de svenska börsbolagen vill slippa kvartalsrapporter. I stället föredrar de flesta att redovisa sina siffror två gånger halvårsvis, enligt en undersökning från PMP Marknadskonsult.

Sammanlagt hundra bolag på Stockholmsbörsen deltog i undersökningen, däribland giganter som ABB, Boliden, Husqvarna, Saab och Telia.

Hela 63 procent av bolagens chefer och företrädare svarade anonymt att de vill byta ut dagens system.

Bolagen uppgav i första hand tre skäl till varför en halvårsrapportering vore att föredra, enligt studien:

  • Säljresultatet blir bättre på längre sikt.
  • Säljarna kan arbeta mer långsiktigt med kunder och affärer.
  • Man kan lättare säkerställa att man arbetar med rätt slags affärer.

Den sammanlagda kritiken mot dagens system består alltså av att kvartalsrapporteringen skapar ett allt för kortsiktigt tankesätt på marknaden.

Men Joacim Olsson på Aktiespararna håller inte med.

”Jag har naturligtvis hört de där argumenten tidigare, men jag tror att bolagen övertolkar effekten av informationsgivning om man säger att det leder till kortsiktiga affärsbeslut.”

Aktiespararna tror att en avskaffad kvartalsrapportering skulle slå hårt mot mindre aktiehandlare som får svårare att fatta beslut.

”Självklart skulle det leda till en större skillnad i vilken information som olika former av ägare får. De redan stora ägarna, med representation i styrelsen och valberedningen, får en ännu bättre inblick i och förståelse för verksamheten och vart den är på väg.”

Sedan 2014 finns möjlighet för bolagen på Stockholmsbörsen att rapportera via så kallade delårsredogörelser, som liknar ett tänkbart system med halvårsrapporter.

”Om man tycker att kvartalsrapporteringen är betungande finns den möjligheten. Men väldigt få bolag har valt att utnyttja den hittills, vilket på ett sätt säger emot de här tankegångarna”, säger Joacim Olsson.

I undersökningen var de tillfrågade jämnt fördelade mellan börslistorna. Bara 16 procent avvisade helt och hållet idén om en övergång till halvårsrapportering, medan 21 procent var tveksamma.

Innehåll från Uppsala UniversitetAnnons

Elektroteknik driver teknikutvecklingen

Under första året på utbildningen får ingenjörerna bygga om en bil till en elbil.
Under första året på utbildningen får ingenjörerna bygga om en bil till en elbil.

Sveriges behov av kompetens inom elektroteknik ökar i takt med samhällets krav på elektrifiering och grön omställning. Uppsala universitet är en av landets främsta läroanstalter inom elektroteknik och står redo att utbilda en ny generation av ingenjörer och specialister.

Framtidens stora utmaningar kräver kompetens inom elektroteknik. Elektrifiering av fordonsflottan och industri samt utveckling av kraftelektronik är bara några av de stora förändringarna som står inför oss. För att möta dessa krav och möjliggöra för nya innovationer behövs en stark och kompetent arbetskraft.

Uppsala universitet erbjuder en omfattande utbildning inom elektroteknik. Programmen inkluderar både civil- och högskoleutbildning, med fokus på praktiska projekt där eleverna får möjlighet att bygga och arbeta med elsystem inom olika tillämpningsområden.

Läs mer om högskoleingenjörsprogrammet på Uppsala universitet här 

Bred och allsidig kompetens för nya generationens ingenjörer inom elektroteknik

Johan Forslund, biträdande lektor på elektricitetslära på Uppsala universitet, betonar vikten av att utbilda en ny generation av ingenjörer med en bred och allsidig kompetens inom elektroteknik:

– Vi speglar det som händer i samhället genom vår forskning och utbildning. Elektroteknik är ett ämne som är mycket bredare än många tror, och har tillämpningar inom allt från fordon, sensorer och transmission till vattenkraft, solkraft och vindkraft. Det råder stort behov på arbetsmarknaden, så det är viktigt att fler får upp ögonen för ämnet och inser vilka möjligheter det kan ge.

Läs mer om civilingenjörsprogrammet på Uppsala universitet här 

Martin Hellgren, ordförande för Elektrosektionen och student vid Uppsala universitet, delar Forslunds synpunkt om vikten av en bred och allsidig utbildning inom elektroteknik.

– Våra utbildningar fokuserar på praktiskt arbete och projekt där vi kan tillämpa vår teoretiska kunskap. Det är viktigt att vi som studenter får möjlighet att arbeta med verkliga problem och utmaningar inom olika tillämpningsområden för att förbereda oss för framtidens arbete inom elektroteknik, säger han och fortsätter:

– Sedan får man inte glömma att allt inte handlar om plugget – studentlivet runtomkring är minst lika kul i Uppsala! 

En kompetens inom elektroteknik kommer att vara avgörande för att möta framtida utmaningar och för att möjliggöra för nya innovationer som kan bidra till en grön och hållbar framtid.

Om du har en passion för teknik och vill vara med och skapa en bättre framtid, kan en utbildning inom elektroteknik vara rätt val för dig. 

3 anledningar att söka en utbildning i elektroteknik:

1. Breda karriärmöjligheter inom en rad olika branscher, exempelvis fordonsindustrin, kraft- och energisektorn och telekommunikation.

2. En starkt praktisk inriktning, med projektarbeten och examensarbeten som ger studenterna chansen att tillämpa sin teoretiska kunskap i praktiska projekt och problem.

3. Rikt studentliv med nationer, kårer och föreningar som ger möjlighet till både sociala och professionella nätverk. Elektroteknikstudenterna har självklart sin egen sektion, E-sektionen. 

Besök institutet för elektroteknik här

Mer från Uppsala Universitet

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Uppsala Universitet och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera