1515
Annons

Bopriserna fortsätter ner – ”nu handlar allt om längden på krisen”

Priserna på bostadsmarknaden fortsätter neråt, om än i långsam takt. Störst fall syns på bostadsrätterna i Stockholm.

”Det är inte så konstigt att vi får några procents rekyl utifrån den oro som är. Man får inte glömma att det gick brant uppför i Stockholm under hösten och i början på året. Det är den uppgången som kapas nu”, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Valueguards Hox-index visar att bostadspriserna föll 2 procent under april. Störst fall står bostadsrätterna för där priserna i Stockholm gick ner nästan 4 procent - och i Göteborg och Malmö omkring 3 procent. 

Villapriserna står däremot emot coronaoron väl och har bara fallit 1 procent under april. Sett till de senaste tre månaderna har villapriserna mer eller mindre stått stilla, enligt Valueguards siffror. 

”Vi ser återigen en skillnad på villamarknad och bostadsrättsmarknad, det kanske har att göra med innerstad och ytterområden. Det känns fortfarande som att villamarknaden är ganska opåverkad av det som sker”, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån till Di. 

Sven-Erik Kristensen, regionchef på Bjurfors Göteborg, tror inte på några större prisfall framöver. De låga räntorna och den tillfälliga amorteringsfriheten ger stöd till marknaden, men allt hänger på hur länge coronakrisen varar.

”Corona tynger och skapar fullt naturligt oro på bostadsmarknaden, men förutsatt att krisen inte blir långvarig tror jag inte vi kommer få se ett större prisfall. Bostadsbyggandet fortsätta bromsa in i år, vilket ytterligare stärker den underliggande efterfrågan. I Göteborg har köpare och säljare också snabbt anpassat sig till det nya läget. I mars och april sålde vi fler bostadsrätter än motsvarande period i fjol. Villamarknaden håller emot prisnedgången ännu bättre med ett lågt utbud för säsongen”, säger Sven-Erik Kristensen i en kommentar.

Fastighetsbyråns vd Johan Engström är förvånad över att bostadsmarknaden inte har tagit mer stryk än så här.

”Ett par tre månader in i de här oroliga tiderna kan jag ändå säga att bostadsmarknaden är stabil, där ränteläget säkert har stor påverkan. Vi får inte glömma att vi har ett extremt lågt ränteläge där räntekostnaden oftast avgör din situation”.

Men en uttagen kris med många förlorade jobb kan såklart vända upp och ner även på en bostadsmarknad med låga räntor, tillägger Johan Engström.

”Nu handlar allt om längden på krisen. Börjar vi se en ännu större påverkan på arbetstillfällen, om varsel och permitteringar övergår i en rejäl arbetslöshet, ja då kanske den här nedgången på 10 procent infaller på sikt. Men just nu råder ingen dramatik, det vi ser är en liten rekyl på uppgången vi såg i höstas och i början på året.”

På flera mäklarbyråer noterar man en långsammare försäljningsprocess. Erik Olsson Fastighetsförmedling är en av dem:

”Vi säljer många bostäder, men försäljningarna tar längre tid trots att vi har många visningsbesökare. Renoveringsobjekt missgynnas av att det är svårare att finansiera renoveringen med separata banklån än att låna lite mer till en fräsch bostad från början”, skriver fastighetsförmedlingen i en kommentar.

Även hos Bjurfors i Skåne ser man att försäljningarna drar ut på tiden och pekar ut de mindre lägenheterna som förlorare om pandemin blir utdragen.

”Försäljningarna tar längre tid och budpremien har sjunkit, men det fortsätts att göras affärer. Faktum är att Bjurfors Skåne under april förmedlade mer än 20 procent fler bostäder jämfört med samma period i fjol. Men blir pandemin långdragen kommer vi nog få se en avmattning och det är framför allt mindre lägenheter som riskerar påverkas negativt eftersom förstagångsköpare i högre grad drabbas av varsel och permitteringar”, säger Mattias Larsson, vd Bjurfors Skåne, i en kommentar.

Innehåll från Schneider ElectricAnnons

Hållbar fastighetsautomation med människan i fokus

Allt fler fastighetsägare har idag ett stort fokus på hållbarhet. Med Schneider Electrics system för fastighetsautomation kan de enkelt övervaka och styra sina byggnader och snabbare uppnå hållbarhetsmålen.

Fastigheter står idag för omkring 30 procent av världens energianvändning och för nästan 40 procent av de årliga koldioxidutsläppen. För att uppnå målen i Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, måste 3 procent av byggnadsbeståndet i Europa renoveras varje år. Idag ligger renoveringstakten på endast 1-1,5 procent årligen och det största hindret för att investera i hållbara byggnader är finansiering. Lösningen för att säkerställa mer träffsäkra investeringar är att använda sig av digital teknik.

- En av våra lösningar för fastighetsautomation är digital tvilling, en spegling av en verklig fastighet, med vilken man kan skapa datadrivna insikter för att optimera energianvändningen i sina fastigheter. Man får här data i realtid, kan simulera energiflöden och modellera förändringar innan de tillämpas live i anläggningen. Den digitala tvillingen skapar mervärde för fastighetsägaren, som kan ta rätt beslut för att optimera driften, säger Tomas Bäckstadi, Service and Business Development Director , Schneider Electric.

En öppen plattform för byggnadens olika system

80 procent av 2050 års byggnader uppskattas redan idag vara byggda, vilket innebär att både det befintliga fastighetsbeståndet såväl som kommande byggnader behöver kunna hanteras för att uppnå hållbarhetsmålen. 

Med Schneider Electrics fastighetsautomationssystem EcoStruxure™ Building Operation (EBO) möjliggörs enkel och flexibel styrning och övervakning av fastighetens olika system i en plattform. Med systemet skapas förutsättningarna för att samla, strukturera, analysera och agera på byggnadens data. För att möjliggöra dagens och framtidens allt mer uppkopplade byggnader har systemet inbyggt stöd för effektiv hantering och lagring av stora mängder data.

- Vi ser att fyra grundpelare driver utvecklingen av dagens och framtidens byggnader och därmed våra lösningar för fastighetsautomation– de behöver vara drift-och energieffektiva, motståndskraftiga, hållbara och utformade med människan i fokus. I och med att vi tillbringar uppåt 90 procent av våra liv inomhus blir det tydligt att de byggnader som vi vistas i har en stor påverkan på vårt välmående och hälsa. Luftkvalité, temperatur och belysning är exempel på parametrar som är viktiga att ha i åtanke. Med EcoStruxure™ Building Operation kan fastighetens olika system integreras sömlöst i en framtidssäkrad och flexibel plattform och bidra till att möjliggöra en mer produktiv och hälsosam inomhusmiljö för byggnadens nyttjare, säger Linnea Lunnbäck, Offer Manager, Schneider Electric. 

”Med en digital tvilling kan man skapa datadrivna insikter för att minska sin miljöpåverkan”

Läs mer om framtidens fastigheter

Mer från Schneider Electric

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Schneider Electric och ej en artikel av Dagens industri

Ny press på lantbruket efter sjunkande matpriser

Höga priser och osäker tillgång på konstgödsel fortsätter tynga lantbrukarna. Nu riskerar de dessutom att pressas ytterligare av fallande livsmedelspriser.

”Det finns en hel del frågetecken”, säger Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk rådgivare på LRF.

Höga kostnader för bland annat bränsle och konstgödsel tynger jordbruket. Nu kan fallande priser bli ett nytt slag.
Höga kostnader för bland annat bränsle och konstgödsel tynger jordbruket. Nu kan fallande priser bli ett nytt slag.Foto:Vidar Ruud

Det är tuffa tider på åkrarna. I maj i år hade priset på insatsvaror för livsmedelsproducenter i första ledet ökat med 38,3 procent jämfört med samma månad året innan, enligt Jordbruksverkets produktionsmedelsprisindex. Störst var prischocken på gödnings- och jordförbättringsmedel, som mer än tredubblades.

Samtidigt ökade avräkningsprisindex, som mäter vad producenterna får betalt för sina produkter när de säljer vidare dem till exempelvis mejerier eller spannmålsuppköpare, bara med 35,2 procent.

”Skillnaden på tre procentenheter kan tolkas som ungefär 3 miljarder kronor i underskott inom det svenska jordbruket”, säger Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk rådgivare på LRF, som samtidigt påpekar att det är i samma storleksordning som regeringens föreslagna stöd till sektorn.

Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk rådgivare på LRF.
Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk rådgivare på LRF.Foto:LRF

Men den senaste tiden har spannmålspriserna fallit tillbaka. Inom EU sjönk till exempel vetepriset med 25 procent mellan toppnoteringen i maj och första veckan i augusti, enligt statistik från EU. I förra veckan rapporterade FN att de globala livsmedelspriserna nått de lägsta nivåerna sedan början av året, främst drivet av prisfall på vegetabiliska oljor, spannmål och socker. 

Hittills är det fortfarande relativt höga prisnivåer, men det finns en oro för att fortsatt fall ska sätta ytterligare press på lantbrukarna.

”Om spannmålspriset fortsätter att falla kommer man inte kunna ha täckning för det höga gödselpriset. Men det är fortfarande en bit kvar dit”, säger Lars-Erik Lundkvist.

Snart behöver många lantbrukare köpa in konstgödsel inför höst- och vårbruket till stora belopp, samtidigt som det inte går att säga om de får igen summorna.

”Det finns en stor osäkerhet om hur kalkylen 2023 kommer se ut. Gödselsektorn är väldigt trång, särskilt för specialgrödor som potatis, där man behöver kväve, fosfor och kalium. Det är svårare att få tag på det man tidigare kunnat köpa på marknaden”, säger Lars-Erik Lundkvist.

Enligt Handelsbankens jordbruksexpert Rolf Åttingsberg har priset på insatsvaror större betydelse än försäljningspriset, framför allt inom djurproduktionen. Om det första fortsätter öka samtidigt som det andra fortsätter sjunka kan det bli problematiskt. Han tror att priserna till konsumenter kommer att behöva gå upp.

”Det är en bransch med generellt små marginaler, och vi har inte nått tillräckligt höga nivåer för att kompensera den kostnadsökning som varit. Särskilt inte på djursidan, där det kan bli dyrare i konsumentledet”, säger han.

Osäkerheten om prisbilden kommer vara fortsatt stor. Förutom diesel, konstgödsel och el är jordbruket också beroende av gynnsamma väderförhållanden. Höga konsumentpriser kan dessutom sätta igång en annan spiral som kan försvåra för lantbrukarna.

”Konsumtionen av spannmål har historiskt sett växt med världens befolkning, men frågan är om de höga priserna kommer påverka efterfrågan. Om den minskar för att den är dyr, då kommer priset justeras därefter om lagren ökar”, säger Rolf Åttingsberg.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera